Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Εξ ορθοδόξων Ουνία

Δημοσιεύτηκε στις 18 Φεβ 2016

Η φαύλη και έωλη ψευδοθεολογία των νεο-ορθοδόξων ακολουθεί τα βήματα του "πρώτου διδάξαντος" την Ουνία, δηλαδή του παπισμού, τον οποίο πληρέστερα αντέγραψε (ως προς την πλαστογραφία) ο αγγλικανισμός και γενικότερα ο προτεσταντισμός. Στα ίδια βήματα πορεύεται η σύγχρονη νεο-ορθοδοξία. Προφανώς, διότι σκέφθηκαν "γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο ;". Και αυτό κάνουν, καταφάσκουν στην αίρεση με την ψευδαίσθηση να επαναφέρουν στο σωστό δρόμο τους πλανεμένους. Το αποτέλεσμα, μάλλον τα αποτελέσματα, τα ζούμε από το 1924 και εφεξής. Προειδοποιητικά σημάδια υπήρξαν, μάλιστα λίαν τραγικά, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: