Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Αβρααμικός Μονοθεϊσμός

Δανειζόμενοι λοιπόν τον λόγο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τους λέμε απλά, «Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). Η Αληθινή Πίστη, η Πίστη στον Χριστό, όπως η Μια Αγία Εκκλησία τη διδάσκει, δεν μπορεί συγκρητιστικά να ομαδοποιηθεί, με τους αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. (Βλέπε φωτογραφία και http://aktines.blogspot.gr/2016/01/blog-post_23.html)

κχ
Σωστό αυτό που γράψατε, αλλά ακόμη σωστότερο θα ήταν, αν επαναλαμβάνατε τον σκληρό λόγο του Κυρίου "31 ... πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους". Κάνει τα πράγματα σαφέστερα.

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Ο διάλογος που είχε ὁ ᾿Ιησοῦς, όπως τον κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Κεφάλαιο 8, από τον στίχο 31 μέχρι τον στίχο 59, είναι αρκετά κατατοπιστικός και, κατά τη γνώμη μου, βάζει στη θέση τους όλους αυτούς που απλουστευτικά και προσχηματικά - έχουν καταχθόνια σχέδια - ταυτίζουν τον Αβρααμικό μονοθεϊσμό του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού με τη δική μας Ορθόδοξη Θρησκεία, Εκκλησία και Πίστη. Αν τους ήταν δυνατό, θα έκαναν αυτό που έκαναν, επαναλαμβάνω οἱ πεπιστευκότες ᾿Ιουδαίοι, στον Κύριο : ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν.

Όμως οι καιροί άλλαξαν, βρήκαν εξυπνότερους τρόπους, το χρήμα να φτιάχνει βλάκες : πρόσφυγες και αποκεφαλιστές του ISIS. "οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;". Όπου γράφει "Σαμαρείτης", βάλτε τώρα "Έλληνες".

Δεν υπάρχουν σχόλια: