Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Εις τον χαιρετισμό των Χριστουγέννων "Χριστός ετέχθη"

Επειδή μεταξύ ημών και υμών υπάρχουν αρκετοί, τώρα τα Χριστούγεννα, που αμφισβητούν τον χαιρετισμό "Χριστός ετέχθη", αντιγράφω από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο β΄ :

"10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ.".

- Χριστός ἐτέχθη (λέει ο άνθρωπος)
- Αληθώς ἐτέχθη ὑμῖν σωτήρ (απαντά ο ουρανός)

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Σωστός Ορθόδοξος χαιρετισμός :
- Χριστός ἐτέχθη
- Αληθώς ἐτέχθη ὑμῖν σωτήρ
...........................
Επίσης σωστός Ορθόδοξος χαιρετισμός :
-Θεός εφανερώθη εν σαρκί (Α'Τιμ. γ' 16)
-Αληθώς εφανερώθη υμίν εν σαρκί διά την ημετέραν σωτηρίαν