Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Μέγεθος υποκρισίας και "ανοιχτότητας"


Στο Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, για την εορτή των τριών Ιεραρχών, 27/01/2016, διαβάσαμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

"... Αναζήτησαν τη γνώση και την αλήθεια με ανοιχτότητα, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς (...). Μολονότι και οι τρεις Ιεράρχες είχαν αναχωρητική και μοναχική διάθεση, θα αναλάβουν δράση, όταν κληθούν να το κάνουν. Δεν θα κλειστούν στο κελί τους, αλλά θα δώσουν, στον δημόσιο χώρο, μάχες για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, από πολύ υψηλές μάλιστα θέσεις ευθύνης. Θα ασκήσουν τα δημόσια καθήκοντά τους με ευθύνη, πνεύμα διακονίας, θάρρος και παρρησία, γεγονός που θα οδηγήσει, ως γνωστόν, τον Ιωάννη Χρυσόστομο σε ανοιχτή σύγκρουση με την αυτοκρατορική εξουσία  και συνακόλουθα στην εξορία."

Θα θέλαμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για την "ανοιχτότητα" των Τριών Ιεραρχών και την "ανοιχτότητα" του σημερινού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τι είδους "ανοιχτότητα" είχαν οι Τρείς Ιεράρχες στην εποχή τους και τι είδους είναι η σημερινή "ανοιχτότητα" του κ. Φίλη και των συντρόφων του ; Διότι όπως σημειώνει, οι Τρείς Ιεράρχες αναζήτησαν τη γνώση και την αλήθεια και μάλιστα, από πολύ υψηλές θέσεις ευθύνης, έδωσαν μάχες για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη !

Μήπως, ερωτούμε, είχαν οι αναφερόμενοι Ιεράρχες τις ίδιες αντιλήψεις με τους σημερινούς ως προς την αλήθεια και τη δικαιοσύνη ; Ήταν γι΄ αυτούς η αλήθεια και η δικαιοσύνη έννοιες υποκειμενικές, άρα και σχετικές ; Ο σχετικισμός χαρακτηρίζει το έργο τους ή το αδιαπραγμάτευτο της αλήθειας και της δικαιοσύνης ; Διότι βλέπουμε σήμερα, πέρα από έναν αναμφισβήτητο θεολογικό μινιμαλισμό, όπου μόνο οι ομοιότητες των ποικίλων δογμάτων και θρησκειών κινούν το ενδιαφέρον της  παγκόσμιας - δήθεν πολυκεντρικής αλλά ουσιαστικά μονοπολικής - Παιδείας, να μην υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον και ως προς την διαφορετικότητα (άλλοι το ονομάζουν ετερότητα) μεταξύ αυτών - εννοώ δογμάτων και θρησκειών.

Με άλλα λόγια, αυτή η δήθεν πολυκεντρική Παιδεία γιατί δεν ενδιαφέρεται να μάθει και να διδάξει τις μικρές  (σημ. δεν είναι καθόλου) αλλά μέγιστες διαφορές μεταξύ των ανα τον κόσμο πιστευμάτων ; Ποιο σημείο τις διαφοροποιεί, αν δεν είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη, ώστε να γίνονται, αν γίνονται, επικίνδυνες ; Ποιος είναι εκείνος που έχει δώσει αυτή την αυστηρή οδηγία και πώς αυτή συμβιβάζεται με την "ανοιχτότητα" του κ. Φίλη, με συνέπεια την πλήρη υποταγή του ; Διότι σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ώφειλε να ακολουθήσει αυτός και οι ομόφρονες αυτού το παράδειγμα της ρήξης με την εξουσία, όπως διδάσκει το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, τον οποίο επικαλέστηκε. Αυτή όμως η ρήξη, η σύγκρουση με τους κρυπτόμενους όπισθεν της επί του παρόντος αόρατης - πλήν εγνωσμένης - παγκόσμιας εξουσίας, δεν του είναι επιθυμητή. Το βασικότερο, διότι δεν θέλει να τα βάλει με τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή, την υποκρισία της "ανοιχτότητας" την οποία πιστεύει και υπηρετεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: