Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Περισσότερες διευκρινίσεις για τον εγκεφαλικό θάνατο

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015

Όπως συμβαίνει με το γραπτό λόγο, το ίδιο γίνεται και με τον προφορικό, όπου δεν είναι δυνατόν ο ομιλητής να αναπτύξει όλες τις υποχρεωτικά παρεμπίπτουσες διευκρινίσεις ή απλουστεύσεις, για να γίνει σαφέστερεος και περισσότερο κατανοητός.

Προκειμένου, λοιπόν, όσα έχω πει μέχρι τώρα, να γίνουν καλίτερα κατανοητά, έκρινα σκόπιμο να δώσω όσο πιο απλά γίνεται μερικές πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και ζητώ συγγνώμη, αν επαναλαμβάνομαι σε μερικά σημεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: