Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

1. Ο δόλος της Επιστήμης και η προδοσία της Θεολογίας

Η έρευνα των ιερών Γραφών και Γραμμάτων από αυτοχριώμενους ερευνητές των θεμάτων αυτών, όπως και από άλλους με επίσημα πανεπιστηιακά διαπιστευτήρια, όπως μας λένε, αποδεικνύει ότι ο καθ΄ ημάς Θεός (παρένθεση, υπάρχουν πολλοί) είναι ο εφευρέτης του ψεύδους. Δεν θα τολμούσαν να πουν ποτέ αυτή την βλασφημία, αν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι επί του θέματος αυτού, οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί - μάλλον, εκκλησιαστικοί - ιθύνοντες, δεν ήταν όμοιοι με αυτούς. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος (2. Η ερευνητική - θεολογική προδοσία)


Δεν υπάρχουν σχόλια: