Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

"Γενοκτονία σημαίνει ... ", υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης


Η βιομηχανία του λόγου 

Πρώτα πεθαίνουν οι λέξεις και μετά οι άνθρωποι :

"49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.". (Ιν. ια΄)

Στη θέση του Καϊάφα να γράψετε Φίλης, απαίδευτος υπουργός Παιδείας και άθεος. Πρώτη φορά αριστερά, άθλια και αντίχριστα ανθρωποειδή - κατ΄ ευφημισμό άνθρωποι. Εντάξει, μην απορήσετε γι΄ αυτά που θα πάθετε. Σας το ετοιμάζουν οι βιομήχανοι του λόγου. Ανδρείκελα κι αυτοί, όπως εσείς. Έγινε παλιά, θα γίνει πάλι.

"ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται." (Μτ. κδ΄ 2)

Υστερόγραφο
Το ιερατείο εκείνης της εποχής, όπως και κάθε εποχής, δεν κατάλαβε ότι ο θάνατος του Κυρίου ισοδυναμούσε με γενοκτονία. Αυτό συμβαίνει με κάθε αίρεση, με κάθε σεβόμενο θεούς των εθνών, με κάθε αντίχριστο, όπως ο εκλεκτός επί της Παιδείας παχύσαρκος Ν. Φίλης. Θέλουν, λένε οι της Παιδείας απαίδευτοι και της θεολογίας οι άσχετοι, να σεβόμαστε την πίστη των άλλων. Δηλαδή, είναι σαν να μας λένε να σεβόμαστε τους δαίμονες. Αν είναι ποτέ δυνατόν ! Θεό σεβόμαστε, τον δικό μας Θεό, όχι το διάβολο. Αυτόν, απλά, δεχόμαστε την ύπαρξή του. Τίποτα πέρα από αυτό.
Πείτε μου αν έχω λάθος, σας παρακαλώ, γιατί θα μας τρελάνουν.

"1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ( ... ) 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις." (Μτ. δ΄)

3 σχόλια:

Thomas Akrotirianakis είπε...

Στον Β' Π.Π. πάνω από 12 εκατομύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί.
Απ' αυτούς οι Εβραίοι ήταν πολύ λιγότεροι από 6 εκατομμύρια...

Thomas Akrotirianakis είπε...

Θα έλεγα ότι απ' αυτούς οι Εβραίοι ήταν περίπου 3 εκατομμύρια
(το μισό του 6 εκατομμύρια...).

Kyprianos Christodoulides είπε...

Άλλοι υποστηρίζουν τον αριθμό 600 με 800 χιλιάδες