Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

2. Χρήσιμος είναι όποιος προωθεί την πώληση πολεμικών ομολόγων

Θα πρέπει λοιπόν, αφού θυμηθήκαμε τη Hedy Lamarr και γιορτάσαμε τα 101 χρόνια από τη γέννησή της, να γράψουμε και κάτι ακόμη. Θα αντιγράψουμε πάλι την πληροφορία που μας δίνει η Wikipedia :

"Η Χέντι θέλησε να γίνει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εφευρετών (National Inventors Council) για να λάβει την απάντηση ότι καλύτερα θα ήταν να χρησιμοποιήσει τη διασημότητά της για να προωθήσει την πώληση πολεμικών ομολόγων."
Χρήσιμος λοιπόν είναι όποιος προωθεί την πώληση πολεμικών ομολόγων. Λαμπρά ! Είναι όμως και ηλίθιος. Με δανεικά, θα πάρει όσα του δίνουν για να ξανακτίσει τα ερείπια, θα πάρει όμως πάλι δανεικά, αν δεν μπορεί να φτιάξει μηχανές πολέμου, για να είναι ετοιμοπόλεμος. Είτε με μηχανές ή με άλλα μέσα, τα σημερινά μέσα. Διαφορετικά, θα τον βάλουν πάλι κάτω οι αντίπαλοι και θα τον κάνουν σκόνη.

 Όταν, στη συνέχεια, τα δανεικά φτάσουν εκεί που θέλει ο πιστωτής (αυτός που δανείζει) και ο οφειλέτης (αυτός που χρωστά) δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τότε τι γίνεται ; Απλούστατα, γίνεται πόλεμος. Είτε αναίμακτος, επειδή ο οφειλέτης τα δίνει όλα, παραχωρεί "γην και ύδωρ", είτε αιματηρός ακόμη και όταν δεν υπάρχει χρέος, δεν υπάρχει οφειλέτης. Διότι ένας πρέπει να είναι ο κυρίαρχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της γης. Δηλαδή, μια Τράπεζα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να ζουν με δανεικά.

 Οι θεωρητικοί της κακουργίας των πολέμων ξέρουν, έχουν μάλιστα στο μαύρο κεφάλι τους και την άνωθεν συμπαράσταση : "10 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ( ... ) 12 οὕτως εἶπον· ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης, 13 καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτὸν διαθήκη   ἱερατείας αἰωνία ". Η Καινή Διαθήκη ειρήνης, η αἰωνία ἱερατεία εἰρήνης, η εν Χριστώ Ιησού ειρήνη τους είναι άχρηστη. Ακόμη και από αυτούς που την ευαγγελίζονται με διαλόγους αγαπητικούς, ενοποιητικούς, σχεσιολογικούς και ουδέποτε δογματικούς. Τα δόγματα χωρίζουν, οι αγάπες ενώνουν, το δρόμο στρώνουν οι πόλεμοι. Ποιοι, άραγε, είναι οι φανατικοί ;

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Δίκην σχολίου τα κατωτέρω, για να υπάρχει σύνδεση μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους : Θέμα 1 και Θέμα 2, σε σχέση με το "βίο και πολιτεία" της Hedy Lamarr. Διαβάστε :

6 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐλθὼν προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 7 καὶ ἰδὼν Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τῇ χειρὶ 8 εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν ᾿Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ. (Παλαιά Διαθήκη, Αριθμοί κε΄).

Αυτά παραπέμπουν - είναι η γνώμη του γράφοντος - σε τελετουργικό σαρκικής μίξις και μάλιστα, εντός της σκηνής του μαρτυρίου :

α) ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐλθὼν προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ

β) εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους