Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

19. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Γ΄ Λουκά


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_M1h0VWNtOFdsT3RlV04xaFlsZTJDZVd6WGVv/view?usp=sharing

Ο θάνατος συνάντησε τη Ζωή και νεκρώθηκε.

"Ἔλαβε σῶμα καί Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;"

Ποιος, άραγε, θα μπορούσε ποτέ να σκεφθεί «τό γὰρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον, ὅ δέ ἥνωται τῷ Θεῷ τούτο και σώζεται» ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: