Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Ο Ιουδαϊσμός και οι εξωγήινοι


Επισκέπτης της ιστοσελίδας, σχολιάζοντας ένα Θέμα (*), έγραψε και το ακόλουθο σχόλιο :
Aγαπητότατέ μοι κ. Κυπριανέ Χριστοδουλίδη,
Παραθέτω αυτά που είπε πριν μερικά χρόνια ο αρχιραβίνος του Ντόνμπας της Ουκρανίας Πίνκχας Βισέτσκυ (Pinkhas Vyshedski) προς ουκρανικό περιοδικό.

«Αν ρωτάς για τα ΟΥΦΟ ως κατασκευάσματα των εξωγήινων ή ως τους ίδιους τους εξωγήινους, είναι πιθανό διότι ο Ιουδαϊσμός δεν αποκλείει την πιθανότητα ο Θεός να έχει δημιουργήσει ζωή σε άλλους πλανήτες (αναφέρεται στο Ταλμούδ). Εμμένοντας στο αντίθετο θα περιορίζαμε την παντοδυναμία του Θεού. Οι εξωγήινοι μπορεί να είναι τόσο τέλειοι από τεχνική ή βιολογική άποψη,ώστε να είναι ικανοί να μετακινούνται ανάμεσα στα άστρα,να παρατηρούν τους ανθρώπους και να παρεμβαίνουν μέσα στη ζωή στη Γη- όπως τα είδη των ζώων πάνω στον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, δεν μπορούν να ορισθούν ως πολιτισμοί. Ο Ιουδαϊσμός θεωρεί το να είσαι πολιτισμένος ως την ικανότητα της διάνοιας να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της Τοράχ (σημ. μετ.: η Πεντάτευχος,τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης) αφού ο συγγραφέας της είναι ο ίδιος ο Παντοδύναμος,που είναι ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια.

Μόνο οι γήινοι άνθρωποι έχουν την Τοράχ. Δόθηκε στους Εβραίους στο Ορος Σινά με την εντολή από το Θεό να το αποκαλύψουν σε όλους τους λαούς της Γης. Ποτέ δεν μπορούν να υπάρξουν δύο Τοράχ διότι η Τοράχ είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι πάντοτε μοναδική. Αφού οι εξωγήινοι δεν έχουν την Τοράχ δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε πολιτισμένους παρ'όλα τα όποια τεχνικά επιτεύγματα, την πολυπλοκότητα του οργανισμού ή της συμπεριφοράς. Μπορούν μόνο να θεωρηθούν ζώα,όχι άνθρωποι. Ενα παράδειγμα μπορεί να είναι τα δελφίνια (ευφυότροπα), οι κάστορες και οι τερμίτες (κατασκευαστότροποι) και τα πουλιά (εξ αιτίας της ικανότητας τους να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις γρήγορα)».
(Σημ. από κυπριανός χ. Ξέχασε τις "ευφυότροπες" και "κατασκευαστότροπες" μέλισσες)

Σχόλιο
Τί να περιμένει κανείς από ανθρώπους, σαν τον αρχιραβίνο Πίνκχας Βισέτσκυ, όταν διαβάζουν τα ιερά Γράμματα, τις θείες Γραφές, και έχουν αφώτιστο νουν. Φαίνεται δεν άκουσε, δεν διάβασε, δεν ερεύνησε "17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο."

Αλλά, ακόμη και αν είναι γνώστης, δεν παύει να απορρίπτει μετά οργής τον ειπόντα : 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· 8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Τί να πούμε λοιπόν εμείς, για την (πολιτισμένη) ικανότητα της διανοίας του, δηλαδή, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, εκτός από το ότι αυτός και οι όμοιοι αυτού, δεν αριθμούνται μεταξύ εκείνων «οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου.»

«Τά σά, ἐκ τῶν σῶν» και «9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι», πλην, ο ραβίνος Πίνκχας Βισέτσκυ, δεν είναι από εκείνους που δόθηκαν εκ του κόσμου στον Υιό, από τον Πατέρα. Κατά συνέπεια, δεν υπολογίζεται εἰς «τά σά, ἐκ τῶν σῶν», ούτε θα μπορέσει ποτέ να ανακτήσει την αγιασμένη μορφή, καθώς εμφαίνουν οι δικές μας Εικόνες των αγίων ( : εἰς τὸ καθ' ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι.). Αυτοί είναι και οι δικοί μας - σημ. ας κάνουμε τη χάρη σε αυτόν και τους ομοίους του - εξωγήινοι.

(*) Για το Θέμα βλέπε  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/10/16.html

14 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Είχαμε και συνέχεια ...

Αγαπητότατέ μοι κ.Κυπριανέ Χριστοδουλίδη,
Δέχεται αυτός ο αρχιραββίνος την ύπαρξη ζώων (τονίζει είναι ζώα,όχι άνθρωποι) σε άλλους πλανήτες που είναι ικανοί να μετακινούνται ανάμεσα στα άστρα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΖΩΑ. Συμφωνείτε ;;;

Απάντηση
Με τί να συμφωνήσω ; Με αυτές τις ανοησίες ; Είναι ποτέ δυνατόν να ισχύουν αυτά που λέει, μη τάχα και θίξει την παντοδυναμία του Θεού ; Αλλά, έστω και σαν υπόθεση, θα του απαντούσα με την ίδια απάντηση που έδωσε ο άγιος Θεός στον Όφι : 14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

Με αυτή την προϋπόθεση, υποθετική κατά πάντα, θα συμφωνούσα με το "ο Ιουδαϊσμός δεν αποκλείει την πιθανότητα ο Θεός να έχει δημιουργήσει ζωή σε άλλους πλανήτες". Εννοείται, ζωή χωρίς τη γνώση του καλού και του κακού, δηλαδή ζωή απολίτιστη, υποτυπώδη, αν και παραδόξως ο αρχιραβίνος, που έφαγε τα χρόνια του διαβάζοντας την Τορά (Πεντάτευχος), δεν μας εξηγεί πόσο απολίτιστος - κάτι σαν τα δελφίνια ; τους κάστορες ; και τους τερμίτες ; - θα ήταν ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν είχαν παραβεί την εντολή (σημ. ουσιαστικά επρόκειτο περί συμβουλής) " 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.".

Η γνώση του καλού και του κακού μας έφερε τον πολιτισμό του θανάτου. Δεν ξέρω αν συμφωνεί επ΄ αυτού ο αρχιραβίνος Πίνκχας Βισέτσκυ. Πιθανολογώ δεν συμφωνεί και ασφαλώς, επ΄ αυτού, δεν συμφωνούν οι δυο κυρίαρχοι παγκόσμιοι Τραπεζίτες : ο ένας στο City, ο άλλος στη Wall Street. Αν αυτοί οι δυο μας φέρουν τον πολιτισμό της ζωής, δεν το βρίσκω πιθανό ούτε και ως ενδεχόμενο. Τον Μαμμωνά προσκυνούν και κανέναν άλλο. Αυτόν έχουν για θεό.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δεν υπάρχουν πουθενά στο σύμπαν ζώα (τονίζω ζώα όχι άνθρωποι)
που να είναι ικανά να εκπέμπουν τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
Υποθέτω ότι συμφωνείτε και με αυτό.
Οπότε αν λάβουμε από κάποιο μακρινό σημείο του σύμπαντος κάποιο
τεχνητό ηλεκτρομαγνητικό σήμα,για την Ορθοδοξία θα είναι από
εξωγήινους ανθρώπους (για την σωτηρία των οποίων έχει φροντίσει
ο Θεός,άγνωστο πώς,μη αποκλειομένης της Σάρκωσης και Ενανθρώπησης
του Υιού Λόγου και στους πλανήτες τους) ή,χάριν πληρότητας,από
διαβόλους.---Συμφωνείτε ;;;

Thomas Akrotirianakis είπε...

Αυτός ο,και σήμερα,αρχιρραβίνος του Ντόνμπας
της Ανατολικής Ουκρανίας στ' αγγλικά γράφεται :
Pinkhas Vyshedski.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Όχι, δεν συμφωνώ.

Thomas Akrotirianakis είπε...

«Σοφόν το σαφές».
Είστε ασαφής,και μάλιστα πολλαπλώς.
.........................................................
Θεωρείτε ότι μπορεί σε κάποιο πλανήτη του σύμπαντος
να υπάρχουν ιδιότυπα ζώα (που στη Γη δεν υπάρχουν)
ικανά να εκπέμπουν τέτοια σήματα,σήματα που μπορούν
να φτάσουν σε μας ;;; Παρακαλώ απαντήστε.Ευχαριστώ.
........................................................................................
[Ο δε ανωτέρω αρχιρραβίνος δέχεται κατά μείζονα λόγο την
ύπαρξη τέτοιων ζώων,αφού δέχεται ότι είναι ικανά να κάνουν
μετακινήσεις ανάμεσα στ' άστρα....Και απορρίπτει την ύπαρξη
εξωγήινων ανθρώπων μετά βδελυγμίας].

Kyprianos Christodoulides είπε...

- Th. Ak : «Σοφόν το σαφές». Είστε ασαφής,και μάλιστα πολλαπλώς. Θεωρείτε ότι μπορεί σε κάποιο πλανήτη του σύμπαντος να υπάρχουν ιδιότυπα ζώα (που στη Γη δεν υπάρχουν) ικανά να εκπέμπουν τέτοια σήματα,σήματα που μπορούν. να φτάσουν σε μας ;;; Παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ.

Απάντηση
- Δεν φταίω εγώ, αν εσείς δεν καταλάβατε τί θέλω να πω. Σήματα, ή "σήματα", δεν μας πέμπει το εκ του Πατρός εκπορευόμενο Άγιο Πνεύμα ; Και τι περί Αυτού λέγει η υμνολογία της Εκκλησίας ; "Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ μονάδι, ἱεροκρυφίως."

Τα Σήματα, ή "σήματα", του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αυτά, που ζωοποιούν την ψυχή, ...

(7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν)

ώστε ο πλασμένος από το χώμα να γίνεται άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε και καθώς όλοι είμαστε ;

Από την άλλη έχουμε και τα άλλα σήματα, ή "σήματα". Περί τούτων, όμως, διαβάζουμε : 14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος ( ... ) ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

Σας τα έγραψα αυτά, αλλά δεν καταλάβατε και με χαρακτηρίζετε ασαφή. Γιατί ; «Με αυτή την προϋπόθεση, υποθετική κατά πάντα, θα συμφωνούσα με το "ο Ιουδαϊσμός δεν αποκλείει την πιθανότητα ο Θεός να έχει δημιουργήσει ζωή σε άλλους πλανήτες" - και. συμπληρώνω τώρα, να μας στείλει (η ζωή αυτή η οφιόμορφη) τα σήματά της». Πάνε, δηλαδή, να μας κάνουν φίδια. Εδώ θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, μετά δε σαν φίδια, αφού η ψυχή είναι αθάνατη ! Μέγας, είσαι Κύριε !!
Ότι η ψυχή είναι και σωματομορφικά / ανθρωπομορφικά άφθαρτη, αυτό ούτε που θέλουν να το ακούσουν, ούτε και να το συζητήσουν. Και πάντως, το φύλο των αγγέλων τους έχει απασχολήσει !!! Τί να τους πει κανείς ;

Εφόσον, λοιπόν, αυτά πιστεύει και διδάσκει ο Ιουδαϊσμός, είναι και άλλοι, οι πιστοί σε αυτόν "πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς" των - όχι αυτής, αλλά της αιωνίου - επαναλαμβάνω, λόγω αθάνατης ψυχής - θα σέρνονται με το στήθος και την κοιλιά και χώμα θα τρώνε. Αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δηλαδή--εάν κάνω λάθος,διαψεύστε με--αποκλείετε να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι
[το ίδιο αποκλείει και ο ανωτέρω αρχιρραββίνος...],
αλλά δεν αποκλείετε να υπάρχουν εξωγήινα ζώα ικανά να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά
σήματα,τα οποία σήματά τους αυτά μπορούν να φτάσουν σε μας [το ίδιο δεν αποκλείει
και ο ανωτέρω αρχιρραββίνος...].

Kyprianos Christodoulides είπε...

Με τα ζώα δεν ασχολούμαι, οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν.

Βέβαια, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου διαβάζουμε : " καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.".

Πέρα, όμως, από τα ήδη γνωστά περί αυτών ( : πολυόμματα, εξαπτέρυγα, μετάρσια, πτερωτά κλπ.) ουδείς εκ των εκκλησιαστικών πατέρων δεν αναλώθηκε στο να μας γράψει αναλυτικά περί αυτών των ζώων : εκπομπή σημάτων και άλλα τινά. Άραγε, αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα για τον Ιουδαϊσμό και τους άλλους ; Τίποτα καλύτερο, από τόσα που υπάρχουν και άμεσα αφορούν στον άνθρωπο, δεν βρήκαν να ασχοληθούν ;

Το αν υπάρχουν εξωγήινα ζώα και σε πιο "επίπεδο" του Σύμπαντος δεν το γνωρίζω. Σαφώς, όμως, μπορώ να επαναλάβω το του Απ. Παύλου : 2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

Περί τούτων και των τοιούτων ισχύει το "ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι" και αυτό ακριβώς ακολουθώ κι εγώ. Ας μη σας παρασύρουν, λοιπόν, οι περιεργαζόμενοι ανοήτως, με νουν αφώτιστο, τα ιερά Γράμματα των θείων Γραφών. Όλοι τους "ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.".

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δηλαδή,όντως,αποκλείετε να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι.
---Το ίδιο αποκλείει και ο ανωτέρω αρχιρραββίνος...
Όμως δεν αποκλείετε [γράφετε : «Το αν υπάρχουν εξωγήινα ζώα και σε πιο "επίπεδο" του Σύμπαντος δεν το γνωρίζω»] να υπάρχουν εξωγήινα ζώα ικανά να κατασκευάσουν όργανα
προς εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών σημάτων,τα οποία σήματα μπορούν να φτάσουν σε μας.
---Το ίδιο δεν αποκλείει και ο ανωτέρω αρχιρραββίνος...
Φευ,επαναλαμβάνετε,επί της ουσίας,σαν ηχώ την
φωνή του ανωτέρω αρχιρραββίνου,στο θέμα αυτό.
Ανέκδοτο : Μπορεί κάποιος πιο ευφυής αρχιρραβίνος να πει ότι,αν λάβουμε εξωγήινο τεχνητό ραδιοσήμα,που θα επαναλαμβάνει τους γνωστότατους αριθμούς του Γιεχβέ 10-5-6-5, θα είναι απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων Εβραίων ανθρώπων σε κάποιον πλανήτη του σύμπαντος [τέλος του ανέκδοτου].

Thomas Akrotirianakis είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Thomas Akrotirianakis είπε...

Στο ανωτέρω σχόλιο,αυτή η έκφραση (από την μπροσούρα έκδοσης της
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος «Υπάρχουν εξωγήινοι ;») :
«για τη σωτηρία τους έχει φροντίσει ο Θεός,όπως μόνον Αυτός γνωρίζει»,
παρ' όλο που προστέθηκε,στο ανωτέρω σχόλιο,το :
«μη αποκλειομένης της Σάρκωσης και Εναθρώπησης ...» είναι
μια νπροπαλή έκφραση για να εκφράσει την Ορθοδοξία.
Για την Ορθοδοξία,εάν υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι,θα σωθούν και αυτοί
μέσω της Σάρκωσης,Ενανθρώπησης του Υιού Λόγου και στους πλανήτες
τους.Δια γαρ την Ορθοδοξία ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους όλων
των πλανητών το ίδιο.
Όσο για τους διαβόλους,έχουν την δυνατότητα εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών
σημάτων (την οποία δυνατότητα δεν έχει κανένα ζώο) ,αλλά δεν
θέλουν να συμβάλλουν στο να μάθουν οι γήινοι άνθρωποι ότι
υπάρχουν και εξωγήινοι άνθρωποι,εάν αυτοί υπάρχουν.Οπότε η
λήψη τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών σημάτων,εάν οψέποτε συμβεί,θα
είναι,για την Ορθοδοξία,απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων
(τα ζώα δεν μπορούν να τα εκπέμψουν,οι διάβολοι δεν θέλουν).

Kyprianos Christodoulides είπε...

Περί ανθρώπων, ζώων, εξωγήινων και δαιμόνων

- Th. Ak.
Για την Ορθοδοξία,εάν υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι,θα σωθούν και αυτοί μέσω της Σάρκωσης, Ενανθρώπησης του Υιού Λόγου και στους πλανήτες τους.Δια γαρ την Ορθοδοξία ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους όλων των πλανητών το ίδιο.
Όσο για τους διαβόλους,έχουν την δυνατότητα εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών σημάτων (την οποία δυνατότητα δεν έχει κανένα ζώο) ,αλλά δεν θέλουν να συμβάλλουν στο να μάθουν οι γήινοι άνθρωποι ότι υπάρχουν και εξωγήινοι άνθρωποι,εάν αυτοί υπάρχουν.Οπότε η λήψη τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών σημάτων,εάν οψέποτε συμβεί,θα είναι,για την Ορθοδοξία,απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων
(τα ζώα δεν μπορούν να τα εκπέμψουν,οι διάβολοι δεν θέλουν)

- κυ. χρι.
Και όμως, τα ζώα μπορούν !
«Νοῦς γαρ ἀποστᾶς τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται»
«13 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.»

Αυτοί είναι οι εξωγήινοι, περιγράφονται στα δυο ανωτέρω αγιογραφικά αποσπάσματα και τα σήματα που στέλνουν - αν στείλουν και όποτε τα στείλουν - είναι προερχόμενα από τον κτηνώδη νουν, τέως ανθρώπων, που όσο ζούσαν, παρασυνεβλήθησαν τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθησαν αὐτοῖς.

Περισσότερα σχόλια δεν θα δημοσιευθούν. Τα όρια της βλακείας πρέπει να τηρούνται, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε σε κανένα "θεραπευτήριο ψυχικών παθήσεων".

Kyprianos Christodoulides είπε...

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html

Thomas Akrotirianakis είπε...

1-2-2-3 επαναλαμβανόμενο σημαίνει :
Πατήρ-Υιός με δύο φύσεις,θεϊκή και ανθρώπινη-Αγιον Πνεύμα