Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

16. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή μετά την Ύψωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_eUpvM3pfRU1Rc3dzalUyVk9pWjI5VG1mc3NJ/view?usp=sharing

Εἶπεν ὁ Κύριος· 34 ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν ... 1 Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χοϊκός. Η αθάνατη ψυχή όμως δεν αποθνήσκει,  αλλά και δεν οδηγεί τον άνθρωπο "σε ανάσταση ζωής". Τον οδηγεί σε "ανάσταση κρίσεως" : "29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.".

 Συνεπώς, "καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.". Ο ψυχικός άνθρωπος καλείται να γίνει πνευματικός άνθρωπος, η χοϊκή ψυχή να γίνει πνευματοφόρος, με πίστη στην Χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τότε η άμορφη ψυχή ανακτά την εύμορφη αφθαρσία, αναπλάθεται, αναγεννάται με πρόσωπο και ο άνθρωπος εις το καθ΄ ομοίωσιν επανάγεται.

60 σχόλια:

Thomas Akrotirianakis είπε...

Έχω διαβάσει την μπροσούρα «Υπάρχουνι εξωγήινοι ; »,που
εκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της
Ελλάδος.Η απάντηση που δίνει είναι ότι «δεν αποκλείεται να
υπάρχουν» και ότι αν υπάρχουν ή όχι είναι κάτι για μας αδιάφορο
«σωτηριολογικώς» και ότι αν υπάρχουν,και είναι μεταπτωτικοί,
«ο Θεός έχει φροντίσει για τη σωτηρία τους,όπως μόνον Αυτός
γνωρίζει».Εδώ θυμήθηκα την μαρτυρία φίλου ότι πριν από 35
χρόνια,όταν ήταν μαθητής Λυκείου,ο θεολόγος τούς είχε πει
ότι «δεν αποκλείεται ο Λόγος,β' πρόσωπο της Αγ.Τριάδος,να
έχει σαρκωθεί και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος»,και
μάλιστα τους είπε και μια περικοπή συμβατή,από την όποψη
της μυστικής θεολογικής ερμηνείας,την εξής :
«15 [...],και την ψυχήν μου τίθημι υπέρ των προβάτων. 16 και άλλα
πρόβατα έχω, α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης· κακείνά με δεί αγαγείν,
και της φωνής μου ακούσουσι, και γενήσεται μία ποίμνη, είς ποιμήν. »,
(Ιωαν κεφ.10).
Με Τιμή,Θωμάς Ακρωτηριανάκης
----------
Y.Γ.Το Λύκειο είναι το του Κολυμβαρίου Κισάμου.Ήταν το 1980.
Και ο θεολόγος ήταν ο τότε αρχιμανδρίτης και από το 1990
Μητροπολίτης Λάμπης,Σιλιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος Μεσαρχάκης

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ευχαριστώ τον κ. Θωμά Ακρωτηριανάκη για την επίσκεψη και το σχόλιο.

Σχετικά με αυτό : «15 [...],και την ψυχήν μου τίθημι υπέρ των προβάτων. 16 και άλλα
πρόβατα έχω, α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης· κακείνά με δεί αγαγείν,και της φωνής μου ακούσουσι, και γενήσεται μία ποίμνη, είς ποιμήν. »,(Ιωαν κεφ.10) ,

πολύ λυπάμαι για τον θεολόγο, τότε, και νυν Μητροπολίτη Σιλιβρίτου και Σφακίων. Αλλά, αν έψαχνε και λίγο τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα έβρισκε εξωγήινους. Ο λόγος αυτός του Κυρίου ( : 16 και άλλα πρόβατα έχω, α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης·) αφορά στους εκ των εθνών άλλους ανθρώπους και όχι σε εξωγήινα όντα.

Ότι, δε, σήμερα οι κεφαλές των διαφόρων υψηλά ισταμένων στα θρησκευτικά δόγματα ποικίλης άποψης, συγκλίνουν με την πιθανή εκδοχή εξωγήινων, θα πρέπει κανείς να την δει μέσα στο πλαίσιο της πλήρους έκπτωσης από την καθ΄ ημάς μόνη σώζουσα θεολογική Αλήθεια.

Δυστυχώς, οι υψηλά ιστάμενες κεφαλές των ημετέρων έχουν σκύψει, προσκυνώντας παραχαραγμένες και ψευδείς θεολογικές αλήθειες, δήθεν σκεπτόμενοι το εθνικό συμφέρον. Ουσιαστικά, σκέπτονται μόνο το δικό τους συμφέρον, δηλαδή, παραμονής τους στά ανώτερα κλιμάκια τής ιεραρχίας

Thomas Akrotirianakis είπε...

Συμφωνώ με τον Σφακίων (το 1980 όταν ήταν καθηγητής Λυκείου) ότι για την Ορθοδοξία δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι και εξωγήινη σάρκωση του β' προσώπου της
Αγίας Τριάδος.Άλλο αν τώρα,σε άλλα ζητήματα είναι με την αίρεση του φιλοενωτισμού και του οικουμενισμού.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Πιστεύουμε τα μεμαρτυρημένα : "14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.".

Έμφαση στο ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ.

Όσον δε για την υπόθεση που αφορά στα αμάρτυρα (: ότι για την Ορθοδοξία δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι και εξωγήινη σάρκωση του β' προσώπου της Αγίας Τριάδος) αυτό μπορεί κάποιος να το δέχεται, όχι όμως και να το πιστεύει. Άλλο το δέχομαι, εντελώς διαφορετικό το πιστεύω. Η πίστη είναι ενυπόστατη και όχι αφηρημένη έννοια. Πιστεύουμε τα βλεπόμενα και ελέγχουμε τα ου βλεπόμενα

1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Kαι κάτι παρεμφερές.
Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει από κάποιο σημείο του σύμπαντος
μη φυσικό ηλεκτρομαγνητικό σήμα.
Αν οψέποτε λάβουμε,θα είναι απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων
νοήμονων όντων.Για την Ορθοδοξία όπου ο Θεός δίνει νοημοσύνη,
δίνει και ηθική.Για την Ορθοδοξία νοημοσύνη έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο,
ηθική έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο.
Οπότε για την Ορθοδοξία η απόδειξη ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από
κάποιο σημείο του σύμπαντος είναι μη φυσικό αποτελεί και απόδειξη
ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων.
Αντίθετα,οι ιουδαϊστές-σιωνιστές θα το θεωρήσουν απόδειξη ύπαρξης
εξωγήινων νοήμονων όντων,που όμως κατ' αυτούς δεν είναι άνθρωποι,
αλλά ζώα,μη εχοντας λάβει ηθική,καθόσον κατ' αυτούς ο ηθικός νόμος
έχει δοθεί μόνο στον πλανήτη Γη,στο όρος Σινά,στον Μωυσή,στους
πανσυμπαντικά περιούσιους Εβραίους γήινους ...!
Οι δε παπικοί δεν πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι άνθρωποι μπορεί να είναι
μεταπτωτικοί,μόνο απτωτικοί,πιστεύουν ότι η σάρκωση του β' προσώπου
της Αγ.Τριάδος έχει γίνει μόνο στη Γη (για να μην κλονιστεί το πρωτείο του
Πάπα της Ρώμης...).Μάλιστα λένε ότι αν έρθουν εδώ μπορεί να τους
βαφτίσουν,αρνούμενοι ότι μπορεί να είναι από τον πλανήτη τους
βαφτισμένοι.Οι δε προτεστάντες και μασώνοι ακολουθούν τους σιωνιστές
στο εξωγήινο ζήτημα.Όσο για τους ψευδοΟρθόδοξους φιλοενωτικόύς-οικουμενιστές
στο ζήτημα αυτό ακολουθούν ένα μίγμα σιωνιστών και παπικών.Ε,και αυτός ο
καθηγητής θεολογίας Λυκείου που είπαμε,τώρα θα έχει ξεχάσει έως
απαρνηθεί αυτά που έλεγε ως νέος 36χρονος αρχιμανδρίτης,επηρεαζόμενος
τότε από την αγνότητα των 18χρονων μαθητών του.

Kyprianos Christodoulides είπε...

"Για την Ορθοδοξία όπου ο Θεός δίνει νοημοσύνη, δίνει και ηθική. Για την Ορθοδοξία νοημοσύνη έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο, ηθική έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο."

kx
Ας μου επιτραπεί να διορθώσω λίγο αυτό που γράψατε. Η γνώμη μου είναι ότι ο άγιος Θεός, εκεί όπου δίνει νοημοσύνη, δίνει παράλληλα και τις αρετές. Όχι την ηθική. Οι αρετές είναι αυτές που είναι και ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Ή, αν προτιμάτε, την ανθρωπότητα. Η ηθική έχει άλλους κανόνες και άλλα μέτρα. Άλλοι την κόβουν και τη στενεύουν, άλλοι την ανοίγουν και κόβουν μόνο όσα υπαγορεύει η εγωιστική, αυτάρκης και ιδιοτελής, μονάδα μέτρησης, που έχουν, και εξουσιαστικά - εδώ γράφουμε και πνευματικά - ορίζουν.

Θέλετε ένα παράδειγμα ; Όλα σήμερα κινούνται στην τροχιά που ακολουθεί η παπικής έμπνευσης "αγάπη δίχως όρους και όρια", συνάμα δε, έχουμε το άνοιγμα (γκρέμισμα) των συνόρων, προκειμένου να γίνουμε όλοι "πολίτες του πλανήτη γη". Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει να έχουμε όλοι ΑΜΚΑ, κάρτα του Πολίτη, τσιπάκια, πλαστικό νόμισμα (σημ. παγκόσμια οικονομία) και, προπαντός, να ζητάμε απόδειξη, όταν αγοράζουμε πινέζες, χαρτομάντιλα, σπίρτα κλπ. Ακόμη, να σημειωθεί, δεν νομοθέτησαν το ισοδύναμο (!!!) να ζητάμε απόδειξη, για το κερί που ανάβουμε στην εκκλησιά κάθε "Κυριακή, γιορτή και σχόλη".

Με λίγα λόγια, πάμε να γίνουμε "άγιοι επί αποδείξει". Έτσι, μας θέλουν. Παράλληλα, μας φορτώνουν με λαθρομετανάστες, προς επικύρωση της "άνευ όρων και ορίων αγάπης". Δηλαδή, ότι ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του καλού Σαμαρείτη. Ο οποίος δεν πήρε απόδειξη για τα δυο δηνάρια, πού έδωσε στον πανδοχέα και ό,τι άλλο πρόσφερε στον τραυματισμένο και καταληστευμένο άνθρωπο.

Πόσο παραχαράσσουν τις ευαγγελικές περικοπές δεν λέγεται και πάντως, για να έρθουμε σε ό,τι αφορά στους εξωγήινους, οι παραχαράκτες προσκομίζουν το εδάφιο από το Α΄ Κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου και το σχετικό χωρίο :

" ... 26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε ..." κλπ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους μεταπατέρες συναφειακούς, αδελφούς και αδελφιδούς των αιρετικών χριστιανικών δογμάτων, υπάρχουν και οι προ-αδαμιαίοι άνθρωποι. Η βλακεία τούς οδηγεί σε βλασφημία. Με τον αφώτιστο νουν δεν καταλαβαίνουν ότι η γενικότητα του " ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν", αναλύεται ειδικά και λεπτομερώς στο Β΄ Κεφάλαιο της Γενέσεως.
Συνεπώς, αν έχουν νοημοσύνη οι εξωγήινοι, είναι ίδια με τη νοημοσύνη των αιρετικών της χριστιανοσύνης - εδώ βάζουμε και δικούς μας ορθόδοξους - και παντός αλλόθρησκου, που προσκομίζει επιλεκτικά εδάφια της Αγίας Γραφής ή, έστω, μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο στόχος είναι να πεισθούμε ότι "ένας είναι ο θεός για όλους", ακόμη και για τα δύσμορφα, τερατώδη και αηδιαστικά, πλάσματα της κινηματογραφικής και μυθιστορηματικής τέχνης. Το "αρχαίο κάλλος" δεν αναμορφώνεται σ΄ αυτά. Φυσικά, η δυνατότητα μετανοίας υπάρχει, τούτο όμως ισχύει μόνο για τον άνθρωπο, τον μέσα κι έξω ταπεινό άνθρωπο.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Εκείνο το σημείο από το προηγούμενο σχόλιό μου που αξίζει απάντηση είναι το :
«Οπότε για την Ορθοδοξία η απόδειξη ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από
κάποιο σημείο του σύμπαντος είναι μη φυσικό αποτελεί και απόδειξη
ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων»,και το :
«Αντίθετα,οι ιουδαϊστές-σιωνιστές θα το θεωρήσουν απόδειξη ύπαρξης
εξωγήινων νοήμονων όντων,που όμως κατ' αυτούς δεν είναι άνθρωποι,
αλλά ζώα,μη εχοντας λάβει ηθική,καθόσον κατ' αυτούς ο ηθικός νόμος
έχει δοθεί μόνο στον πλανήτη Γη,στο όρος Σινά,στον Μωυσή,στους
πανσυμπαντικά περιούσιους Εβραίους γήινους ...!».Συμφωνείτε με το
πρώτο και διαφωνείτε με το δεύτερο,δηλαδή διαφωνείτε μ' αυτά που
πιστεύουν οι ιουδαίστές-σιωνιστές ότι ...είναι ζώα,όχι άνθρωποι ;;

Kyprianos Christodoulides είπε...

«Οπότε για την Ορθοδοξία η απόδειξη ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από κάποιο σημείο του σύμπαντος είναι μη φυσικό αποτελεί και απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων.Αντίθετα,οι ιουδαϊστές-σιωνιστές θα το θεωρήσουν απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων νοήμονων όντων,που όμως κατ' αυτούς δεν είναι άνθρωποι, αλλά ζώα, μη έχοντας λάβει ηθική,καθόσον κατ' αυτούς ο ηθικός νόμος έχει δοθεί μόνο στον πλανήτη Γη,στο όρος Σινά,στον Μωυσή,στους πανσυμπαντικά περιούσιους Εβραίους γήινους ...! ».

κχ
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τί, και πώς, θα αποδείξει η ... απόδειξη αυτή ; Πώς συνδέεται η ανεύρεση ηλεκτρομαγνητικού σήματος με την ύπαρξη εξωγήινων ; Υλικός και κτιστός είναι ο άνθρωπος, άϋλος και κτιστός ο Εωσφόρος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, το πεσόν αγγελικό "τάγμα" του Εωσφόρου - είναι το εγγύτερο της γης και απώτερο (απομακρυσμένο) από τον θρόνο Δόξης του αγίου Θεού - αποστάτησε και εξαπάτησε τον άνθρωπο, επειδή ο άγιος Θεός του στέρησε την υλική (υλόμορφη) υπόσταση. Την αποκτά έμμεσα δια του ανθρώπου, όταν ο τελευταίος αρνείται τη θεία Ενανθρώπηση (κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα).

Είναι ενδεχόμενο όλα αυτά, που εφευρίσκει ο μακράν του Θεού επιστήμων άνθρωπος, να συντελέσουν, ώστε κάποιου είδους μορφή να λάβει ο μισόκαλος (και μισόκαλλος) αρχαίος δράκοντας. Το λογισμό μου καταθέτω και όχι το πιστεύω μου, εν προσευχή επαναλαμβάνοντας τό τῆς Εὐχῆς τῶν Ὡρῶν "τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον, τὰ σώματα ἅγνισον, τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον".

Κατά πρώτο και όσον με αφορά, αντιλαμβάνεστε ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από κάποιο σημείο του Σύμπαντος - ίσως, ανακαλυφθούν αργότερα από βελτιωμένους ανιχνευτές - δεν αποτελεί για τον γράφοντα απόδειξη εξωγήινης ανθρωπομορφικής παρουσίας. Εκτός αν μας προκύψουν Κύκλωπες, Κένταυροι, σαρανταποδαρούσες με κεφάλι ανθρώπου ή κάτι άλλο τύπου alient. Οπωσδήποτε, όμως, πιστεύω στην επανεμφάνιση αγίων μορφών, όπως εξεικονίζει η καθ΄ ημάς Αγιογραφία.
Κατά δεύτερο, η διάκριση που κάνετε μεταξύ Ορθοδοξίας και Ιουδαιοσιωνισμού, δεν διαφοροποιεί το πρώτο από το δεύτερο. Θα έλεγα ότι, μάλλον, τα ενώνει. Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, διαφωνώ με αμφότερες τις παρατηρήσεις σας, αφού ο "ηθικός νόμος" του Μωϋσέως στο Σινά, επιμένει όχι μόνο να αγνοεί το "νόμο του ελέους" - είναι η Επί του Όρους Ομιλία - αλλά και να τον διαστρέφει. Ο θεός του "ηθικού νόμου" καλείται να δείξει τη μεγαλοσύνη του απέναντι στα επιδοτούμενα στίφη των λαθρομεταναστών, το ψέμα κυριαρχεί παγκόσμια, ανθρωποσφαγή μας ετοιμάζει. Προσθέστε, τώρα, σε αυτά και τον πάπα Φραγκίσκο, που μας είπε : «Και αν κατά καιρούς οι προσπάθειες και τα έργα μας φαίνεται να αποτυγχάνουν και δεν παράγουν καρπούς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, του οποίου η ζωή, ανθρώπινα μιλώντας, κατέληξε σε αποτυχία, την αποτυχία του Σταυρού.» ! Το θαυμαστικό δικό μου.

Ανθρώπινα γράφοντας κι εμείς, λέμε, την αποτυχία του Χριστού επί του Σταυρού, ανέλαβε να τη διορθώσει η παπική αίρεση (πάνε κάτι αιώνες) σε συνεργασία τώρα με την Σιωνιστική - προτεσταντική/αγγλικανική μοχθηρία. Από τότε που βάλαμε στη ζωή μας την ηθική, οι δαίμονες χορεύουν (ήθος ανθρώπου δαίμων) και οι αρετές χάθηκαν. Οι τζιχαντιστές πήραν το ρόλο να τις ... επικαιροποιήσουν με το ... ισοδύναμο των αποκεφαλισμών.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δηλαδή λέτε κατά τον λογισμό σας και όχι το πιστεύω σας ότι το σήμα θα είναι ή από δίαβόλους ή από εξωγήινους ανθρώπους (εκ του "Οπωσδήποτε, όμως, πιστεύω στην επανεμφάνιση αγίων μορφών, όπως εξεικονίζει η καθ΄ ημάς Αγιογραφία") ;; Επίσης δεν κατάλαβα αν ο λογισμός σας ή το πιστεύω σας συμφωνεί με την ύπαρξη στο σύμπαν νοήμονων ζώων, ικανών να στείλουν μη φυσικό ηλεκτρομαγνητικό σήμα,που δεν είναι άνθρωποι...(δηλαδή δεν κατάλαβα αν επαναλαμβάνετε σαν ηχώ τη φωνή των
ιουδαϊστών-σιωνιστών στο ζήτημα).
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ
ΣΤΗ ΓΗ,ΟΤΙ ΤΟ Β' ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ---ΔΕΝ ΕΧΕΙ (ΑΚΟΜΑ) ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΟΓΜΑ.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κύριε Ακρωτηριανάκη,

Στο Σύμβολο Πϊστεως ομολογούμε την πίστη μας και η πίστη αυτή ομολογεί και λέει
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Ο λογισμός και το πιστεύω του γράφοντος αφορούν σε αυτά, που μόλις έγραψα, και όχι σε σήματα από διαφορετικού είδους εξωγήινα ανθρωποειδή όντα, προερχόμενα (υποθετικά) από άλλους πλανήτες. Και όσο μεν για την εκ νεκρών ανάσταση, η περιγραφή υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Όσο δε για τη ζωή του μέλλοντος αιώνος σας παραπέμπω στην Παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου (Λκ. ις΄ 19-31),

Αν υπάρχουν νοήμονα ζώα, ικανά να στείλουν μη φυσικά σήματα (ηλεκτρομαγνητικά) σε παρεμφερή άλλα, που κατοικούν εδώ στη γη, απαντώ καταφατικά. Στερούνται όμως τον, εκ του σήματος, φωτισμό, τον οποίο αποστέλλει - σήμα είναι κι αυτό - το πανάγιο Πνεύμα. Αποτέλεσμα είναι τα εδώ νοήμονα ζώα, να αποκτούν τη νοημοσύνη της ηλιθιότητας και ως ηλίθια, να εξοντώνουν όσους αποκαλύπτουν τη βλακεία τους και τη βλακεία του διδασκάλου τους Εωσφόρου ή αγγέλλου του αιωνίου σκότους.

Ο διάβολος τον διάβολο εκβάλλει, αλλά η α-νοησία τούς παρακινεί να περιμένουν το δικό τους «μεσσία». Ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, που πήρε την ανθρώπινη φύση και μορφή, ίνα τον διάβολο εξαπατήσει, απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκε η μία θεότης του ενός Θεού, δηλ. η εκ του Πατρός εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Διχάστηκε η θεότης, διχάστηκε ο Θεός, και έμεινε κυρίαρχος ο πάπας, μαζί με τους προτεστάντες, για να κάνουν τη σύνθεση μεταξύ θείας και ανθρώπινης φύσης. Η σύνθεση γίνεται τώρα κατόπιν ψηφοφορίας με τις δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές. Είναι η μέθοδος των Σιωνιστών, που πλαστογραφούν το Συνοδικό Σύστημα.

Είπε ο πάπας, ανθρώπινα μιλώντας, ότι η ζωή του Ιησού Χριστού κατέληξε στην αποτυχία του Σταυρού, γράψαμε εμείς τα δικά μας, δικό σας το όποιο συμπέρασμα, με αναγκαίο το εδώ, τώρα, συμπλήρωμα/διόρθωση του γράφοντος : «10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός». (Φλ. β΄ ).

Για να επανέλθω στα εξωγήινα δήθεν νοήμονα σήματα, τα σήματα αυτά τους παρακινούν να κάνουν τη γη Παράδεισο, αφού όμως μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπων πάψουν να υπάρχουν και να τους ενοχλούν. Με λιγότερους ανθρώπους, άλλωστε, θα έχει λιγότερα προβλήματα η οικονομία τους
Με άλλα λόγια, τα σήματα τους λένε πώς να κυριαρχήσουν, αφού φτιάξουν ισχυρότερα μέσα μαζικής καταστροφής των αντιπάλων τους κι έτσι πορευόμαστε. Μας οδηγούν τα σήματα ανθρωποειδών όντων, που μισούν το Κάλλος, ειδικά την αναμόρφωση του αρχαίου κάλλους, γι΄ αυτό και όπου στρέψει κανείς τα μάτια, την ασχήμια θα συναντήσει. Η Τέχνη, γενικότερα η Αισθητική, συμβάλλει τα μέγιστα.

Ελπίζω να έλυσα τις απορίες σας.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δεν απαντάτε σαφώς.
Σας ««στριμώχνω»»,
τί λέτε για αυτό ;; :
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ ΤΟ Β' ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ---ΔΕΝ ΕΧΕΙ (ΑΚΟΜΑ) ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κύριε Ακρωτηριανάκη,

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση που κάνουμε, όσο και για την εδώ παρουσία σας. Στα ερωτήματα ή παρατηρήσεις που θέσατε, προσπάθησα να σας απαντήσω, χωρίς να έχω ουδεμία αίσθηση "στριμώγματος". Λίγοι ή πολλοί που θα διαβάσουν την μεταξύ μας συζήτηση, θα αποκομίσουν έκαστος τα δικά του συμπεράσματα, ανάλογα με το αν έχουν, ή δεν έχουν, Θεολογικές γνώσεις.

Πάντως, αν θέλουμε να τερματίσουμε την κουβέντα μας με το : "Τί λέτε για αυτό ;; :
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ ΤΟ Β' ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ (ΑΚΟΜΑ) ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ,ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ."

σας απαντώ ότι το δικό μας Δόγμα, δηλαδή η πίστη, αφορά πρώτα μεν στα βλεπόμενα (ορατά), έπειτα δε στα μη βλεπόμενα (αόρατα). κατά το " 1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.".

Το πρώτο σας δίνει την απάντηση για τα ορατά και ως προς το δεύτερο, όπου υπάγονται και τα περί εξωγήινων, άλλοτε βλεπόμενα (;) και συνήθως μη βλεπόμενα, ισχύει εδώ δογματικά αυτό που γράφει ο απόστολος των Εθνών Παύλος. Δεν ξέρω αν συμφωνείται μαζί του ή διαφωνείτε. Το έγραψα, νομίζω, προηγουμένως :

«1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.» (Εβ. ια΄)

Ο έλεγχος, τον οποίο καλούμαστε να κάνουμε, λέει ότι ο άγιος Θεός, μετά την παράβαση των Πρωτοπλάστων, μόνο τον όφι καταράστηκε, όχι τον άνθρωπο :

14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. (Γν. Γ΄)

Να συμπληρώσω σε τούτο και το εξής : «νοῦς ἀποστάς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται» ( Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Περί ἀγάπης ἑκατοντάς Γ΄, 71· PG 90, 1037C.D · «Εἴωθε γάρ ὁ νοῦς ἐν οἷς χρονίζει πράγμασιν, ἐν αὐτοῖς καί πλατύνεσθαι· ἐν οἷς δέ πλατύνεται, ἐν αὐτοῖς καί τήν ἐπιθυμίαν καί τήν ἀγάπην τρέψαι».)

Όταν ο άνθρωπος αφίσταται της θεωρίας Θεού, παρότι υφίσταται - όθεν και το υπόστασις - της θεωρίας αυτής, τότε γίνεται κτηνώδης. Επομένως, έχω σοβαρούς λόγους να πιστεύω ότι οι μορφές των εξωγήινων είναι δαιμονιώδεις και αυτό το κτήνος - τον κτηνώδη νουν - μας αποκαλύπτουν. Συνεργεί σε αυτό η ψευδοθεολογία των αιρετικών χριστιανών - Σιωνιστών καθώς και οι πάσης απόχρωσης Αισθητικοί. Θέλω να πω, τεχνολόγοι, λογοτέχνες και συναφείς πολλοί άλλοι.

Όσοι, λοιπόν, πιστεύουν στους εξωγήινους - επειδή η Ορθοδοξία δεν έχει δογματίσει ότι το β΄ Πρόσωπο της αγίας Τριάδος σαρκώθηκε μόνο για τον πλανήτη Γη - αυτό δικό σας - , θα γίνουν σαν αυτά τα τέρατα. Όσοι όμως δεν το πιστεύουν και ομολογούν το της Ορθοδοξίας Δόγμα, είναι εκείνοι που θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής :

«καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς· οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες, εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.» (Ιν. ε΄ 29). Καταλαβαίνετε, ασφαλώς, ότι η θρησκευτική ορθότητα των ημερών μας, δεν θα επέτρεπε την ευρεία διάδοση του μεταξύ μας διαλόγου.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Πάλι ασαφής.
Δηλαδή λέτε τα εξής ;;; :
«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ,ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ ΤΟ Β' ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΕΧΕΙ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ»

Kyprianos Christodoulides είπε...

Και ποια είναι η ασάφεια, αφού σαφώς γράψατε, αυτό που γράφω κι εγώ ; Ποιο το πρόβλημα ; Αν θέλετε το πιστεύεται, αν όχι κάνετε κι εσείς αυτό που κάνουν και οι άλλοι, κατά κύριο λόγο οι μασόνοι. Απλά το δεχόσαστε, όπως μπορεί να δεχόσαστε και τα εξωγήινα όντα με τη νοημοσύνη των ζώων. Έχουν κι αυτά στοιχειώδη νοημοσύνη. Ή μήπως όχι ;

Thomas Akrotirianakis είπε...

---[μη δημοσιεύστε το προηγούμενο,αλλά αυτό εδώ]---

Ωστε τελικώς (λαθεμένα κατ' εμέ) υποστηρίζετε το εξής :
«Η Ορθοδοξία έχει το δόγμα ότι ο Θεός έπλασε ανθρώπους μόνο
στον πλανήτη Γη,και το δόγμα ότι το β΄πρόσωπο της Αγίας Τριάδος
έχει σαρκωθεί μόνο στον πλανήτη Γη».
Και μια διόρθωση δική μου,το γράφω πληρέστερα :
Για την Ορθοδοξία η απόδειξη ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από
κάποιο σημείο του σύμπαντος είναι μη φυσικό αποτελεί και απόδειξη
ότι οι αποστέλλοντες είναι εξωγήινοι άνθρωποι ή δαίμονες
(δεν είναι ζώα,τα ζώα δεν έχουν τη νοημοσύνη να αποστείλουν
ηλεκτρομαγνητικά σήματα)

Kyprianos Christodoulides είπε...

"Δεν έχει αυτά τα δόγματα η Ορθοδοξία,υποστηρίζοντας ότι τα έχει υποπίπτετε σε
στρέβλωση της Ορθοδόξου Δογματικής,άρα σε αίρεση.---Περαστικά."

κχ
Ευχαριστώ για τα περαστικά, τώρα δεν τα χρειάζομαι, κάποτε μπορεί. Δόγμα δεν είχε και για τις Εικόνες, δόγμα δεν έχει για το Εορτολόγιο, δόγμα δεν έχει για τις Μεταμοσχεύσεις, δόγμα δεν έχει για την εξωσωματική γονιμοποίηση, δόγμα δεν έχει για την κλωνοποίηση, δόγμα δεν έχει για την παγκόσμια διακυβέρνηση, δόγμα δεν έχει για την φαλκίδευση της αγάπης, ελέω φιλανθρωπίας, προς πλουτισμό των Τραπεζών, δόγμα δεν έχει για τα δάνεια. Υπάρχουν και αρκετά άλλα. Θα μας τα πουν οι alients, όταν μας επισκεφθούν. Άνθρωποι, πάντως, δεν θα είναι.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Έχετε την ευχέρεια να διαγράψετε όποιο δικό σας μήνυμα θέλετε.
κχ

Θωμάς Ακρωτηριανάκης : Για την Ορθοδοξία η απόδειξη ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από
κάποιο σημείο του σύμπαντος είναι μη φυσικό αποτελεί και απόδειξη ότι οι αποστέλλοντες είναι εξωγήινοι άνθρωποι ή δαίμονες (δεν είναι ζώα,τα ζώα δεν έχουν τη νοημοσύνη να αποστείλουν
ηλεκτρομαγνητικά σήματα)

κυπριανός χ : Και πώς είσαστε τόσο βέβαιος, ότι δεν υπάρχουν ζώα με νοημοσύνη, ώστε να στέλνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα ; Ξεχνάτε τη θεωρία της εξέλιξης ; Σε άλλους πλανήτες δεν αποκλείεται η εξέλιξη (Δαρβίνος) να έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο απ΄ ότι εδώ σε μας. Η εξέλιξη είναι φαινόμενο συμπαντικό ! Έτσι, δεν είναι ;

Thomas Akrotirianakis είπε...

To έχω διαγράψει αυτό το σχόλιό μου,και πριν την κατά λάθος δημοσίευσή του
είχα ζητήσει να μη δημοσιευτεί.
Απλά κάνετε (προσωρινό) προσωπικό λάθος,νομίζοντας ότι η άποψη «Ο Θεός δεν έχει πλάσει ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος» είναι δόγμα της Ορθοδοξίας,αντίθετα είναι δόγμα του ιουδαϊσμού-σιωνισμού,και του προτεστανισμού
(οι παπικοί δέχονται μόνο απτωτικούς εξωγήινους ανθρώπους,όχι μεταπτωτικούς)
και νομίζοντας ότι η άποψη «το β' πρόσωπο της Αγ,Τριάδος δεν έχει σαρκωθεί και
σε άλλους πλανήτες του σύμπαντιος» είναι δόγμα της Ορθοδοξίας,είναι δόγμα των παπικών.
Όσο για τη γελοία άποψη ότι μπορεί ζώο να έχει τη νοημοσύνη να αποστείλει
ηλεκτρομαγνητικό σήμα,είναι δόγμα του ιουδαϊσμού-σιωνισμού.Αν είχε τέτοια νοημοσύνη θα είχε πάρει κατά την Ορθοδοξία από το Θεό και ηθική,ηθικό νόμο,
και θα ήταν άνθρωπος.Έτσι που το πάει ο ιουδαίσμός-σιωνισμός μπορεί να
θεωρήσει το ευφυέστερο ορατό ον στο σύμπαν ζώο,χωρίς ηθική και ηθικό νόμο,
και όχι άνθρωπο.Να πω και το άλλο,χάρη πληρότητας άφησα το δεύτερο ενδεχόμενο
οι αποστείλαντες να είναι ίσως δαίμονες.Αυτοί κατά την Ορθοδοξία είναι με τα
δόγματα του ιουδαϊσμού-σιωνισμού,του προτεσταντισμού,του παπισμού,δεν
θα κάνανε κάτι κατά αυτών των δογμάτων,όπως είναι η αποστολή μη φυσικού
ηλεκτρομαγνητικού σήματος.Μάλλον θα συγκαλύπτανε τη λήψη τέτοιου σήματος
στη Γη.ΤΕΤΟΙΟ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΑΛΥΦΤΕΙ.

Thomas Akrotirianakis είπε...

A,σας δωρίζω έναν ιστότοπο τον
http://www.chania.gr/webcams.html
Είναι ο (μόνος ;) ιστότοτος που βλέπεις τον «Θεόν»
σε απ' ευθείας σύνδεση από κάμερα τηλεοπτική...!!!
----Όπου «Θεός» η θάλασσα με ή χωρίς κύματα
και ζωντανά,τηλεόραση,όχι φωτογραφία.----.

Είναι το παλιό λιμάνι των Χανίων υπό ορισμένη γωνία
και ζωντανά,τηλεόραση,όχι φωτογραφία.
Αυτό το 70% θάλασσα και 30% ξηρά η επιφάνεια της Γης και
ο άξονάς της με κλίση ~ 23 μοίρες (23,44 μοίρες τώρα) έναντι της
κατακορύφου στην εκλειπτική,ίσως τα νούμερα αυτά να διατηρούνται
στους ενδεχόμενα υπαρκτούς (δεν υπάρχει δόγμα Ορθοδοξίας
ότι υπάρχουν, ούτε το αντίθετο δόγμα,όπως είπα)
ανθρωποφόρους πλανήτες.
Εδώ στο ηλιακό μας σύστημα ο μόνος πλανήτης που έχει
κλίση άξονα περίπου 23 μοίρες (24 μοίρες) είναι ο Άρης,
που θα 'χει μικρόβια και αποδεδειγμένα ίχνη ροής τρεχούμενου
υγρού καλοκαιρινού νερού,και είναι ο δεύτερος τη τάξει πλανήτης
του ηλιακού μας συστήματος από άποψη ζωής.
Κάθε μέρα («ζήτημα αρχής») κοιτάζω πρώτα αυτόν τον ιστότοπο.
Κάποιοι ηλίθιοι «θεοποιούν» τον αριθμό 23,από τη γωνία κλίσης
του άξονα της Γης.Μάλιστα στο ~ Ε του ευρώ κάτι μικρές πλάγιες
γραμμές που είναι και σε προέκταση έχουν κλίση 23,5 μοίρες σε
σχέση με την κατακόρυφο,το διάβασα 'ς "ΤΟ ΒΗΜΑ".

Thomas Akrotirianakis είπε...

Και κάτι που ξέχασα.
Έγραφα σ' άλλο σχόλιο :
.«Μάλιστα λένε ότι αν έρθουν εδώ μπορεί να τους
βαφτίσουν,αρνούμενοι ότι μπορεί να είναι από τον πλανήτη τους
βαφτισμένοι». Δεν μπορούν να έχουν,ούτε εμείς ποτέ θα
μπορέσουμε να πάμε σ' αυτούς.Υπάρχει κοσμική απομόνωση.
Το πολύ-πολύ να λάβουμε ηλεκτρομαγνητικό σήμα τους.
Η θεωρία ύπαρξης μεταπτωτικών εξωγήινων ανθρώπων και
μάλιστα σάρκωση του β' προσώπου της Αγ.Τριάδος και
στους πλανήτες τους είναι μέγιστο πρόβλημα για τους παπικούς.
Αν που ότι ο Πάπας Ρώμης έχει το πρωτείο εξουσίας σ' όλο το σύμπαν
γελειοποιούνται απόλυτα,αν πουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρωτείο στο
σύμπαν για κανένα "Πάπα πλανήτη",θα ειπωθεί,ε,και στη Γη σε σχέση
με τους άλλους Γήινους γιατί υπάρχει.Βγάζει ότι δεν χρειάζονται σωτηρία
οι Εξωγήινοι άνθρωποι και ξεμπλέκει.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Θωμάς Ακρωτηριανάκης : Απλά κάνετε (προσωρινό) προσωπικό λάθος,νομίζοντας ότι η άποψη «Ο Θεός δεν έχει πλάσει ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος» είναι δόγμα της Ορθοδοξίας,αντίθετα είναι δόγμα του ιουδαϊσμού-σιωνισμού,και του προτεστανισμού (οι παπικοί δέχονται μόνο απτωτικούς εξωγήινους ανθρώπους,όχι μεταπτωτικούς) και νομίζοντας ότι η άποψη «το β' πρόσωπο της Αγ,Τριάδος δεν έχει σαρκωθεί και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντιος» είναι δόγμα της Ορθοδοξίας,είναι δόγμα των παπικών.

Απάντηση

κυπριανός χ : Νομίζω ότι η διαφωνία μας αυτή, εσείς να λέτε ότι η Ορθοδοξία, το δόγμα και η πίστη μας, δεν αναφέρει τίποτα για πλάση ανθρώπων σε άλλους πλανήτες, άρα, είναι δικό μου (προσωρινό) λάθος, συνάμα δε, να αφήνεται (εσείς) ανοικτό το ενδεχόμενο της θείας ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου του Θεού σε (γνωστούς ή άγνωστους) άλλους πλανήτες, η διαφωνία μας αυτή, συνεχίζω, είναι εντελώς ανώφελη. Δεν οικοδομεί, δεν προσφέρει τίποτα στην προαγωγή του ανθρώπου στην πίστη και την επίγνωση. Καλή η γνώση, όταν όμως οδηγεί στην επίγνωση.

Οι συζητήσεις αυτού του τύπου μας επαναφέρουν στη νηπιακή κατάσταση περί της οποίας εγράφη : "Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.". Συνεπώς, αν εξακολουθούμε να έχουμε νουν νηπίου, παρότι ώριμοι βιολογικά άνδρες, είναι σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε νερό το πιθάρι των Δαναΐδων. Δίνουμε λαβή, ώστε να οργιάζει η φαντασία και αυτό, είναι θεολογικά επικίνδυνο. Τα νήπια έχουν τρομερή φαντασία.

Το πρόβλημα, καθώς αντιλαμβάνεστε, άπτεται της "εις Άδου κάθοδον" του Κυρίου και δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας δώσω θεολογική απάντηση σχετικά με αυτά, που εσείς υποστηρίζετε, προτείνοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει ζωή - έστω να υπήρξε - με ανθρωπομορφική νοημοσύνη στο υπερπέραν. Αν κάποτε συλλάβουμε ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο Σύμπαν, λέτε, αυτό θα είναι η απόδειξη, και να, γιατί η Ορθοδοξία δεν αποκλείει τους εξωγήινους !

Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω ποια η δική σας ορθόδοξη διαφοροποίηση από ιουδαιοσιωνιστές : προτεστάντες και παπικούς, όταν όλοι τους δέχονται τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, την οποία ο γράφων απορρίπτει ασυζητητί. Σημειωτέον, και μερικοί εκ των προτεσταντών την απορρίπτουν, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν τους κάνει Ορθόδοξους.

Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να σας ακολουθήσω σε ένα δύσβατο μονοπάτι της φαντασίας, ένα και θα σας γράψω. Ότι πάνω σ΄ αυτή τη γη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, και μάθαμε τα όσα μάθαμε, μας δίνεται η τελευταία ευκαιρία. Όσοι προηγήθηκαν σε απροσδιόριστο βάθος χρόνου, ως κάτοικοι άλλων πλανητών, γνωστών ή άγνωστων, αφού τους έκαναν ένα-ένα όλους στάχτη και έχοντας προβλέψει ότι μπορούν να τα "μαζέψουν" και να πάνε σε άλλο κατοικήσιμο, έφτασαν εδώ και άρχισαν να κάνουν πάλι τα ίδια. Ήδη, προβλέπουν το τέλος με τον κύριο Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) και μας λέγουν - ή λέει - να εντείνουμε τις προσπάθειες για νέο εποικισμό του Διαστήματος ! Αν φυτέψουμε σπαράγγια στον Άρη και κάτι άλλο, θα τον κάνουμε όπως ήταν πριν !! Μένει να μάθουμε πώς θα δημιουργήσουμε κατάλληλο βαρυτικό πεδίο, γνωστού όντως ότι οι σταθερές του Διαστήματος δεν σηκώνουν μεταβολές. Είναι αμετάβλητες.

Είναι να γελά κανείς, ή να μη γελά, με όλους αυτούς τους διάσημους και συστηματικά προβαλλόμενους επιστήμονες ;

Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια
κχ

Thomas Akrotirianakis είπε...

Γράφετε «Δίνουμε λαβή, ώστε να οργιάζει η φαντασία και αυτό, είναι θεολογικά επικίνδυνο».
Αυτό είναι μια φοβία.Σας καταλαβαίνω,γιατί αντιδράτε,αλλά άδικα.
Πολύ πιο επικίνδυνο είναι μετά από 50 χρόνια π.χ. να λάβουμε το σήμα και να λέει η Ορθοδοξία
(η ηγεσία) είναι δαίμονες !!! ...

Kyprianos Christodoulides είπε...

1) Θωμάς Ακρωτηριανάκης : Γράφετε «Δίνουμε λαβή, ώστε να οργιάζει η φαντασία και αυτό, είναι θεολογικά επικίνδυνο». Αυτό είναι μια φοβία.Σας καταλαβαίνω,γιατί αντιδράτε,αλλά άδικα.

Απάντηση
1α) κυπριανός χ : Αν αυτό που έγραψα (περί φαντασίας) είναι φοβία κι εσείς είσαστε άφοβος, τότε, διαβάστε τί γράφουν οι Εκκλησιαστικοί και Νηπτικοί πατέρες, μετά, ελάτε να κουβεντιάσουμε πάλι. Ένα σας λέω, ότι η προσβολή που υπέστη η Εύα, ήταν προσβολή του φαντασιακού μέρους του νοός. Έτσι επήλθε η Πτώση. Κάθαρση του νου επισυμβαίνει με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή (ονόματι Ιησού μάστιζε δαίμονας)

2) Θωμάς Ακρωτηριανάκης : Πολύ πιο επικίνδυνο είναι μετά από 50 χρόνια π.χ. να λάβουμε το σήμα και να λέει η Ορθοδοξία (η ηγεσία) είναι δαίμονες !!! ..

Απάντηση
2α) κυπριανός χ : Καλύτερα να γράφατε "δαιμονική Ορθοδοξία", στη θέση του "η Ορθοδοξία
είναι δαίμονες" . (Παρένθεση, ηγεσία στην Ορθοδοξία είναι ο Κύριος και η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία) . Θα χαίρονταν οι Ιουδαιοσιωνιστές : παπικοί, προτεστάντες και οι γνήσιοι τηρητές του ηθικού Μωσαϊκού Νόμου. Όλοι τους πεισματικά απορρίπτουν ή αγνοούν συνειδητά "17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο."

Αν από όλα όσα έχω γράψει μέχρι τώρα, βγάζετε το συμπέρασμα ότι συντελώ με αυτά, ώστε κάποιοι ανίδεοι και εντελώς άσχετοι, να έρθουν ύστερα από 50 χρόνια και να μου πουν, ή να πουν σε άλλους, ότι κι εγώ συμφωνώ (πλαγίως) με το δικό σας θεώρημα της φαντασίας ( βλέπε σχόλιο Θωμάς Ακρωτηριανάκης, 3 Οκτωβρίου 2015, 9:06 π.μ. όπου διαβάζω : Συμφωνώ με τον Σφακίων ( ... ) ότι για την Ορθοδοξία δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι και εξωγήινη σάρκωση του β' προσώπου της Αγίας Τριάδος ), πολύ θα σας παρακαλούσα να μου το υποδείξετε, για να μη γίνομαι αίτιος εσφαλμένων εντυπώσεων / συμπερασμάτων .

Thomas Akrotirianakis είπε...

Παρανόηση. ;Eγω γράφοντας :
«Πολύ πιο επικίνδυνο είναι μετά από 50 χρόνια π.χ. να λάβουμε το σήμα και να λέει η Ορθοδοξία (η ηγεσία) είναι δαίμονες !!! ..» εννοώ :
Πολύ πιο επικίνδυνο είναι μετά από 50 χρόνια π.χ. να λάβουμε
σήμα και να λέει η Ορθοδοξία : ο Οικουμενικός Πατριάρχης,ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,ο Πατριιάρχης Μόσχας κά,τα μπλογκ που φέρονται ότι είναι Ορθόδοξοι,και των Γνησίων Ορθοδόξων ότι αυτοί που
έστειλαν το σήμα είναι δαίμονες !!!...

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η ορθοδοξία γίνεται δαιμονική, όταν η ηγεσία της υποκύπτει στην αίρεση και αγνοεί ποιος είναι ο ηγέτης Αυτής και αυτών : 37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Οι σημερινοί, ας τους ονομάσουμε, ηγέτες οὐκ εἰσίν ἐκ τῆς ἀληθείας . Τους πήραν "φαλάγγι" οι αγαπητικοί διάλογοι και η άνευ όρων και ορίων αγάπη. Έβαλαν μέσα την ψήφο και τη δημοκρατία και γίναμε όλοι "ορθόδοξοι κατόπιν ψήφου".

Άλλωστε, αποκτήσαμε πολλές ορθοδοξίες και ορθόδοξους : Μαρξιστές, Ισλαμιστές, Εβραίους κλπ. Το μόνο που μας απομένει να αποκτήσουμε είναι η ορθόδοξη Επιστήμη, όπως και ο ορθόδοξος Ρωμαιοκαθολικισμός ( σημ. τον πάπα να φιλεί το χέρι του Ροκφέλερ, αν και δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι αυθεντική ή εικονική - είναι σχεδόν όλες - η φωτογραφία, βλέπε http://www.briefingnews.gr/kosmos/aishos-o-papas-fragkiskos-filaei-heri-toy-nteivint-rokfeler ) .

Thomas Akrotirianakis είπε...

Mελλοντικά μετά από λήψη ηλεκτρομαγνητικού σήματος που αποδεδειγμένα δεν θα
είναι φυσικό και δεν θα συγκαλυφτεί,μπορεί να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος
της Ορθoδόξου Εκκλησίας που θα δογματίσει ότι δεν αποκλέιεται ο Θεός να έχει
πλάσει ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος και να έχει σαρκωθεί
το β' πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και στους πλανήτες τους.Και δεν θα είναι ληστρική,
διότι τώρα δεν υπάρχει (όπως λαθεμένα νομίζετε) αντίθετιο δόγμα.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Δεκτό αυτό που γράψατε. Πείτε μου όμως, αν η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε και σε άλλους πλανήτες, όπου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, πώς θα είναι αυτοί, και τίνι τρόπω θα έχει γίνει η ενσάρκωση, που λέτε ; Με τον δικό μας ή με το δικό τους "τρόπο ύπαρξης" ; Διότι δεν γνωρίζουμε πώς οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν . Και μην μου πείτε ότι εδώ έχει εφαρμογή το "2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν·", όπως με τα πρόβατα ( : καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης·) .

Και ακόμη, αφού η ενσάρκωση έχει γίνει σύμφωνα με το δικό τους τρόπο υπάρχειν, τούτο σημαίνει ότι έχουμε και άλλου είδους θείες ενσαρκώσεις, διαφορετικά δόγματα - αυτοί μπορεί να μην έχουν Εικόνες - ίσως δε και άλλου είδους Ιερούς Κανόνες. Και στο κάτω-κάτω, ποιος μας πληροφορεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ανάγκη, ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία της θείας Ενανθρώπησης ; Είχαν άλλου είδους πρωτόπλαστη Πτώση αυτοί ; Και αν ναι, πώς το ξέρουμε ; Εκτός, αν έχουμε να κάνουμε με τους προ-αδαμιαίους, οι οποίοι όμως, είναι πιθανό, να ήταν και να παρέμειναν άπτωτοι. Γιατί όχι και αθάνατοι ; Οπότε, ποιος ο λόγος της θείας Ενανθρώπησης ; Ερωτώ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά ; Ανατρέπουν ριζικά τη Βιβλική Διήγηση της Δημιουργίας ή όχι ; Και τέλος, μας χρειάζεται η Αγία Γραφή ή μήπως πρέπει να την τοποθετήσουμε σε κανένα αρχαιολογικό Μουσείο ;

Νομίζω, λοιπόν, είναι προτιμότερο να εγκαταλείψετε αυτά τα σενάρια θεολογικής επιστημονικής φαντασίας και να μην επικαλείστε το άλλοθι "τώρα δεν υπάρχει αντίθετο δόγμα, δηλαδή, ο Θεός να έχει πλάσει ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος και να έχει σαρκωθεί το β' πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στους πλανήτες τους". Μπορεί αυτά να πείθουν θεολογικά ολιγομαθείς ανθρώπους - για να μην γράφω εντελώς απαίδευτους - αλλά τους κάνουν κακό και κανένα καλό δεν κομίζουν. Σημείωση, παρήχηση το "κάππα", σύμφωνο ουρανικό μεν, άφωνο δε.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Ευχαριστώ και για το προηγούμενο σχόλιό σας.
Θα 'ναι οι εξωγήινοι άνθρωποι πολύ όμοιοι με μας (αν υπάρχουν),
άλλο αν ο αέρας τους και τα φαγητά τους δεν είναι τόσο καλά για μας
και άλλα τέτοια,δευτερεύοντα,και δεν είναι αναπαραγωγίσιμοι με μας.
Και θα 'χουνε 5 δάχτυλα/χέρι-πόδι,γένεια οι άντρες.
Λάθος-χαζή η θεωρία ότι οι αρχαιοελληνικοί θεοί και ημίθεοι όταν έπαιρναν μορφή
προς τους ανθρώπους κατά τη μυθολογία δεν ήταν αυτοί,αλλά εξωγήινοι άνθρωποι.
Έχει όμως μια βάση για τη μεγάλη ομοιότητα των εξωγήινων ανθρώπων(αν υπάρχουν)
με μας.Ενανθρώπηση μόνο για τους μεταπτωτικούς (αν υπάρχουν).
Οι απτωτικοί (αν υπάρχουν) δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας.
Συγνώμη αν είμαι καμιά φορά όχι τόσο κατανοητός,κάνοντας το λάθος η διατύπωσή
μου να είναι κακή,αμφίσημη,παρανοήσιμη.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κύριε Ακρωτηριανάκη,
Σας ευχαριστώ κι εγώ για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή και τον κόπο που λάβατε, ώστε η μεταξύ μας συζήτηση να λάβει αυτή την έκταση. Κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο εδώ.
Θα επιθυμούσα, λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή την "έκθεση" απόψεων ή γνωμών, να καταθέσω σε ενότητα - και αποσπασματικά - μερικά εδάφια από την 1 Προς Τιμόθεον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου :

- Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε ...
- ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας. 7 τοὺς δὲ βεβήλους (καὶ γραώδεις) μύθους παραιτοῦ ...
... ... ...
- εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 5 παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας

Όσον δε περί της εμφανίσεως εξωγήινων, σε ένα μόνο θα συμφωνούσα και αυτό είναι το :
- 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. (Ιν. ιθ΄)

Αυτά από εμένα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια για σας.

κυπριανός χ

Thomas Akrotirianakis είπε...

Ευχαριστώ για τα «τσιτάτα» του Απ.Παύλου,είστε πάρα πολύ διαβασμένος,όσο ελαχιστότατοι.
Θυμήθηκα ένα τσιτάτο του :
«38 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα 39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.--τέλος η' κεφ. προς Ρωμαίους».
Κατά την μπροσούρα αυτή,έκδοσης Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
το «κτίσις ετέρα» μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι για τους εξωγήινους...
Δεν υπάρχει δόγμα της Ορθοδοξίας περί ύπαρξης ούτε περί μη ύπαρξης εξωγήινων ανθρώπων.Δεν υπάρχει δόγμα της Ορθοδοξίας περί ύπαρξης ή μη ύπαρξης ενανθρώπησης και σε άλλους πλανήτες.Δεν μπορεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός να πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι ανθρώποι,αλλά και δεν μπορεί να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν.Δεν μπορεί να πιστεύει ότι υπήρξε ή ότι θα υπάρξει και ενανθρώπηση του β' προσώπου της ΑγίαςΤριάδος και σε άλλους πλανήτες,αλλά δεν μπορεί να πιστεύει ότι δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα υπάρξει ποτέ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΕΝΑ Ή ΤΟ ΑΛΛΟ,Ή ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.
Να λέτε λοιπόν :
«δέχομαι προσωπικά ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι,ότι δεν υπάρχει εξωγήινη ενανθρώπηση του β' προσώπου της Αγίας Τριάδος,και ότι άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί προσωπικά να δέχεται ότι υπάρχουν,δεν αποτελεί δόγμα της Ορθοδοξίας,ούτε το αντίθετο αποτελεί».ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΣΑΝ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Νομίζω ότι αν ερωτηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ.Καλλίνικος της Εκκλησίας των ΓΟΧ ούτως θα λαλήσει.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Επειδή το ρήμα δέχομαι και το ρήμα πιστεύω, έχουν διαφορετική βαρύτητα, καθόσον τίθεται ζήτημα Δόγματος, δηλαδή Πίστεως, σας λέω ότι : Το μεν ρ. δέχομαι δεν συνεπάγεται ουδεμία υποχρέωση από την πλευρά του/των πιστών, το δε ρ. πιστεύω έχει σαφές περιεχόμενο και σαφέστατες υποχρεώσεις - άλλο θέμα αν δεν τηρούνται - για εκείνους που το ομολογούν.

Το δέχομαι είναι απλώς μια κατάφαση, που δεν συνεπάγεται θεολογική - πρακτική και θεωρητική - πράξη και ενασχόληση, εκτός αν ο πιστός θέλει να περιεργάζεται, και όχι να εργάζεται, τα της πίστεως αφορώντα -ειδικότερα στα θεωρητικά. Σε αντίθεση με αυτά, το ρ. πιστεύω σημαίνει βίωμα, σημαίνει να ζεις αυτό που πιστεύεις, σημαίνει τόσο θεωρητική ενασχόληση με τα λόγια του Θεού (Θεολογία), όσο και με την πρακτική εφαρμογή τούτων

Κατόπιν αυτών, ο γράφων προτιμά να ομολογεί το Σύμβολο Πίστεως, όπως το παρέλαβε από τους προ αυτών γονείς-γενικά πατέρες, αρνούμενος να δεχθεί οποιαδήποτε "θεία ενανθρώπηση" σε άλλους πλανήτες και σε άλλους ανθρώπους. Σέβεται (ο γράφων) και τιμά εκείνα τα οποία έχει ως δεδομένα και αρνείται αυτά, τα οποία του προτείνει σαν ενδεχόμενα και πιθανά η ατεκμηρίωτη σύγχρονη επιστημονική-θεολογική φαντασία. Προτιμά ο γράφων να κριθεί και καταδικασθεί για τα σεσιγημένα των Γραφών - περίπτωση εξωγήινων κλπ. -

( Σημ "Ερώτηση : Οποίον ην το ξύλον το γλυκάναν εν τη Μερρά το ύδωρ ; Απάντηση : Περιττόν και ανόητον το τα σεσιγημένα ζητείν. αρκεί δε ημίν μαθείν, ως δια του ξύλου το πικρόν ύδωρ εις γλυκείαν μετεβλήθη ποιότητα. και τούτο γαρ την ημετέραν προδηλοί σωτηρίαν. το γαρ σωτήριον του σταυρού ξύλον την πικράν των εθνών εγλύκανε θάλατταν". Theodoreti Cyrensis Quaestiones in Octateuchum)

παρά να απολογηθεί για πράγματα, που η νοσηρή φαντασία άλλων ή του ιδίου, ελλείψει σχετικού δόγματος, θα του υποδείξει. Γι΄ αυτό προσκόμισα κάτι παρεμφερές από τον Θεδώρητο Κύρρου, το οποίο με λίγα λόγια λέει : Σημασία δεν έχει τι είδους ξύλο ήταν αυτό που μετέβαλλε το πικρό νερό σε γλυκό. Το συσχετισμό του ξύλου με τους εξωγήινους θεωρώ περιττό να τον κάνω. Τον αφήνω στους αρνητές (και πλαστογράφους) της Ανάστασης του Κυρίου.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Εντάξει τελικά συμφωνούμε ότι η Ορθοδοξία έχει έλλειψη σχετικού δόγματος στο αδιάφορο
σωτηριολογικώς εξωγήινο ζήτημα (αν υπάρχουν ή όχι).
Εγώ απλά και μόνο ασχολήθηκα κατά της άποψης περί δήθεν ύπαρξης σχετικού δόγματος σ' αυτό το ζήτημα,και μάλιστα αρνητικού.Επίσης έμμεσα ασχολήθηκα και ως εξής,επειδή ωφελεί την Ορθοδοξία και βλάπτει σιωνισμό,προτεσταντισμό,παπισμό (δηλαδή κατ' επέκταση ωφελεί Ελλάδα,Σερβία,Ρωσία κτλ και βλάπτει τη Δύση).
Αν λάβουμε τέτοιο σήμα και δεν κρατηθεί άκρως απόρρητον,όταν οι ιουδαϊστές-σιωνιστές.οι προτεστάντες θα λένε είναι ζώα,όχι άνθρωποι,που μπορούν να στέλνουν τέτοια σήματα,έχοντες την επαρκή νοημοσύνη,και όταν οι παπικοί θα λένε είναι απτωτικοί άνθρωποι,όχι μεταπτωτικοί,η Ορθοδοξία που θα λέει με αυτή την αφορμή : Δεν απακλείεται να υπάρχουν εξωγήινοι άνθρωποι,απτωτικοί ή και μεταπτωτικοί,οπότε δεν αποκλείεται να υπάρχει και εξωγήινη ενανθρώπιση του β' προσώπου του Τριαδικού Θεού,θα προσκομίσει η Ορθοδοξία μεγάλο όφελος,θα φεύγουν από τους προαναφερόμενους μαζικά πιστοί και θα πηγαίνουν
στην Ορθοδοξία σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες εποχές,ή έστω θα γίνουν θαυμαστές της Ορθοδοξίας.Και αν μετ' ου πολύ υπάρξει μια σχετική Οικουμενικά Σύνοδο που αυτά θα τα δογματίσει,ακόμα καλύτερα για την Ορθοδοξία !!!
Κατανοητόν γιατί εναντιώνομαι σφόδρα σε μια άλλη αντίδραση του τύπου "το 'στειλαν το σήμα δαίμονες" ;;
Επανέρχομαι στα πέντε δάκτυλα του χεριού σαν πανσυμπαντική ανθρωπική σταθερά,για
κάποιον Ορθόδοξο που δέχεται την ύπαρξη εξωγήινων ανθρώπων.Γι' αυτόν ο αντίχειρ που
αντιστοιχεί στον Πατέρα,ο δείκτης στον Λόγον-Υιόν,ο μέσος στο Άγιον Πνεύμα,ο παράμεσος
στην θείκή φύση του Υιού-Λόγου,και ο μικρός στην ανθρωπίνην,τον κάνουν να βλέπει την
πανσυμπαντική σταθερά 5 δάχτυλα στο ανθρώπινο χέρι.Α,παρεμπιπτόντως να πω ότι τα
μασκώτ των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 της Αθήνας,ο Φοίβος και οι Αθηνά δεν είχαν
5 δάχτυλα στο χέρι,αλλά λιγότερα.Γιατί ; Διότι αν κάποιο ομοίωμα έχει 5 δάχτυλα,οι Εβραίοι
το θεωρούνε είδωλο...Οι Εβραίοι ελέγχουνε πολλές από τις διεθνείς εταιρείες που ασχολήθηκαν
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004,οπότε ...να μην μπει κάτι δικό τους στα μασκώτ;Καλό να μελετηθούν γενικά τα μασκώτ...

Thomas Akrotirianakis είπε...

Τώρα μόνο νομίζω ότι αρχίζω να σας καταλαβαίνω.
Δηλαδή κ.Κυπριανέ Χριστοδουλίδη
θεωρείται ότι παρ' όλο που δεν υπάρχει τυπικά
σχετικό δόγμα,οφείλει ο Χριστιανός Ορθόδοξος
να δέχεται ότι ο Θεός δεν έπλασε ανθρώπους και
σε άλλους πλανήτες,ότι δεν υπήρξε,δεν θα υπάρξει
ενανθρώπηση του β' προσώπου της Αγίας Τριάδος
και σε άλλους πλανήτες ;;;

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κύριε Ακρωτηριανάκη,

Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες - σημαντικές κατά τη γνώμη μου - του πρώτου από τα δυο τελευταία σας μηνύματα. Θα σας απαντήσω καταφατικά στο δεύτερο, ότι, ναι, θεωρώ απαράδεκτο να πιστεύει Ορθόδοξος Χριστιανός στην ύπαρξη εξωγήινης ανθρωπομορφικής ζωής, παρότι δεν υπάρχει σχετικό δόγμα. Αν υπάρχει, πιστεύω ότι αυτή η ζωή είναι εξωκοσμική, ταυτόχρονα όμως και ενδοκοσμική, τις "διαστάσεις" της οποίας μας δίδουν (εν μέρει) οι μορφές των αγίων της Εκκλησίας. Οι εχθροί και πολέμιοι του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δόγματος ανακάλυψαν τις εξωγήινες τερατόμορφες υπάρξεις, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μορφές των αγίων. Και τι εκ των δυο, ερωτώ, είναι προτιμότερο ; Να πιστεύει κανείς στις μορφές των αγίων ή στα δύσμορφα "άλιεντ", που κατά καιρούς μας δείχνουν ; Είναι το ίδιο ; Μπορούν να μας απαντήσουν ή όχι ;

Ελπίζω να με καταλάβατε ακόμη καλύτερα, με αυτά που γράφω τώρα, αν και κάποια νύξη σας έκανα σε προηγούμενη απάντηση δικού σας σχολίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 - 12: 38 μ.μ. ( : Βλέπε σχόλιο κχ. 6 Οκτωβρίου 2015 - 3.01 μ.μ. και "... Οπωσδήποτε, όμως, πιστεύω στην επανεμφάνιση αγίων μορφών, όπως εξεικονίζει η καθ΄ ημάς Αγιογραφία.")

Thomas Akrotirianakis είπε...

«θεωρώ απαράδεκτο να πιστεύει Ορθόδοξος Χριστιανός στην ύπαρξη εξωγήινης ανθρωπομορφικής ζωής, παρότι δεν υπάρχει σχετικό δόγμα»----Να βελτιώσουμε τη διατύπωση :
Σας εκφράζει το εξής ; :
«θεωρώ απαράδεκτο να δέχεται Ορθόδοξος Χριστιανός ότι ο Θεός έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος,παρότι δεν υπάρχει σχετικό δόγμα ότι έπλασε ή δεν έπλασε».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Το ρήμα "πιστεύω" είναι το μόνο που αρμόζει στην μεταξύ μας περί του (θεολογικού) θέματος συζήτηση, την οποία ξεκινήσατε και σας ακολούθησα. Αν επρόκειτο περί φιλοσοφικής συζήτησης ακαδημαϊκού τύπου, όπως λέγεται, το ρήμα "δέχομαι" συμβιβάζεται, όπως άλλωστε επιθυμούν οι αιρετικοί της Χριστιανοσύνης. Συμπεριλαμβάνονται διασταλτικά και οι Σιωνιστές (ένας θεός για όλους).

Kyprianos Christodoulides είπε...

Και κάτι ακόμη, το οποίο λησμόνησα να σας γράψω και, νομίζω, συμφωνεί με τα υπόλοιπα δικά μου :
1) Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο ιζ΄ : "3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες.". Είναι η Ευαγγελική περικοπή, διβάζεται στην Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

2) Από τα απόστιχα ιδιόμελα του Μεγάλου Εσπερινού :
Συλλαλοῦντες δὲ τῶ Χριστῷ, Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας
ἐδείκνυον, ὅτι ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει,
καὶ ὁ πάλαι διὰ νόμου, καὶ Προφητῶν λαλήσας ὑπῆρχε Θεός,
ὧ καὶ φωνὴ τοῦ Πατρός, ἐκ νεφέλης φωτεινῆς,
ἐμαρτύρει λέγουσα, Αὐτοῦ ἀκούετε,
τοῦ διὰ Σταυροῦ τόν, ᾍδην σκυλεύσαντος,
καὶ νεκροῖς δωρουμένου, ζωήν τὴν αἰώνιον

Thomas Akrotirianakis είπε...

Ασαφής πάλι.
Ερωτώ πάλι ,με το ρήμα "πιστεύω" :
Σας εκφράζει το εξής ; :
«θεωρώ απαράδεκτο να πιστεύει Ορθόδοξος Χριστιανός ότι ο Θεός έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος,παρότι δεν υπάρχει σχετικό δόγμα ότι έπλασε ή δεν έπλασε».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Αν και, νομίζω, ήμουν απολύτως σαφής με τις δυο τελευταίες απαντήσεις, θα επαναλάβω πάλι :
Σε ακαδημαϊκού τύπου συζητήσεις, όπου συνήθως τίθενται "ρητορικά" ερωτήματα, θα μπορούσε να γίνει δεκτό το ρήμα δέχομαι (ότι ο Θεός έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες του Σύμπαντος). Όχι όμως όταν η συζήτηση είναι αυστηρά θεολογική, όπως δεν είναι, φευ, με τους αγαπητικούς διαλόγους (σημ. μεταξύ βοσκοπούλας και του αγαπητικού της) που ξεκίνησαν εδώ και δεκαετίες. Κοντεύει αιώνας. Το ρήμα δέχομαι είναι εντελώς απαράδεκτο στην προκειμένη περίπτωση. Οι οικουμενιστές-σιωνιστές το χρησιμοποιούν για να αμβλύνουν τις ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρετικού Χριστιανισμού. Αν εσείς συμφωνείται με τη χρήση του για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο γράφων διαφωνεί κάθετα και οριζόντια.

Και κάτι ακόμη. Αφού είσαστε τόσο παρατηρητικός, σχετικά με τη σημειολογία και την ερμηνεία των πέντε δακτύλων, απορώ πώς δεν καταλαβαίνετε τη σημασία και δεν αξιολογείτε την εννοιολογική διαφορά, μεταξύ του δέχομαι και του πιστεύω. Δεχόμαστε, για παράδειγμα, ότι ο διάβολος υπάρχει και ασταμάτητα πολεμά την Ορθοδοξία, δεν πιστεύουμε όμως - μη γένοιτο - σε αυτόν. Έτσι, δεν είναι ;

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δεν ήμουνα εγώ τόσο σαφής,παρασέρνοντάς
σας σε ασάφεια,συγνώμη.Επανέρχομαι.
..........................................................................
Σας εκφράζει αυτό ; :
«Η έλλειψη σχετικού δόγματος επιτρέπει στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να πιστεύουν
είτε ότι ο Θεός δεν έπλασε ανθρώπους σε άλλους πλανήτες ,είτε το αντίθετο ότι ο Θεός
έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες,αρκεί να τονίζουν ότι πρόκειται για προσωπική
τους πεποίθηση,και ότι κάλλιστα μπορεί άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός να πιστεύει
το αντίθετο».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η πίστη των Ορθοδόξων - δεν έχει σημασία πόσοι είναι - εκφράζεται, ομολογείται, λέγεται, πράττεται, κατά ένα κοινό τρόπο :

"(Ο ιερεύς) : Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ο Χορός) : Ἀμήν. "

Αν κάνει ο καθένας της κεφαλής του, αυτός όψεται και όσοι ακολουθούν τις προτεσταντικές, παπικές, σιωνιστικές κλπ. αντιλήψεις περί ατομικής σωτηρίας. Ο Κύριος θυσιάστηκε για όλη την ανθρωπότητα και το λεγόμενο "ατομικό", τότε είναι γενικό, όταν μας αφορά όλους. Σήμερα μας αφορά όλους το ψεύδος των άλιεντ και η ζωή - το ψάχνουμε - σε άλλους πλανήτες.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Επαναλαμβάνω :
«Η έλλειψη σχετικού δόγματος επιτρέπει στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να πιστεύουν
είτε ότι ο Θεός δεν έπλασε ανθρώπους σε άλλους πλανήτες ,είτε το αντίθετο ότι ο Θεός
έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες,αρκεί να τονίζουν ότι πρόκειται για προσωπική
τους πεποίθηση,και ότι κάλλιστα μπορεί άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός να πιστεύει
το αντίθετο».------------Λέω ότι σας εκφράζει κατά βάθος,αλλά δεν είστε έτοιμος να το πείτε.
Ευχαριστώ για τον διάλογον,γεια σας.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Δεν συνηθίζω να κάνω ψυχανάλυση στους συνομιλητές μου και δεν μπορώ να πω τί τους εκφράζει κατά βάθος. Το δικό μου "βάθος" είναι αυτό που σας έγραψα : Πιστεύω αυτό που έζησα και ζω με τα μάτια του σώματος, αλλά πιστεύω αυτό που ζω και έζησα με τα μάτια της ψυχής μου, τα μάτια του νου - της καρδιάς, αν το προτιμάτε, όσο τουλάχιστον μπόρεσα, και ακόμη προσπαθώ, να καθαρίσω.

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη συμμετοχή σας.

Thomas Akrotirianakis είπε...

http://worldnewsdailyreport.com/university-of-california-scientists-confirm-reception-of-extraterrestrial-radio-signal/

Kyprianos Christodoulides είπε...

The scientists are now trying to identify the source of the signal, in order to eventually respond to the message, but it could take months or even years before they are able to locate it.

κχ
Οι επιστήμονες προσπαθούν να αναγνωρίσουν την πηγή του σήματος, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, αυτό όμως μπορεί να πάρει μήνες, ακόμη και χρόνια, για να το εντοπίσουν.
Αργότερα, γράφω τώρα εγώ, θα μας πουν ότι χρειάζονται κάτι έτη φωτός. Πήξαμε από επιστήμονες.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Μιλάνε τώρα για πιθανό (όχι αποδεδειγμένα) ραδιοσήμα από εξωγήινους,
πιο πιθανό από ποτέ άλλοτε.
http://worldnewsdailyreport.com/university-of-california-scientists-confirm-reception-of-extraterrestrial-radio-signal/
Και πάλι ευχαριστώ για τον διάλογον,γεια σας
Υ.Γ. Από τέτοια ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ,ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ εξωγήινα ραδιοσήματα,ωφελείται η Ορθοδοξία και ζημιώνονται Ιουδαϊστές,Προτεστάντες,
Καθολικοί----και κατ' επέκταση ωφελούνται Ελλάδα,Κύπρος,Σερβία,Ρωσία και
ζημιώνεται η Δύση (που συμπεριλαμβάνει και το Ισραήλ)

Thomas Akrotirianakis είπε...

Πρέπει όμως να σας πω ότι με το να μη παραδέχεστε αυτό που ήδη σας έχω γράψει :
«Η έλλειψη σχετικού δόγματος επιτρέπει στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να πιστεύουν
είτε ότι ο Θεός δεν έπλασε ανθρώπους σε άλλους πλανήτες ,είτε το αντίθετο ότι ο Θεός
έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες,αρκεί να τονίζουν ότι πρόκειται για προσωπική
τους πεποίθηση,και ότι κάλλιστα μπορεί άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός να πιστεύει
το αντίθετο»,επιδεικνύετε αντιεκκλησιαστική συμπεριφορά...

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κι εγώ οφείλω να σας πω να μάθετε να μελετάτε, και όχι απλά να διαβάζετε, το Σύμβολο Πίστεως, προκειμένου να εννοήσετε ότι δεν υπάρχει έλλειψη σχετικού δόγματος.

Αν θέλετε, μου τηλεφωνείτε στο 210 3814 344.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δεν έχουνε νόημα τα τηλεφωνήματα.Η επικοινωνία με τα σχόλια είναι ανώτερη,
και πια έχει ολοκληρωθεί.
Σας αποχαιρετώ.
Υ.Γ. Να πω ότι ένα σχόλιό μου που έστειλα εδώ μπήκε μόνο σε μια άλλη
ανάρτησή σας,την http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html
(τέταρτο σχόλιο)

Thomas Akrotirianakis είπε...

Αίφνης θυμήθηκα το «καθὼς τα άστρα του ουρανού τω πλήθει ».
Τ' άστρα του Γαλαξία μας είναι περίπου 200 δισ.
Θα μπορούσε λοιπόν ο λογισμός κάποιου να πάει στο ότι και οι
άνθρωποι του Γαλαξία μας είναι τόσοι,περίπου 200 δισ. (7 δισ.
οι γήινοι και οι υπόλοιποι περίπου 193 δισ. εξωγήινοι,με καμιά
τριανταριά τους ανθρωποφόρους πλανήτες του Γαλαξία μας.
Ομοίως και στους άλλους γαλαξίες).

Kyprianos Christodoulides είπε...

Αυτά είναι λογισμοί ανθρώπων - επιστήμονες τύπου NASA, CERN κλπ. - και όχι πιστών κατά Χριστόν και κατά το δικό μας δόγμα. Πιστεύουμε σε Θεό Πατέρα, ποιητή των ορατών και των αοράτων. Η πίστη μάς καλεί, αφενός, να δίνουμε υπόσταση σε όσα φανερώθηκαν και παραδόθηκαν από τους Ευαγγελιστές, εκκλησιαστικούς πατέρες και αγίους της Εκκλησίας, αφ΄ ετέρου δε, να ελέγχουμε τα προτεινόμενα ανθρώπων, που εισάγουν ετεροδιδασκαλίες και θεωρίες καινές ή προτάσεις ασύμφωνες του δόγματος. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά για πλανήτες άλλους και ζωή ανθρώπων διαφορετικών ή καθώς είμαστε εμείς. Η αγιογραφία απεικάζει εικονικά τις μορφές των αγίων και πέρα από αυτές, τίποτα άλλο δεν πιστεύουμε ή δεχόμαστε. Το τελευταίο όσον με αφορά. Αν κάποιοι άλλοι θέλουν άλλα να πιστεύουν, ή να δέχονται, δικαίωμά τους. Ο Κύριος μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε καθώς ήταν ή εν ετέρα μορφή ανθρώπου και όχι άλλου είδους. Μάλιστα δε, έφαγε και εμφανίστηκε "των θυρών κεκλεισμένων". Οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση είναι, για μένα, περιττή, ανόητη και υποβολιμαία, με σκοπό την απόρριψη του καθ΄ ημάς, εν αγίω Πνεύματι, Δόγματος. Λάβετε υπόψη, εσείς και άλλοι, ότι αν πιστεύετε σε αυτά, με βάση αυτά θα κριθείτε και όχι βάσει σεσιγημένων και αμάρτυρων άλλων θεωριών ή θεωρημάτων.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Για την Ορθοδοξία με το να μη παραδέχεστε αυτό που ήδη σας έχω γράψει :
«Η έλλειψη σχετικού δόγματος επιτρέπει στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να πιστεύουν
είτε ότι ο Θεός δεν έπλασε ανθρώπους σε άλλους πλανήτες ,είτε το αντίθετο ότι ο Θεός
έπλασε ανθρώπους και σε άλλους πλανήτες,αρκεί να τονίζουν ότι πρόκειται για προσωπική
τους πεποίθηση,και ότι κάλλιστα μπορεί άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός να πιστεύει
το αντίθετο»,επιδεικνύετε αντιεκκλησιαστική συμπεριφορά,και θα κριθείτε γι' αυτό...

Kyprianos Christodoulides είπε...

Όταν οι προσωπικές πεποιθήσεις βρίσκονται σε αντίθεση προς το Δόγμα, προς τα μεμαρτυρημένα και συνοδικά-οικουμενικά κατατεθέντα, με το φωτισμό του αγίου Πνεύματος, τότε η κρίση γίνεται με βάση τα προσωπικώς αμάρτυρα, φαντασιακά και ιδιωτικώς πεπιστευμένα. Επομένως, με βάση αυτά θα κριθείτε, δηλαδή, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί όμως να είναι και διαφορετικά. Ο Κύριος τέτοια πίστη δεν τη θέλει, είναι η γνώμη μου, την θέλουν όμως οι αιρετικοί του "ένας θεός για όλους" και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών.

Δεν πρόκειται να επανέλθω, άλλα σχόλια δεν θα αναρτηθούν. Το θέμα εξαντλήθηκε από πάσης πλευράς. Είπατε τα δικά σας, είπα κι εγώ τα δικά μου, δέχομαι να κριθώ και κατακριθώ για την αντιεκκλησιαστική συμπεριφορά μου, όπως γράψατε.

Erato Bellou είπε...

Είχα έναν ωραίο διάλογο με τον κ.Κυπριανό Χριστοδουλίδη
στα σχόλια του http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/10/blog-post_19.html
Σ' ένα απ' αυτά τα σχόλια με παρέπεμψε στα σχόλιά του σ' αυτήν
εδώ την ανάρτηση.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα των Χανίων
Κρήτης «Χανιώτικα Νέα»,στήλη «Επιστολές»,
την Παρασκευή 23 Οκτ. 2015,στη σελίδα 33 (από 56)
http://www.haniotika-nea.gr/ekklisia-ke-exogiini/
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκκλησία και εξωγήινοι

Κύριε διευθυντά,
ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ είχε πει ότι, αν υπάρχουν εξωγήινοι, είναι και αυτοί παιδιά του Θεού.
Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ’, αλλά και ο σημερινός Πάπας Φραγκίσκος, έχουν πει ότι, αν υπάρχουν εξωγήινοι και έρθουν από τους πλανήτες τους στη Γη και ζητήσουν να βαφτιστούν, θα τους βαφτίσουμε.
Οι δηλώσεις αυτές είναι προοδευτικές, δείχνουν ότι όπως περίπου το 1660 κατέρρευσε το γεωκεντρικό σύστημα, έτσι τώρα στην εποχή μας καταρρέει και το ανθρωπικό σκέλος του.

Με τιμή
Θωμάς Ακρωτηριανάκης

Thomas Akrotirianakis είπε...

Στην ηλεκτρονική έκδοση των «Χανιώτικων Νέων»,
στην επιστολή μου αυτή έβαλα το εξής επώνυμο
σχόλιό μου :
1 σχολιο
[Θωμάς Ακρωτηριανάκης] ~ 24 Οκτωβρίου 2015 ~ 15:03

Στο συγκεκριμμένο θέμα,η θεολογική κριτική της Ορθοδοξίας
στον Πάπα είναι ότι αποκλείει ότι μπορεί οι εξωγήινοι
άνθρωποι να είναι ήδη βαφτισμένοι πλανητόθεν,ότι μπορεί
να είναι μεταπτωτικοί,και δια την σωτηρίαν των να έχει υπάρξει
σάρκωσις,ενανθρώπησις του Λόγου και στους πλανήτες των.Kyprianos Christodoulides είπε...

Η φιλοσοφική μέθοδος του σχετικισμού, όπως και κάθε ιδίας έμπνευσης φιλοσοφικό σύστημα, σύγχρονο ή παλαιό, απορρίπτονται από την καθ΄ ημάς Ορθόδοξη Θεολογία.

Στοιχεία φιλοσοφίας εμπεριέχει η Θεολογία, διότι οι θεοφώτιστοι πατέρες όφειλαν με τα ίδια "όπλα" να αντιμετωπίσουν τους εκκλησιομάχους, γιατί όχι δε, και θεομάχους. Κύριοι εκπρόσωποι αυτών (εκκλησιομάχων και θεομάχων) είναι όλοι οι αιρετικοί, τους οποίους σήμερα σιτίζει και στεγάζει το πρυτανείο με όνομα "Σιωνισμός".

Thomas Akrotirianakis είπε...

Aγαπητότατέ μοι κ. Κυπριανέ Χριστοδουλίδη,
Παραθέτω αυτά που είπε πριν μερικά χρόνια ο αρχιρραββίνος του Ντόνμπας της Ουκρανίας Πίνκχας Βισέτσκυ προς ουκρανικό περιοδικό.
«Αν ρωτάς για τα ΟΥΦΟ ως κατασκευάσματα των εξωγήινων ή ως τους ίδιους τους εξωγήινους, είναι πιθανό διότι ο Ιουδαϊσμός δεν αποκλείει την πιθανότητα ο Θεός να έχει δημιουργήσει ζωή σε άλλους πλανήτες (αναφέρεται στο Ταλμούδ). Εμμένοντας στο αντίθετο θα περιορίζαμε την παντοδυναμία του Θεού. Οι εξωγήινοι μπορεί να είναι τόσο τέλειοι από τεχνική ή βιολογική άποψη,ώστε να είναι ικανοί να μετακινούνται ανάμεσα στα άστρα,να παρατηρούν τους ανθρώπους και να παρεμβαίνουν μέσα στη ζωή στη Γη- όπως τα είδη των ζώων πάνω στον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, δεν μπορούν να ορισθούν ως πολιτισμοί. Ο Ιουδαϊσμός θεωρεί το να είσαι πολιτισμένος ως την ικανότητα της διάνοιας να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της Τοράχ (σημ. μετ.: η Πεντάτευχος,τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης) αφού ο συγγραφέας της είναι ο ίδιος ο Παντοδύναμος,που είναι ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια. Μόνο οι γήινοι άνθρωποι έχουν την Τοράχ.
Δόθηκε στους Εβραίους στο Ορος Σινά με την εντολή από το Θεό να το αποκαλύψουν σε όλους τους λαούς της Γης. Ποτέ δεν μπορούν να υπάρξουν δύο Τοράχ διότι η Τοράχ είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι πάντοτε μοναδική. Αφού οι εξωγήινοι δεν έχουν την Τοράχ δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε πολιτισμένους παρ'όλα τα όποια τεχνικά επιτεύγματα, την πολυπλοκότητα του οργανισμού ή της συμπεριφοράς. Μπορούν μόνο να θεωρηθούν ζώα,όχι άνθρωποι. Ενα παράδειγμα μπορεί να είναι τα δελφίνια (ευφυότροπα), οι κάστορες και οι τερμίτες (κατασκευαστότροποι) και τα πουλιά (εξ αιτίας της ικανότητας τους να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις γρήγορα)».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Τί να περιμένει κανείς από ανθρώπους, όταν διαβάζουν τα ιερά Γράμματα, τις θείες Γραφές, και έχουν αφώτιστο νουν. Φαίνεται δεν άκουσε, δεν διάβασε, δεν ερεύνησε "17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.".

Αλλά, ακόμη και αν είναι γνώστης, δεν παύει να απορρίπτει μετά οργής τον ειπόντα : 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· 8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Τί άλλο, λοιπόν, να πει κανείς, για την (πολιτισμένη) ικανότητα της διανοίας του, δηλαδή, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, εκτός από το ότι αυτός και οι όμοιοι αυτού, δεν αριθμούνται μεταξύ εκείνων «οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου.»

«Τά σά, ἐκ τῶν σῶν» και «9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι», πλην, ο ραββίνος Πίνκχας Βισέτσκυ, δεν είναι από εκείνους που δόθηκαν εκ του κόσμου στον Υιό, από τον Πατέρα. Κατά συνέπεια, δεν υπολογίζεται εἰς «τά σά, ἐκ τῶν σῶν», ούτε θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει την αγιασμένη μορφή, καθώς εμφαίνουν οι δικές μας Εικόνες των αγίων. Αυτοί είναι και οι δικοί μας - ας τους κάνουμε τη χάρη - εξωγήινοι.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ένα σχόλιο δημοσιεύθηκε εδώ http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/10/blog-post_25.html