Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

15. Γέροντος Αλυπίου : Εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού


Δια χειρός Γέροντος Αλυπίου, 12 Σεπτεμβρίου 2015, Αγ. Όρος

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_LUhrVWl5MGhLT2Z4U0QzQ3NyQTJrRlhZTDFV/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: