Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»


«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται συλλογᾶται καλά»!

κχ
Αγαπητέ κύριε,
Επειδή το ανωτέρω σοφό (για άλλους ναι, για άλλους όχι) γνωμικό με είχε απασχολήσει στο παρελθόν, έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα : Και ποιος μπορεί να σε εμποδίσει, ή να εμποδίσει κάποιον άλλο από το να "συλλογᾶται" ;
Μπορεί να βρεθεί κανείς, που θα μου πει "πάψε να σκέπτεσαι" ; Θέλω με αυτό να σας πω, ότι ο μόνος τρόπος και τόπος να βιώσουμε την ελευθερία είναι η λειτουργία της σκέψης, νοουμένου απαραιτήτως του :

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν»

Μετά τιμής
κυπριανός χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: