Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Μνήμη θανάτου και διάλογος σε ιστολόγιο


Θέμα του ιστολογίου ήταν "Η ησυχία" με αναφορά σε λεχθέντα επισκόπου για τον κοιμηθέντα γέροντα Παΐσιο, είχαν δε ως εξής (1)

 "Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή η ησυχία και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδηλη αναπνοή. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται μέσ’ στην ευχή; Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει, είναι ένωση πλέον, επικοινωνία." (2)

- Σχολιαστής Χ
Μάλλον, θα ήταν προτιμότερο αυτό να πρότασσε ο κοιμηθείς γέροντας και ύστερα τα υπόλοιπα :

3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. … 5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. (Μτ. ιη΄) 

Σημείωση
Και να πρόσθετε κάτι ακόμη. Ότι οι ανύπαντρες μητέρες υιοθετούν ή γεννούν – μπορεί και «γεννούν» – παιδιά με τις γνωστές επιστημονικές μεθόδους. Ομοίως οι ομοφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλες. Οπωσδήποτε, με τα σήμερον κρατούντα, αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων. Οι νέου στιλ γονείς (μάλλον «γονείς»), θα τα διδάξουν μια καλύτερη πίστη απο αυτή που μάθαμε εμείς. Το ερώτημα είναι ποιον συμφέρει … ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης ;
Καλό μήνα Αύγουστο

 - Σχολιαστής Μ 
Σε ένα άγιο δεν χωρούν υποδείξεις και προσθήκες… παρά μόνο από ανώτερους. χωρίς καμία διάθεση προσβολής, παρά μόνο από σεβασμό στον Άγιο. 
 Καλό μήνα να έχετε. 

 -Σχολιαστής Χ
Επειδή περί αγιότητας το Θέμα και εκ του ότι ζούμε σε εποχή, όπου η πλάνη θριαμβεύει, η δε αλήθεια αποσιωπάται, ταύτα περί υποδείξεων, ή προσθήκης, από ανωτέρους.

Πρώτο : 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Μτ. κ΄)
Και Δεύτερο : 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· (Μτ. κ΄).

Χωρίς καμία διάθεση προσβολής τα ανωτέρω, παρά μόνο από σεβασμό προς το ενυπόστατο Σέβας, ότι «24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται.» (Ρμ. β΄ 24 ) 

39 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται. (Λκ. ιθ΄). 
– Ερώτηση : Έκραξαν οι λίθοι επί γέροντος Παϊσίου ή μήπως παρέμειναν «πέτρες απελέκητες» ; Μετά τιμής
...

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη στην κατανόηση των γραφομένων συμπληρώνω : Εισηγητής της αγιοποίησης (ή αγιοκατάταξης) του γ. Παϊσίου είναι ο σεβ. Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος έχει ήδη εισηγηθεί και την αγιοποίηση του γ. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Την πληροφορία αυτή παρέχει το περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης" (3), όπου ο π. Ιωάννης Διώτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου από τέτοιου είδους ενέργειες. Γενικότερα δε, θα έλεγα, και για επισκόπους όπως ο νεοησυχαστής και νεονηπτικός σεβ. Ιερόθεος Βλάχος.

(1) Βλέπε ιστολόγιο "Αβέρωφ"
(2) Βλέπε  Βλέπε  1 : 31.50
(3) Βλέπε  Τεύχος 269, Μάιος-Ιούνιος 2015,  σελ. 33

Δεν υπάρχουν σχόλια: