Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Πλαστική αποκατάστασης της ακροβυστίας των αριθμών - ημερών

Ο ένας : " Κυπριανέ, ορφανοί ΔΕΝ είμαστε, ούτε είμασταν, ούτε πρόκειται ποτέ να καταστούμε. Έχουμε τον Πατέρα, και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε την ΜΗΤΕΡΑ του Θεού και την Μητέρα Εκκλησία αποτελούμε εμείς οι «δύο και τρεις συνηγμένοι» εις του Αυτού Όνομα. Το ότι δεν έχουμε ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ επίσκοπο, αυτό δεν σημαίνει στη Θεολογία, αναγκαστική ορφάνια. Κέντρο της Εκκλησίας ΔΕΝ είναι ο επίσκοπος αλλά ο Χριστός Ο ΙΔΙΟΣ, η ΑυτοΑλήθεια και Πηγή πάσης επισκοπής Ορθοδόξων." 

 Και ο άλλος :  Πηγή πάσης Ορθοδοξίας είναι η αλήθεια και αλήθεια είναι ο Κύριος, εις τύπον και τόπον του οποίου ίσταται ο επίσκοπος, εφόσον ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας του Κυρίου (ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας). Πέραν αυτού, σήμερα μας έχουν προκύψει πολλές ορθοδοξίες. Έχουμε για παράδειγμα τους ορθόδοξους προοδευτικούς ή συντηρητικούς, τους ορθόδοξους Μαρξιστές, τους ορθόδοξους Εβραίους, σε λίγο θα έχουμε τους ορθόδοξους Ισλαμιστές, προτεστάντες ή ακόμη και καθολικούς, που δεν βλέπω πιθανό το τελευταίο, αν και δεν αποκλείεται. Φυσικά, έχουμε και την ορθοδοξία πάσης επιστήμης, που κι αυτό ακόμη δεν ακούγεται. Δεόντως αποσιωπάται και οι λόγοι είναι ευνόητοι.

 Εν πάση περιπτώσει, ορθόδοξοι Αγγλικανοί υπάρχουν. Ερωτάται λοιπόν για ποια πηγή πάσης επισκοπής ορθοδοξίας και ορθοδόξων μπορεί σήμερα να γίνει λόγος, στιγμή μάλιστα που ακόμη κι αυτή η ενυπόστατη αλήθεια - σημ. η δική σας"αυτοαλήθεια" - ο Χριστός ο ίδιος, έγινε "όνομα εύχρηστο σαν ρίμα" ; Το ίδιο και η Ορθοδοξία . Δεν γνωρίζω, αλλά πολύ με προβληματίζουν αυτά και άλλο τίποτα δεν μου έρχεται στο νού από το
21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
 22 πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

 Και ποιος ο ποιών το θέλημα τοῦ πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς ; Εκείνος που ακούει όσα του διαμηνύει το εκ του πατρός και εκ του υιού εκπορευόμενο Πνεύμα ( : Πάσχα με το Ιουλιανό και άλλος με το διορθωμένο) ή εκείνος που ακούει ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι ;

15 ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω

Η εν Χριστώ καινή κτίσις αποσαφηνίστηκε με τις Οικουμενικές Συνόδους και τους ιερούς Κανόνες. Εξ αυτών ένας προσδιόρισε το χρονικό διάστημα για την κοινή και καινή εορτή του Πάσχα. Αν αυτό πρέπει να αλλάξει, για να είμαστε ακριβείς και συνεπείς με την επιστήμη των νόμων των ουρανίων σωμάτων, δεν είναι δουλειά δική μου να το κάνω. Χρέος έχω και καθήκον, να ακολουθώ εκείνους - και τα εκείνων - προς τους οποίους οφείλω το ότι υπάρχω, ότι ζω. Απ΄ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την πλαστική αποκατάστασης της ακροβυστίας των αριθμών, η οποία από άγνοια ή από λάθος τους περιέταμε, καθώς κυλούσαν τα χρόνια, οι αιώνες. Και λοιπόν, η ακροβυστία αποκαταστάθηκε !
Θα μου πεις, και ποιος ασχολείται σήμερα με αυτά ; Δεν θα έχεις άδικο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: