Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Τσακίστε το δόγμα "ανήκομεν εις την Δύσιν". Όχι και πάλι όχι, ανήκουμε στην Ελλάδα
Διαβάστε τα σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια: