Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Η σχέση των σημερινών νεοελλήνων καθορίζει τη σκέψη και η σκέψη το είναι


Δεν υπάρχουν σχόλια: