Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

4. Χειρόγραφον Γέροντος Αλυπίου "Εις τους αγίους Πάντας" https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_NTk1VGg2amN6QWhhUDh1azl2MHZsOUFQQnFv/view?usp=sharing

... διά χειρός Γέροντος Αλυπίου, αγιορείτου, 25 Μαΐου 2015, Καψάλα - Άγιον Όρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: