Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Επί δεινού κλήδονος


"Δὲν φανταζόµασταν ὅτι καὶ ὁ ἐπίσκοπος Ἀρτέµιος θὰ προχωροῦσε, ὅπως καὶ οἱ διῶκτες του,σὲ ἀντικανονικὲς ἐνέργειες, τὶς ὁποῖες ἀσφαλῶς ἀποδοκιµάζουµε καὶ ἀπορρίπτουµε.Ὅταν στηλιτεύουµε τὴν ἐκ µέρους τῶν Οἰκουµενιστῶν παράβαση τῶν ἱερῶν κανόνων, πρέπει ἐµεῖς νὰ τοὺς τηροῦµε ἐπακριβῶς.". Βλέπε  http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/05/blog-post_41.html
(Απόσπασμα της Ανακοίνωσης από τη Σύναξη κληρικών και μοναχών για τον επίσκοπο Αρτέμιο Σερβίας)

κχ
Κι εμείς λοιπόν δικαιούμαστε "να φανταζόμαστε" (sic), ώστε να πούμε ότι ο επίσκοπος Αρτέμιος με την πράξη  της αποτείχισης, ενήργησε διωκτικά κατά των διωκτών του ! Ερώτηση που περιμένουμε : Ποιος ο διώκτης και ποιος ο διωκόμενος, όταν θύτης και θύμα εξισώνονται, όταν διώκτης ο ένας, διώκτης και ο άλλος ; Απάντηση δεν θα πάρουμε για ευνόητους λόγους. Οι υπογράφοντες έχουν σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούν, ας πούμε, τριαδολογικά, δογματολογικά, αγιοπνευματικά και "οικουμενικολογικά" - ακόμη αυτό δεν ακούστηκε..

Και ακόμη, δικαιούμαστε "να φανταζόμαστε" (sic) ότι, αυτοί που στηλιτεύουν την εκ μέρους των οικουμενιστών - για μας τους παλαιοημερολογίτες λέγονται αιρετικοί - παράβαση των ιερών Κανόνων, δεν θα πρέπει να λησμονούν το κοινώς λεγόμενο "εσύ κακό χερόβολο, κι εγώ κακό δεμάτι". Βεβαίως, είναι κάτι που αντιβαίνει στο Νόμο της αγάπης, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
Επειδή το καράβι (νοητή ναυς) της εκκλησίας φέρεται πέρα δώθε, ναύτες και μηχανικοί κάνουν υπακοή στον καπετάνιο και οι επιβάτες ρωτούν, μήπως πρέπει να φορέσουν σωσίβια ή έστω να στείλουν ένα σήμα, ότι κινδυνεύουν να πάνε στον πάτο.

Η απάντηση που τους δίνουν είναι ότι ο καπετάνιος "έχει μέσα του το θεό" και ότι ο κλήδονας σύντομα θα κοπάσει κατόπιν προσευχής. Και οι επιβάτες προσεύχονται, όχι όμως καθώς τους συμβουλεύουν οι εφησυχάζοντες γνώστες της ναυσιπλοΐας. Για τους οποίους κάποιος έγραψε πολύ παλιά  "8 ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·  9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων".

Οι επιβάτες προσεύχονται όπως έμαθαν από άλλους, δηλαδή, κατά το "10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν", και γι΄ αυτούς γίνονται τα θαύματα. Το καράβι δεν θα βουλιάξει, οι ένοχοι όμως της σιωπής ( σε θέματα πίστεως είναι τρίτο είδος αθεΐας ) δεν μπορούν να συνεχίζουν  να μας παραπλανούν με την απραξία τους. Θέλω να πω, όταν το πλοίο τους "καθίσει" ακίνητο στο βυθό της θάλασσας, ή, ας πούμε καθ΄ υπερβολή, γίνει "εγκεφαλικά νεκρό".

Δεν υπάρχουν σχόλια: