Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Της θεοσοφίας αυτών μικρό το ανάγνωσμα


Η προκάτοχος της θεοσοφίας Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ γράφει :
- «Ο Χριστός, ο αληθινός εσωτερικός ΣΩΤΗΡ δεν είναι άνθρωπος, άλλά η ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ μέσα σε κά­θε ανθρώπινη ύπαρξη». «Ο όρος "Χριστός", η "χριστική κατάσταση", συνεχίζει, ήταν πάντοτε συνώνυμος με τον όρο "Μαχατμική κατάσταση", δηλαδή ένωση του άνθρωπου με τη θεία αρχή μέσα του. Όπως λέει ο Παύ­λος (Εφεσ. 3,17): "κατοικήσαι τον Χριστόν δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών". Που σημαίνει, "ώστε να βρείτε τον Χριστό μέσα στον εσωτερικό σας άνθρωπο μέσω της γνώσεως και όχι μέσω της πίστεως"». 

Απαντά ο Απ. Παύλος :
- «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ». Η Μπλαβάτσκυ και οι θεοσοφιστές οπαδοί αυτής χάνουν. Αναλυτικότερα και όσο πιο σύντομα :

Συνεχίζει παρακάτω η σχισματική και διάδοχος της Μπλαβάτσκυ, μαθήτρια Άλις Μπέιλυ :
- «Ο Χριστός δεν έχει θρησκευτικούς φραγμούς εις την συνείδησίν Του. Δεν Τον ενδιαφέρει ποίαν πίστιν ακολουθεί ο άνθρωπος». Και τούτο διότι μέχρι τώρα και «επί δύο χιλιά­δες έτη υπήρξεν ο υπέρτατος Αρχηγός της Αοράτου Εκκλησίας, της Πνευματικής Ιε­ραρχίας, η οποία απαρτίζεται από μαθητάς εξ όλων των θρησκειών».

Πάλι απαντά ο Απ. Παύλος :
- «Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». Οι θεοσοφιστές έκαναν retrospect (αναδρομική εξέταση) ψυχανάλυση του Κυρίου και βρήκαν ότι η συνείδησή του δεν είχε φραγμούς. Βρήκαν ακόμη και την "Αόρατη Εκκλησία" (sic). Είναι όντως απίθανοι. Άρα, κακώς γράφει ο Απ.  Παύλος για έλεγχο των οὐ βλεπομένων πραγμάτων και ότι η πίστη είναι ἐλπιζομένων ὑπόστασις.
Κακό της κεφαλής τους. Οι αρχιμάγειροι της θεοσοφίας ταΐζουν τους οπαδούς φτιάχνοντας μαγιονέζα χωρίς αυγά, σκορδαλιά χωρίς σκόρδο και ταραμοσαλάτα χωρίς ταραμά. Γνώση έχουν, νούν δεν έχουν. Κατακαημένε Σάββα Αγουρίδη, με τη νεοορθόδοξη παρέα σου, πού πήγες κι έμπλεξες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: