Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Γέροντος Αλυπίου, "Χειρόγραφον" εκ της Αθωνικής Πολιτείας, παροικία Καψάλας, Μάϊος 20151) Κυριακή Σαμαρείτιδος

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_dHhVQVo3SDI4bDNQNmtPNXJCWFoyeFBLb0V3/view?usp=sharing

2)  Κυριακή του Τυφλού

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_NDUtRmkwYnJRN01yRFBFOFpEcEtYeGRSRW5N/view?usp=sharing

Εκεί όπου δεν μνημονεύονται οι ολετήρες της Θρησκείας, της Εκκλησίας, της Πίστεως των Ορθοδόξων Χριστιανών .-
κχ

1 σχόλιο:

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

Υποκλίνομαι εμπρός στο σθένος ψυχής
του Γέροντος Αλυπίου.
Η Κυρία Θεοτόκος να τον σκεπάζει πάντα
από τις επιβουλές των Εχθρών μας.