Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή : Ο αδελφός μας Διονύσιος Πολυμενόπουλος σχολιάζει


Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Ο αδελφό μας Διονύσιος Πολυμενόπουλος σχολιάζει   

Αληθινά φοβερό κείμενο, άξιο να διαβαστεί πολλές φορές από όλους μας, είτε Αποτειχισμένους, είτε μνημονευτές. Όσοι έφυγαν από τον παρόντα Κόσμο, ως μνημονευτές, ευρίσκονται ήδη στην Κρίση Του Κυρίου μας, όσοι όμως ευρισκόμεθα στην παρούσα ζωή ας προσέξουμε διπλά και τριπλά, μήπως η μή ουσιαστικά εκτέλεση του καθήκοντός μας, με την νόμιμη Αποτείχιση, είναι πολλαπλασίως χειρότερο από την δήθεν εκοπή μας από την " Εκκλησία " λόγω διακοπής του μνημοσύνου των φιλαιρετικών και των συνοδοιπόρων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: