Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Γνωστά ερωτήματα και άγνωστες απαντήσεις : Ποια η διαφορά του Κομμουνισμού από την Αριστερά ;


Βλέπε την ιστοσελίδα (facebook) George Ioannis Aggelos

Apostolos Kolivas :
Ποία είναί η διαφορά του κουμουνισμού από την Αριστερά;

Kyprianos Christodoulides :
Αριστερά και Κομμουνισμός, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Ελλάδος, είναι δυο πολιτικοί - κατά βάση οικονομικοί - σχηματισμοί, οι οποίοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, επεξεργάστηκαν ακόμη καλύτερα και από αυτόν τον παπισμό την Χριστιανοσύνη, με προθέσεις μεσσιανικές / χιλιαστικές. Δηλαδή σιωνιστικές. Επί θεολογικού πεδίου, απογύμνωσαν τον Σταυρό του Χριστού σε πλήρη αντίθεση με το του απ. Παύλου :

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. ... (1Κρ. α΄)
23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον ... (1Κρ. α΄)

Ο κατά Μαρξ ευαγγελισμός των Αριστερών και του κομμουνιστικού Κομ.Ελ. - δεν υστερούν οι των άλλων κομμάτων - είναι σκέτη φιλοσοφία (εν σοφία λόγου), είτε για τον Σταυρό ερήμην του θεανθρώπου Χριστού, είτε για μόνο τον άνθρωπο Ιησού άνευ της θεότητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: