Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ...

AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ...: Μαρτυρία Ιατρού:Η επιστήμη λέει ότι πέθανε, αλλά… Παρέμβαση (προσωπική εμπειρία) του κ. Δημητρίου Τσαντήλα, καθηγητή της Χειρουργική...

Σχόλιο κχ

Αυτές οι ειδήσεις δεν βγαίνουν στα μέσα της μαζικής εξαπάτησης. Τα πρυτανεία, που σιτίζουν την άθλια δημοσιογραφία του σιωνιστικού προτεκτοράτου (αποικία) Ελλάς, δεν επιτρέπουν αυτές τις πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: