Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναιOrthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι   Καιρός είναι νομίζομεν να συνταχθούν αι δυνάμεις της αγίας μας Ορθοδοξίας επί το μαχητικώτερον και ουσιωδέστερον. Και αντί να κατατριβώμεθα ...

κχ
Πάλι με τα θρησκευτικά ...  "ου σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι" και τα εξής.
Ευχαριστώ το Ιστολόγιο Orthodox Voice του Καναδά για την φιλοξενία. Η Ελλάδα κείται μακράν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: