Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ο κ. Μιχαήλ Καλόπουλος και το "αλληλούια"


  
   Αγαπητέ κύριε Καλόπουλε,
είναι εντελώς άστοχο, ερειδόμενος σε μια λέξη, όπως το αλληλούια, να επιχειρηματολογείτε, προσπαθώντας να πείσετε άλλους και εαυτόν, ότι ο χριστιανισμός (έστω), για σας ιουδαιοχριστιανισμός, είναι μια σκευωρία του ιουδαϊσμού (γενικότερα) με στόχο την παγκόσμια κυριαρχία του. Και οπωσδήποτε σε βάρος του παγκοσμίας εμβέλειας ελληνικού πνεύματος.

   Τα πράγματα δεν είναι όπως τα γράφετε, έχοντας μάλιστα συγγράψει αρκετά βιβλία. Διότι, ηθελημένα ή εξ αγνοίας, δεν λαμβάνετε υπόψη το "43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·" Είναι στίχος από το κατά Ματθαίον κα΄ και σας συνιστώ να το διαβάσετε από το στιχ. 33-46. Ότι η άρση της βασιλείας των εκλεκτών είναι γεγονός δεν το συζητάτε. Ότι το ιερατείο απέρριψε και σταύρωσε τον δια των προφητών αναγγελθέντα Μεσσία, κι αυτό δεν τα δεχόσαστε. Εκείνο που δέχεστε είναι η παγκόσμια - όχι ακριβώς - επικράτηση ενός χριστιανισμού, ο οποίος όμως είναι αιρετικός, σύμφωνα με τα δικά μας. Άρα κίβδηλος, ο οποίος έχει σήμερα σαφώς συμμαχήσει με τον σιωνισμό.

   Δυστυχώς, η ηγεσία αυτού του χριστιανισμού, δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι η αίρεση υποστρέφει την πίστη στα αρχαϊκά πρότυπα, εφόσον δε αναφερόμαστε στη Δύση και τον χριστιανισμό της, το αρχέγονο πρότυπο είναι αυτό του ιουδαϊσμού με τις "επιμιξίες" - πνευματικές - τις οποίες δέχτηκε ανά τους αιώνες της διασποράς του. Αυτός είναι ο σιωνισμός, τον οποίο σαφώς υπηρετείτε, επειδή βρίσκετε στη λέξη αλληλούια τη λέξη Γιαχβέ.

   Αν γράψω ότι αυτή η επιχειρηματολογία θυμίζει το "ράβδος εν γωνία" θα έχω άδικο ; Αν έχω άδικο, τότε πείτε μου, μήπως και το ενστικτώδες αίσθημα του φόβου, που έχουν ζώα και άνθρωποι, σημαίνει ότι και τα ζώα, έχουν πάνω-κάτω την ιουδαιοχριστιανική πίστη, η οποία λέει "αρχή σοφίας φόβος Κυρίου". Έχουν τα ζώα την ίδια σοφία, ή πίστη, με τον άνθρωπο ; 

   Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά κύριε Καλόπουλε. Το Ψαλμικό "αλληλούια" είναι χρήση μια εβραϊκής λέξης, όπως χιλιάδες άλλες ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούν οι ξένοι. Αυτό όμως δεν τους κάνει Έλληνες, οπωσδήποτε δε όχι, και φορείς τους νέου ελληνικού πνεύματος (Πνεύματος) που αποκτήσαμε δεχόμενοι την ενανθρώπηση του αγίου Θεού. 

   Λαοί με συμφωνόληκτες γλώσσες και λόγο,  είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακούσουν και εννοήσουν το "3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ" (Μτ. γ΄). Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, κύριε Καλόπουλε, και ο συμφωνόληκτος λόγος μας κάνει (τους κάνει) ώστε και να μην ακούμε, αλλά και να μην βλέπουμε :  "14 ... καὶ τότε πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία ῾Ησαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·" (Μτ. ιγ΄). Δεν μπορώ να εξηγήσω, πώς αυτό μπορεί να συμβαίνει και με σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: