Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Η κληρονομιά και οι πρόγονοι


- Μιχάλης Καλόπουλος (ΜΚ) : Για να μην ξεχνιόμαστε, κληρονομιά και προπάτοράς μας ο Αβραάμ ...

- κυπριανός χ (κχ) : Για να μην ξεχνιόμαστε, σας έγραψα ότι ο οικουμενικός Βαρθολομαίος είναι ένας σιωνιστής ( = πολιτικό σκέλος του θρησκευτικά λεγόμενου οικουμενισμού) με ορθόδοξη ιερατική όψη, ένδυμα, και τίτλο "πατριάρχης". Έγραψα, επίσης, ότι δεν φταίτε εσείς, φταίνε εκείνοι που τον δέχονται με όσα απαράδεκτα λέγει και δικαιολογημένα, αντιδράτε. Όμως, εντελώς ακατάλληλα και αδέξια, επειδή στερείσθε, αφ΄ενός, θρησκευτικής φύσεως γνώσεων (Παιδείας) και αφ΄ ετέρου - συνέπεια είναι αυτό - πίστεως. Τα επικριτικά σχόλια που δέχομαι επιβεβαιώνουν και το ένα και το άλλο. 

- ΜΚ : Ο Αβραάμ δεν είναι κληρονομιά και προπάτοράς μας;  Γιατί δεν απαντάτε κύριε Χριστοδουλίδη; Αυτός είναι Σιωνιστής, εσείς που δεν είστε πείτε μας: είναι ή δεν είναι κληρονομιά και προπάτοράς μας… ο Αβραάμ;

- κχ : 
Διαβάστε κύριε Καλόπουλε 
"... 39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. ... 44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ... 52 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα; 53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ ; ... 54 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· .... 56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. 57 εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; 58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι. 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν." (Ιν. η΄)
Σας λένε τίποτα αυτά κύριε ;

- ΜΚ :  Κύριε Χριστοδουλίδη… αυτό που κάνετε είναι καθαρός βυζαντινισμός. Μη μας παιδεύετε πείτε μας είναι ή δεν είναι…;

- κχ :  Κύριε Καλόπουλε, αυτά που διαβάσατε είναι λόγια ξεκάθαρα, που δεν έχουν ουδεμία σχέση με βυζαντινισμούς και -ισμούς.

- ΜΚ : Κατάλαβα… δυσκολεύεστε πάρα πολύ να παραδεχτείτε ή το ένα ή το άλλο;

- κχ :  Κάθε άλλο ! Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Εσείς μάλλον δυσκολευόσαστε. Αδέλφια ήταν και ο Κάϊν (γεννήθηκε πρώτος, έτσι ; ) και ο Άβελ (γεννήθηκε δεύτερος). Αδέλφια ήταν ο Ησαύ (πρώτος κι αυτός) και ο Ιακώβ (αυτός δεύτερος). Ούτε αυτά δεν θα σας λένε τίποτα ;

- ΜΚ : Εξακολουθείτε να αποφεύγετε μια καθαρή απάντηση… είναι ή όχι κληρονομιά και προπάτοράς μας ο Αβραάμ;

- κχ :  Θέλετε να μιλήσουμε με όρους ιατρικούς (DNA κλπ ) ή άλλους ;

- ΜΚ :  Με ένα ναι ή ένα όχι.!

- κχ :  Κι εγώ επιμένω.  Με όρους ιατρικούς ή άλλους ; Και σας παρακαλώ, αν θέλετε να συνεχίσουμε, σβήστε τα ανόητα φωτο-σχόλια άλλων. Εκτός αν οι κύριοι αυτοί θέλουν να με διώξουν με τον τρόπο τους.

- ΜΚ :  Τέλος πάντων να μη σας πιέζω άλλο… καταλαβαίνω τη θέση σας, ούτε να το παραδεχτείτε θέλετε μα ούτε και να το αρνηθείτε!
Δεν χρειάζομαι τη απάντησή σας κύριε Χριστοδουλίδη. Μεγάλωσα σε μια συνοικία που στο διάδρομο του δημοτικού σχολείου υπήρχε ένα τεράστιο πόστερ του Αβραάμ. Απ’ την περιοχή των γεννητικών του οργάνων έφευγαν μαύρες δαντελωτές γραμμές και κατέληγαν στην περιφέρεια, όπου υπήρχαν όλοι οι σημαντικοί ήρωες-προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και επάνω η επιγραφή έγραφε: ΑΒΡΑΑΜ Ο ΠΡΟΠΑΤΟΡΑΣ ΜΑΣ! Αφού δεν τολμάτε ούτε ναι μα ούτε όχι να πείτε, σας απαντώ εγώ. Ούτε γενάρχη ούτε προπάτορας (πνευματικός ή βιολογικός) των Ελλήνων είναι ο πανάθλιος αυτός μάγος Αβραάμ


- κχ : Το επαναλαμβάνω : Δεν φταίτε εσείς, άλλοι σας πήραν στο λαιμό τους. Άνθρωποι που το μόνο που ήξεραν ήταν να διαστρέφουν θεσμούς και να ξεπουλάνε την πατρίδα τους.
Έχετε κάθε δικαίωμα αυτό να το λέτε, κύριε Καλόπουλε. Αν όμως χρησιμοποιείτε βαρείς χαρακτηρισμούς, τότε και η άλλη πλευρά, μη το ξεχνάτε, έχει κι αυτή το δικαίωμα να κάνει το ίδιο. Το μόνο που χρειαζόμαστε, συνεπώς, είναι ένας διαιτητής. Ξένος και όχι ντόπιος.

- ΜΚ :  Που τους είδατε του βαρείς χαρακτηρισμούς κύριε Χριστοδουλίδη;..Το μόνο που χρειαζόμαστε κύριε Χριστοδουλίδη, δεν είναι ένας διαιτητής... αλλά ένα απλό ΝΑΙ ή ΟΧΙ!!!

- κχ :  Εντάξει, κύριε Καλόπουλε, δεν τους είδα πουθενά. Διαγράψτε το.

Δεν υπάρχουν σχόλια: