Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

"Σήμερα ουδεμία αίρεση κηρύσσεται", π. Βασίλειος Παπαδάκης στη Θεολογικὴ Ἡμερίδα τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς, 27/11/2014, Θέμα, ιε΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας


Το σχόλιο που θα διαβάσετε κατατέθηκε, και δημοσιεύτηκε, σε δυο θρησκευτικά ιστολόγια
α)  http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_752.html
β)  http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/11/kyprianos-christodoulides.html
Ευχαριστώ τους κ.κ. Διαχειριστές των ιστολογίων για τη φιλοξενία και δημοσίευση. Η εδώ παρουσίαση έγινε με μικρές προσθήκες. Ο αναγνώστης μπορεί να ακούσει όσα ειπώθηκαν στην Ημερίδα στο δεσμό  :
http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/12/15.html

Η ομολογία της κοινής πίστεως κατά την Παπική Καθολική Εκκλησία

«Φρονώ σημαντικό να επισημάνω τον σεβασμό αυτής της αρχής ως ουσιαστικής και αμοιβαίας προυπόθεσης για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας, που δεν σημαίνει υποταγή του ενός στον άλλο, ουτε αφομίωση, αλλά μάλλον αποδοχή όλων των δωρεών που ο Θεός έδωσε στον καθένα για να φανερώσει σε ολόκληρο τον κόσμο το μέγα μυστήριο της σωτηρίας πραγματοποιηθέν απο τον Κύριον Ιησούν Χριστόν δια μεσου του Παναγίου Πνέυματος. Θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα απο σας ότι για να φθάσουμε στον αναζητούμενο σκοπό της πλήρους κοινωνίας, η Καθολική Εκκλησία δεν προτίθεται να επιβάλλει καμμία απαίτηση, παρά μόνον εκείνη της ομολογίας της κοινής  πίστεως» .

κυπριανός χ.

Αυτά, μεταξύ άλλων, μας είπε ο προκαθήμενος της Παπικής Καθολικής Εκκλησίας Φραγκίσκος Α' κατά την ομιλία του στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, ναός Αγίου Γεωργίου της Κων/πολης (Φανάρι), 30/11/2014 (*). Κι εμείς γράφουμε προλογικά ότι, οι σημερινοί ονόματι ορθόδοξοι, όπως και οι υπόλοιποι κατ΄ όνομα χριστιανοί, ασφαλώς δεν θα έδωσαν προσοχή. Αμφότερες οι αποκαλούμενες πλέον "αδελφές εκκλησίες" προτιμούν να διατηρούν εντελώς ακατήχητους τους πιστούς "εν τω δεσμώ της αγάπης" σε βάρος της, εν διαστροφή και πλάνη, πίστεως.

Δεν θα διαφωνήσουμε επί της αρχής «ως ουσιαστικής και αμιβαίας προϋπόθεσης για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας».
Δεν θα διαφωνήσουμε «για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας, που δεν σημαίνει υποταγή του ενός στον άλλο, ουτε αφομοίωση, αλλά μάλλον αποδοχή όλων των δωρεών που ο Θεός έδωσε στον καθένα».
Όμως, η καθ΄ ημάς φανέρωση σε ολόκληρο τον κόσμο του μυστηρίου της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού «διά μέσου» (sic) του Παναγίου Πνεύματος "χωλαίνει επ΄ αμφοτέρας τας ιγνύς".  Και δεν ευθυνόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι  δια τούτο.

Ας ανατρέξει ο ειπών τα ανωτέρω Πάπας Φραγκίσκος Α’  στο τι διδάσκει η κατ΄ αυτόν εκκλησία και τι δίδασκαν κατά το παρελθόν οι προκάτοχοι αυτού της πρώτης χιλιετίας προ του Σχίσματος.
Μήπως έκαναν λάθος, όταν «δια μέσου» (sic) του Παναγίου Πνεύματος διεμήνυαν στην τότε γνωστή οικουμένη όσα το Πανάγιον Πνεύμα ήκουε παρά του Πατρός και εν τω ονόματι Χριστώ Ιησού φανέρωνε στους αγίους πατέρες της Εκκλησίας ;

Παρένθεση, διά το γραφέν «όσα το Πανάγιον Πνεύμα ήκουε παρά του Πατρός» βλέπε :
(α) 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν (Ιν. Ιστ΄),
(β) 15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν (Ιν. Ιε΄) και,
(γ)  26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,     ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·(Ιν. ιε΄). Η παρένθεση κλείνει.

Όθεν, οφείλουμε οι Ορθόδοξοι  μετά λόγου γνώσεως και αληθείας, να υποστηρίξουμε ότι ο αναζητούμενος σκοπός της πλήρους κοινωνίας εκ μέρους της Παπικής Καθολικής Εκκλησίας μετά της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Η ομολογία της κοινής πίστεως διαφέρει ριζικά, καθώς η Παπική Καθολική Εκκλησία έχει διαφορετική πηγή (διττή) εκπόρευσης Πνεύματος και Λόγου :  εκ της θεότητας του Πατρός και εκ της θεότητας του Υιού. Η θεότητα του Παναγίου Πνεύματος τύποις ομολογείται, καθίσταται ουσιαστικά ανύπαρκτος, η ομολογία της Μιας Θεότητας εκλείπει. Ποια, επομένως, μπορεί να είναι «η ομολογία της κοινής πίστεως», την οποία θέτει σκοπό της η Παπική Καθολική Εκκλησία ;  Όταν η πίστη λανθάνει - ορθότερα πλαστογραφείται - ο δεσμός της αγάπης λύεται, μάλλον δε, αυτοδιαλύεται.

(*)  http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_752.html

Μια αφιέρωση και ένα ερώτημα
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ποιος είναι τελικά ο ανθέλληνας ;


Διαβάζοντας το συνοδευτικό της φωτογραφίας μένει κανείς με το στόμα ανοικτό ! Διότι δυο τινά μπορεί να συμβαίνουν : Ή ότι αυτός που τα έγραψε υστερεί στην ανάγνωση των γραφομένων του - όσων αντέγραψε και έγραψε - ή ότι ο γράφων το σχόλιο αυτό δεν ξέρει τι του γίνεται. Για το πρώτο θα φανεί, με αυτά που θα ακολουθήσουν, ότι μάλλον κάτι συμβαίνει με τον κ. Καλόπουλο και τον υπέρτιτλο της φωτογραφίας του : «Ο απίστευτος ανθέλληνας Ι. Χρτσόστομος». Όσο για το δεύτερο, αυτό ας το κρίνει ο αναγνώστης.

Έχουμε λοιπόν : «Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται», γράφει ο ιερός Χρυσόστομος, «και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα».

Αν καταλαβαίνω καλά, και όποιος έχει στοιχειωδώς νουν να καταλάβει αυτό που διαβάζει, θα βγάλει αβίαστα το συμπέρασμα ότι, το μεν «βάρβαρο έθνος απέχει της ελληνικής παιδείας», τα δε «ημέτερα», δηλαδή των Χριστιανών, «τόσο λαμπρότερα φαίνονται» λόγω μετοχής, συμπληρώνω, στην ελληνική παιδεία. Δεν είναι αποκύημα φαντασίας τούτο, επειδή αυτό που γράφει ο ιερός Χρυσόστομος δεν είναι σε καμιά άγνωστη γλώσσα, ούτε και απευθύνεται σε αδαείς και αμαθείς της ελληνικής γλώσσας, άρα, και παιδείας. Ερωτώ : Είναι αυτό ανθελληνικό επειδή το γράφει ένας Χριστιανός ;

Και παρακάτω : «Όταν αυτός ο βάρβαρος και αμαθής, τα της πίστης ασπασθεί, τίποτε επί γης κανείς των ανθρώπων ποτέ δεν είδε, όχι μόνο τα της πίστης ασπάζεται, αλλά και πεισμώνει».

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, αν αυτό δεν είναι ύμνος προς την ελληνική παιδεία, που μεταμορφώνει ένα βάρβαρο, τότε τι άλλο είναι ; Επί πλέον, ο της πίστεως ασπασμός - κατόπιν μετοχής στην ελληνική παιδεία - κάνει τον πρώην βάρβαρο να πεισμώνει. Βεβαίως, όχι όπως χλευαστικά και απαξιωτικά θέλει ο κ. Καλόπουλος, γράφοντας : «το βαρβαρικό αυτό πείσμα, που εδώ αποκαλείται  ‘‘θαύμα’’, σήμερα είναι παγκοσμίως (σημ. ‘‘παγγοσμίως’’ γράφει εσφαλμένα πάλι ο κ. Καλόπουλος) γνωστό ως αρρωστημένος φανατισμός».

Πληροφορούμε τον κ. Καλόπουλο και τους ομοϊδεάτες των Like, ότι το χριστιανικό πείσμα ήταν εκείνο που οδηγούσε τους μάρτυρες και πρώην βάρβαρους στη θυσία για την πίστη τους - τους έτρωγαν τα λιοντάρια - και όχι στους σημερινούς ‘καμικάζι’ αυτόχειρες του Ισλάμ. Οπότε, μετά από αυτά, τίθεται πάλι ένα ερώτημα : Ποιος είναι τελικά ο ανθέλληνας ; Είναι ο ιερός Χρυσόστομος ή μήπως ο κύριος Καλόπουλος και οι συν αυτώ με τα Like ; Αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, τους συμβουλεύω ότι με τα έργα τους, ηθελημένα ή ακούσια, οδηγούν την ελληνική παιδεία στη βαρβαρική παιδεία. Άλλωστε, αυτό είναι σχεδόν γεγονός.

Περί Μαγγανείας και άλλων τινών υποθέσεων


Η μαγγανεία των θαυμάτων και η συνομωσία του ψευδο-ιαματικού παρασκηνίου δεν θα μπορούσαν να έχουν πληρέστερη περιγραφή! Με πολύ καμάρι σας παρουσιάζω το παραπάνω (σ.σ. παραπλεύρως) απόσπασμα, θεωρώντας το πλήρη δικαίωση των ευρύτερων υποψιασμών, που επί σειρά ετών ανέπτυξα στην συνολική προσέγγιση της διαχρονικής θεουργίας, στην σειρά των βιβλίων μου ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ!
Γράφει λοιπόν ο επίσκοπος και εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος: 

«Πλάνες είναι τα πάντα και γοητείες ανδρών και τεχνάσματα στημένης ραδιουργίας. Καθόλου δεν περιγράφουν την δόξα κάποιου θεού, αλλ’ ούτε καν πονηρού δαίμονος δεν είναι νομίζω τα περί αυτών θρυλούμενα. Οι χρησμοί είναι συνθέσεις ευφυών ανθρώπων, προς απάτη κατασκευασμένων και στις προσδοκώμενες εκβάσεις ευφυώς εφαρμοζόμενες. Περί δε των πολύ απατηλών τερατειών και θαυμάτων, φυσικές είναι οι αιτίες.
Πολλά δε είναι (τα εμπλεκόμενα στις θεουργίες) είδη ριζών, βοτάνων, φυτών, καρπών και λίθων και υγρών και κάθε άλλης ύλης και δυνάμεως της φύσης, τα μεν αποκρουστικά και τινών αποδιωκτικά, που άλλα σώζουν και άλλα θανατώνουν και τοιουτοτρόπως το παρόν (την ιστορία) αλλάζουν...(!) Κάποια, (απ’ τα παραπάνω) υγείας είναι ποιητικά και ιατρικής και όχι μακράν επιστήμης, άλλα δε νοσοποιά είναι και δηλητήρια... θυμιαμάτων καρωτικών και υπνωτικών, έτερων δε (και) φαντασίας ποιητικών. (Θυμηθείτε εδώ, όσα αναπτύξαμε περί ονειρο-χειραγώγησης!)
Εξυπακούεται δε ότι στους τόπους όπου αυτά τελούνται, (κατάλληλα) όργανα υπάρχουν και σκεύη, (μηχανισμοί με-ταγγίσεων κ.λ.π.) που από απόσταση αυτά, επιτηδείως την τέχνη αυτή προκαθορίζουν. Πολλούς δε συνεργούς έχουν στις μαγγανείες τους αυτές, που απ’ έξω παραλαμβάνουν τους αφικνούμενους και πολυλογώντας μαθαίνουν του καθενός τις ανάγκες και τις δεήσεις. Πολλά δε κρύβουν και στα άδυτα και τα άβατα των ιερών και το σκότος συνεργεί στην υπόθεσή τους αυτή, που στους θεούς των προγόνων τους προσθέτουν δόξα.
Προφανές είναι λοιπόν, το ηλίθιον της διανοίας των πολλών, (ηλίθιους ονομάζει εδώ όσους αβασάνιστα πιστεύουν αυτά τα θεουργήματα) το αβασάνιστον και η αδράνεια των συλλογισμών του πλήθους, αλλά και η κακεντρέχεια όσων με την κακή αυτή τέχνη, την απατηλή και πανούργα αυτή γοητεία καταγίνονται. Τα μελλούμενα και τα άδηλα καταμαντεύουν με αμφίβολους λόγους ώστε με τις ασάφειες αυτές να ξεφεύγουν κάθε έλεγχο...
Σπανιότερα δε εκ μυρίων συμβάντων και από σύμπτωση (κειμ: «κατά φοράν συντυχικήν») ή και από στοχαστική εκτίμηση της προσδοκίας του μέλλοντος, τον χρησμό κά-νουν να φαίνεται πως επαληθεύει... έτσι δια των χρησμών πλάνευαν και ενέπαιζαν τους ερωτώντας με της ασάφειας το σκότος... ως και άρρωστων πολλάκις υγεία, ζωή και σωτηρία υποσχόμενοι και ως θεοί πιστευθέντες της ενθέου ταύτης εμπορίας, μεγάλους μισθούς εισέπραξαν. Και από μακριά αφικνούμενους νοσούντας και αναπήρους, με ολόκληρο το σώμα καταπληγωμένο, ελπίδες τάζουν, που η αγαθή παρουσία των θεών θα παρέχει.
Προ καιρού μάλιστα, πολλοί απ’ τους θεοφόρους και ιεροφάντες θεολόγους που βοήθησαν σε τέτοιες πράξεις, ήδη στα ρωμαϊκά δικαστήρια δια βασανισμών παραδέχθηκαν την πλάνη, την απάτη και την έντεχνη γοητεία ομολόγησαν και τον τρόπο κατασκευής και τις μεθόδους της κακής τους τέχνης και της ολέθριας πλάνης τους δίκην (ποινή) εκτίσαντες. Συνυπολογίζοντας λοιπόν, (τα παραπάνω) απάντησέ μου, αν όλα αυτά από θεούς ή δαίμονες είναι, ή από πλάνες και απατές γόητων ανδρών.
». EYSEBIOS ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΓΟΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΝ. 4.1.8-4.2.11. Εξαιρετικά σαφής (γνώριζε πολλά) ο Εβραίος επίσκοπος Καισαρείας Ευσέβιος (265-340 μ.Χ.)!
Κάποιοι λοιπόν γνώριζαν πολλά περί δηλητηρίων και συνεργατών!
 

M. Kαλόπουλος

Kyprianos Christodoulides : Το ιερατείο που καταδίκασε το Κύριο σε σταυρικό θάνατο, δεν επικαλέστηκε λόγους "αγυρτείας", δηλαδή ψευδομαγείας, μαγγανείας κλπ., αν και θα μπορούσε να το κάνει, χρηματίζοντας επιτήδειους της εποχής εκείνης. Θέλω να πω με αυτά, στημένων και προκατασκευασμένων θαυμάτων, όπως ισχυρίζεται ο κ. Καλόπουλος και άλλοι. Δεν αρνήθηκε τα θαύματα, έλεγε  όμως ότι επικαλούμενος ο Κύριος τον Βεελζεβούλ θαυματουργεί. Αυτό να μη το ξεχνούν όσοι διαβάζουν επιπόλαια τον Ευσέβιο Καισαρείας.

Tony Vook : Ο Βελζεβουλ ποιον επικαλειται για να κανει τα θαυματα;

Kyprianos Christodoulides : Αν ο διάβολος επικαλείται τον διάβολο, για να διώξει τον διάβολο, τούτο σημαίνει ότι η βασιλεία του μερίσθηκε, έγινε κομμάτια, δηλαδή, έφτασε το τέλος τους. Ποιο βασίλειο μπορεί να κρατηθεί όταν γίνει χίλια κομμάτια ; Αυτά, και τα άλλα σχετικά, δεν τα διάβασες κύρε Tony Vook ;

Tony Vook : Και ο διαβολος απο πια ανωτερα αρχη παιρνει εξουσια; Mηπως ειναι αυτος που βαζει στοιχημα με τον Γιαχβε , τον συνεταιρο του για χαρη του Ιωβ , και το κερδιζει κιολας; Eγω ειμαι σιγουρος οτι τα εχεις διαβασει κ. Kyprianos Christdoulides

Kyprianos Christodoulides : Κύριε Tony Vook,
Δεν τα έχετε διαβάσει, ή, μάλλον, αν τα διαβάσατε, δεν τα καταλάβατε.
Έχουμε λοιπόν το διάβολο να λέει στον Κύριο :
"καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν"( Λκ. δ΄ 6 ). Την απάντηση, ασφαλώς, την γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να την γράψω (έστω, θα την επαναλάβω στο τέλος). Αλλά έχουμε ακόμη και αυτό :
"Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ( Μτ. κη΄ 18 ). Ο διάβολος μπορεί να έχει εξουσία επί της γης (βασιλεύει Ἅδης ... ) αλλά δεν έχει εξουσία στα επουράνια, από τα οποία εξαρτώνται τα επίγεια (... ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει, τοῦ γένους τῶν βροτῶν ).
Τώρα, νομίζω, πεισθήκατε ακόμη περισσότερο ότι τα έχω διαβάσει.

"καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις."

"Αβραάμ ο Μάγος" και ο απομυθοποιός κ. Μ. Καλόπουλος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε απάντηση ερωτήματος : «εμεις τι μπορουμε να κανουμε, για να πεισουμε ολον αυτον τον κοσμο που πιστευει αυτες τις αθλιοτητες, με εργα και οχι μονον με λογια»;

Μόνο με "θαύματα"… Αστειεύομαι…
Το "οδυσσειακό πνεύμα" μαζί με μια καλή δόση γνώσεων, είναι δυστυχώς η μόνη απάντηση που έχουμε μέχρι τώρα! Και φυσικά… υπομονή και ευγένεια.


Kyprianos Christodoulides : Το "οδυσσειακό πνεύμα", πλήν άλλων, αναφέρει κάτι για μια μάγισσα, που με το ραβδί της έκανε τους συντρόφους του Οδυσσέα χοίρους. Τους πήγε πίσω, δηλαδή, από εκεί που προέρχονταν. Οι σημερινοί λένε ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους, χωρίς ραβδιά και άλλα τινά. Μήπως υπάρχει καμιά καλύτερη εκδοχή, που ακόμη δεν την ανακαλύψαμε ; Διότι, ούτε η μια μου φαίνεται συμπαθής, ούτε και η άλλη.

Και ακόμη κάτι, σχετικά με τα αναφερόμενα στο συνοδευτικό της ανάρτησης για τον μάγο Αβραάμ βίντεο (*). Ενοχλεί τον κ. Καλόπουλο και τους ομόφρονες με αυτόν, η ηθική του Αβραάμ και του Ιακώβ. Αλλά δεν βλέπω να ενοχλείται κανένας με το αγιογραφικό γεγονός, κατά την διήγηση του Κεφαλαίου (βιβλίου) της "Γένεσις", όπου πληροφορούμαστε, όλοι οι άνθρωποι να είμαστε απόγονοι ενδογαμίας, δηλαδή αιμομιξίας, από τον Αδάμ, την Εύα και τα παιδιά τους. Βάσει ποιων ηθικών φραγμών ή νόμων της εποχής εκείνης (του Αδάμ και της Εύας) τα παιδιά δεν θα πήγαιναν μεταξύ τους ; τα αγόρια με τη μητέρα και ο πατέρας με τις κόρες ; Με απλά λόγια, αυτό είναι το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο αμφισβητεί η μεταμοντέρνα ( μετανεωτερική ) ηθική, αλλά και η προνεωτερική, των κ.κ. Καλόπουλων και πλήθος άλλων προ αυτού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… μεταθέτετε το ζήτημα εσκεμμένα.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι είχε γυναικά του ο Αβραάμ την συγγενή του Σάρρα, αλλά ότι την πάσαρε στους πλουσίους σαν αδελφή του! Αυτό, το να μην δίνεις για ερωτικές περιπτύξεις την γυναικά σου… δεν χρειαζόταν κανένας θεϊκός νομός να το ρυθμίσει. Απόδειξη η τεράστια έκπληξη και η αίσθηση φοβερής αμαρτίαις των θυμάτων του Φαραώ και Αβιμέλεχ…! Επ’ αυτού έχετε κάτι να μας πείτε… ή θα το ρίξουμε πάλι στα στιχάκια;


Kyprianos Christodoulides : Κύριε Καλόπουλε, τα στιχάκια γράφονται όταν το κλίμα είναι βαρύ για να ευθυμήσουμε λίγο την κατάσταση, χωρίς να αναιρούμε τη σοβαρότητα του θέματος. Εσείς, στην προκειμένη περίπτωση, εστιάζεται το ενδιαφέρον στην ηθική πλευρά του ζητήματος σε μια εποχή, που απέχει από τη σημερινή περί της 3 με 4 χιλιάδες χρόνια. Τι ηθικοί κανόνες υπήρχαν τότε κύριε Καλόπουλε ; και τι έπρεπε να κανεί, προκειμένου να επιζήσει αυτός και ο λαός του ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Να τα ξεκαθαρίσουμε ένα - ένα. Παραδέχεστε λοιπόν ότι ο Αβραάμ έδινε την γυναίκα του για νύφη… ΝΑΙ ή Όχι;

Kyprianos Christodoulides : Συνεχίστε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Πρώτα αυτό: ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Kyprianos Christodoulides : Δεν καταλαβαίνω (προς κ. Καλόπουλο) γιατί επιμένετε ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Kyprianos Christodoulides : Ωραία, ναί.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… αφού το παραδέχεσθε ότι ο Αβραάμ έδινε την γυναίκα του για ερωτικές συνευρέσεις (με οποιαδήποτε δικαιολογία) τον δικαιολογείτε ότι αυτά ήταν τα ήθη και έθιμα της εποχής εκείνης. Γιατί δεν στηρίχτηκε λοιπόν στον παντοδύναμο θεό του, αλλά εκπόρνευσε την γυναίκα του για να σωθεί;;
Κύριε Κυπριανέ… δεν βλέπετε από την περιρρέουσα περιγραφή ότι δεν έχετε κανένα λόγο να στηρίζεστε σ’ αυτή την δικαιολογία; Δεν βλέπετε τους παθόντες που φρίττουν στην ιδέα ότι παντρευτήκαν παντρεμένη γυναίκα; Αυτοί οι δυο βασιλιάδες, δέχονται ως βαρύτατο αμάρτημα την συμπεριφορά αυτή και μάλιστα πληρώνουν αδρά για να εξιλεωθούν! Για ποια ήθη εποχής λοιπόν μου λέτε; Τα ήθη της εποχής περιγράφονται σαφέστατα στην ιδία την βιβλική αφήγηση.
Το μόνο λοιπόν που σας νοιάζει είναι να δικαιολογήσετε πάση θυσία τον αλητήριο αυτόν που εσείς (και όχι εγώ) θεωρείται πνευματικό σας πρόγονο! Κύριε Κυπριανέ…. Και λίγο κριτική διάθεση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν!


Kyprianos Christodoulides : Κύριε Καλόπουλε, η κριτική διάθεση, εφόσον θέλει να είναι αντικειμενική, οφείλει να είναι απαλλαγμένη από προκατάληψη/εις. Εσείς όμως δεν φαίνεστε διατεθειμένος για κάτι τέτοιο. Δηλώνετε μάλιστα «άθρησκος».
Προηγουμένως, έθεσα το ερώτημα «Μήπως υπάρχει καμιά καλύτερη εκδοχή, που ακόμη δεν την ανακαλύψαμε ; Διότι, ούτε η μια μου φαίνεται συμπαθής, ούτε και η άλλη», που αφορά στη δική σας πρόταση απαλλαγής (μας) εκ των θαυμάτων. Μας συνιστάτε επιστροφή στο «οδυσσειακό πνεύμα» sic. Επ΄ αυτού δεν επέμεινα. Σειρά μου λοιπόν, τώρα, να επιμείνω. Τι εκ των δυο προτιμάτε : Να πάρουμε το παράδειγμα της Κίρκης ή αυτό του Δαρβίνου ; Έχετε κάτι άλλο, που ακόμη δεν το γνωρίζουμε ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : ... δεν βλέπετε από την περιρρέουσα περιγραφή ότι δεν έχετε κανένα λόγο να στηρίζεστε σ’ αυτή την δικαιολογία; Δεν βλέπετε τους παθόντες που φρίττουν στην ιδέα ότι παντρευτήκαν παντρεμένη γυναίκα; (Σ.Σ. παραλείπω τα αναιτίως πλεονάζοντα)

Kyprianos Christodoulides : Εγώ το βλέπω, αλλά εσείς δεν το βλέπετε. Ο Αβραάμ δίνει τη γυναίκα του στον Φαραώ, επειδή γνώριζε τι θα πάθαινε, όταν αυτό το μάθαινε. Και το έμαθε με το κακό που τους βρήκε και τον βρήκε. Εντύπωση δεν σας προκαλεί, ότι δεν αποφάσισε ο Φαραώ να τους ξεκάνει όλους ; Η αδέκαστη κριτική σας τι απαντά ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… ξανά διαβάστε την αφήγηση της Βίβλου νομίζω ότι (χάριν πίστεως) παραβλέπετε πολλά. Τόσο ο Φαραώ όσο και ο Αβιμέλεχ, δεν καταλαβαίνουν καν γιατί τους είπε ψέματα.
Μάλιστα ο Αβιμέλεχ αναγκάζει τον Αβραάμ να του ορκιστεί ότι δεν θα του ξαναπεί ψέματα και ο ψεύταρος Αβραάμ ορκίζεται… Διαβάζουμε: «κατ' εκείνο τον καιρόν ο Αβιμέλεχ, (ο Φιλισταίος βασιλιάς) μετά του Φιχόλ αρχιστρατήγου της δυνάμεως αυτού είπε προς τον Αβραάμ... Τώρα λοιπόν ορκίσου προς εμέ... ότι δεν θέλεις ψευσθή προς εμέ, ούτε προς τον υιόν μου, ούτε προς τους εγγονούς μου» Gen.21.22- 23. «Και ειπεν ο Αβραάμ. Εγώ ομούμαι (ορκίζομαι)»!.Ο΄ Gen.21. 24.


Kyprianos Christodoulides : Υπάρχει κάτι σημαντικό, το οποίο αγνοείτε κ. Καλόπουλε, και αυτό είναι η πίστη. Ο Αβιμέλεχ αναγκάζει το Αβραάμ να ορκιστεί βάσει της ψευδούς πίστης, που αυτός είχε, και ο Αβραάμ ορκίζεται στην ψευδοπίστη τού Αβιμέλεχ, όχι στη δική του πίστη.
Ασχολείσθε, κ. Καλόπουλε, με πράγματα που αφορούν στη πίστη, χωρίς να έχετε πίστη. Μοιάζει αυτό με το να αρχίσω κι εγώ να φτιάχνω αεροπλάνο χωρίς γνώσεις αεροναυπηγικής. Είναι ποτέ δυνατό να γίνει αυτό ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… σας χαρίζουμε το θρασύδειλο, ψεύτη, δηλητηριαστή και προαγωγό Αβραάμ, και σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να τον αποκαλείται πνευματικό σας πρόγονο! Αλλά για μας τα ψέματα τελείωσαν. Επιτελούς βλέπουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε!

Kyprianos Christodoulides : Θα περίμενα, κύριε Καλόπουλε, να κλείνατε διαφορετικά τη συζήτηση και, επίσης, να είσαστε συνεπής σε αυτά που γράφετε, όπως : «Το "οδυσσειακό πνεύμα" μαζί με μια καλή δόση γνώσεων, είναι δυστυχώς η μόνη απάντηση που έχουμε μέχρι τώρα! Και φυσικά… υπομονή και ευγένεια.». Τι απέγινε η ευγένεια κ. Καλόπουλε ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Έχετε δίκαιο παρασύρθηκα… Αλλά αυτά που γράφετε δεν έχουν άκρη μέση και τέλος. Μου λέτε πως «ο Αβραάμ ορκίζεται στην ψευδοπίστη τού Αβιμέλεχ, όχι στη δική του πίστη».
Δηλαδή ορκίστηκε στο δωδεκάθεο… γιατί ο Αβδέλες είναι από ελληνική παροικία! Κατ επέκτασην ο Αβραάμ σας αν απειληθεί ορκίζεται οπού νάνε αρκεί να σωθεί! Σε όποια πίστη υπάρχει τριγύρω, περσική, ελληνική, αιγυπτιακή, ινδική, βουντού κτλ. Δηλαδή: δίνει την γυναίκα του σαν σεξουαλικό αντάλλαγμα… για να σωθεί, ορκίζετε οπού νάνε για… να σωθεί… Ε, τι στο κάλο είναι αυτός ο Αβραάμ επιτέλους, αν όχι ένας μπαγαπόντης απατεώνας και τυχοδιώκτης; Τι να καταλάβουμε απ’ όλο αυτό κύριε Κυπριανέ;

 
 Kyprianos Christodoulides :  Και πάλι, με αυτή σας την παρέμβαση, δείχνετε περιφρόνηση προς την πίστη, μάλιστα, αγνοώντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης. Ο Αβραάμ και οι άλλοι προπάτορες και προφήτες, τους οποίους τιμά και ευλαβείται η Εκκλησία, διέσωσαν την πίστη στον αληθή θεό, τον ενυπόστατο θεό, μακριά από τις ανυπόστατες, ιδεοληπτικές ή άλλες παγανιστικές, στρεβλώσεις του καιρού τους και, αλίμονο, του δικού μας.

Την άκρη, τη μέση και το τέλος, των γραφομένων μου, θα την βρείτε όταν απαλλαγείτε από προκαταλήψεις, για τις οποίες δεν φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη. Απλά, συνεχίζετε το έργο άλλων, αγνοώντας τη συνδρομή σας στην άοκνη προσπάθεια αυτών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ποια είναι η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης» κύριε Κυπριανέ…; Κάνουμε ότι νάνε, και στο τέλος είμαστε άγιοι και θεοσεβούμενοι; Γιατί δεν απαντάτε συγκεκριμένα σ’ αυτά που σας ρωτώ κύριε Κυπριανέ;
Εγώ την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, την βλέπω άκρως οργανωμένη και νομοθετημένη, τουλάχιστον απέναντι στο θεσμό του γάμου. Γι αυτό και η αβρααμική παραπλάνηση εκλαμβάνεται από τα θύματα σαν αμάρτημα! Εσείς από πού βλέπετε άλλα; Εδώ ισχύει το κάνουμε ότι νάνε, και στο τέλος είμαστε άγιοι και θεοσεβούμενοι; Γιατί δεν απαντάτε συγκεκριμένα σ’ αυτά που σας ρωτώ κύριε Κυπριανέ; Γιατί επαναλαμβάνει «τα περί αδελφής» (δηλαδή τα ιδία κόλπα προαγωγού) χωρίς απολύτως κανέναν κίνδυνο θανάτου, λίγο αργότερα και ο γιος του ο Ισαάκ; Εκτός κι αν δεν το γνωρίζετε;


Kyprianos Christodoulides : Ο Μωσαϊκός Νόμος δόθηκε πριν τον Αβραάμ ή μετά από αυτόν ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ο θεός της Βίβλου μιλούσε καθημερινά με τον Αβραάμ ή όχι;
Kyprianos Christodoulides : Δεν είμαι βέβαιος για το καθημερινό, ή όχι, του πράγματος. Αν είστε σεις να μας το πείτε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… δεν κάνω θεολογικό φροντιστήριο αμφισβητήσεις εκθέτω… κι εσείς δεν απαντάτε πουθενά! Είδατε στις αναρίθμητες συνετίσεις του Αβραάμ με τον θεό (βλέπε τους τρεις αγγέλους που με τις ώρες περιδρομιάζουν κάτω από ένα φιλόξενο δένδρο χωρίς να λένε τόσες ώρες τίποτε)… να του πει κάτι για την ακατανόμαστη επα-ναλαμβανόμενη πράξη του, να διαφύγει τον κίνδυνο θανάτου πασάροντας στα φαραω-νικά και χαναναιικά χαρέμια την γυναίκα του Σάρρα, ώστε να αποφύγει αργότερα το ίδιο αντριλίκι και ο γιος του Ισαάκ; Το γλοιώδες ψέμα του Ισαάκ για τη γυναίκα-αδελφή του το βρήκατε ή όχι;

Kyprianos Christodoulides : Απάντηση των ερωτημάτων έδωσα, άσχετο αν την αγνοείτε, επιμένοντας, προς δημιουργία εντυπώσεων, ότι "δεν απαντάτε πουθενά". Γράφετε ότι δεν κάνετε θεολογικό φροντιστήριο, αλλά αυτά τα οποία θίγετε είναι όλα άμεσα σχετιζόμενα με ζητήματα θεολογικά - για τον γράφοντα θρησκευτικά. Οι γνώσεις σας επί των θρησκευτικών, είναι αυτές που μάθατε στο σχολείο και τίποτα περισσότερο. Εφόσον λοιπόν δεν κάνετε φροντιστήριο θεολογικό, το σωστό θα ήταν να μην ασχολείστε με θεολογικά ζητήματα. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτό, που σας κάνει τόσο επίμονο, ώστε να θέλετε να χαλάσετε, ας πούμε, ένα σπίτι, και να το φτιάξετε πάλι χωρίς εργαλεία ή γνώσεις του πώς φτιάχνετε ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… προφανώς θέλετε να με κουράσετε με τις αοριστίες σας. - Το βιβλικό σας σπίτι γκρεμίζεται είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. - Απαντήστε μου λοιπόν αφού απαντάτε σε όλα: «ο Αβραάμ σχετίζεται συνεχώς με τον θεό. Τρώει μαζί του επί ώρες χωρίς να μιλανε κάτω από ένα δένδρο… γιατί λοιπόν δεν του λέει κάτι για την ακατανόμαστη επαναλαμβανόμενη πράξη του, να διαφύγει τον κίνδυνο θανάτου πασάροντας στα φαραωνικά και χαναναιικά χαρέμια την γυναίκα του Σάρρα, ώστε να αποφύγει αργότερα το ίδιο αντριλίκι και ο γιος του Ισαάκ»; Το γλοιώδες ψέμα του Ισαάκ για τη γυναίκα-αδελφή του το βρήκατε ή όχι;

Kyprianos Christodoulides : Βλέπω, η εξέδρα των χούλιγκαν άρχισε να παίρνει φωτιά. Καιρός να σας εγκαταλείψω. Δεν θέλω να γίνομαι αίτιος εισβολής των ΜΑΤ. Τα ίδια ψέματα που επαναλαμβάνονται, κύριε Καλόπουλε, ήταν για ένα λόγο. Θα τους έσφαζαν για να τους πάρουν τις γυναίκες και αυτό δεν ήταν η βουλή του αγίου Θεού, οι εμφανίσεις του οποίου καταγράφονται στις διηγήσεις των Βιβλίων της αγίας Γραφής και απευθύνονται προς εκείνους τους οποίους ο ίδιος επέλεξε λόγω πίστης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Επειδή λοιπόν, όπως παραδέχεστε, το δόγμα: «οι γυναίκες μας ας πηδηχτούν αρκεί εμείς να σωθούμε» είναι άποψη όχι μόνο του Αβραάμ… όχι μόνο του Ισαάκ… άλλα και του ίδιου του Γιαχβέ, (που ποιεί την νήσσαν) όπως κι εσείς πολύ σωστά παραδέχεστε… ακριβώς γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε τον Γιαχβέ σαν επικίνδυνο θεό της αβρααμικής επινόησης, σαν θεό κακομοιριάς, θρασυδειλίας, απάτης, και μαγγανείας… και φυσικά αυτόν τον θεό σας τον χαρίζουμε

Kyprianos Christodoulides : Αν και έχουμε, σας ευχαριστούμε για το δώρο που μας κάνετε. Αν θέλετε, δεχόσαστε τις διορθώσεις - κατά το πρωτόκολλο της παράδοσης - που κάνουμε. Αν όχι, δεν πειράζει

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Κυπριανέ… Φυσικό είναι να μας αποχαιρετίσετε τώρα, μια και από δω και στο εξής μόνο αποχωρίσεις και αποχαιρετισμούς θα έχουμε!

Kyprianos Christodoulides : Και πάλι σας ευχαριστώ με κάτι που έχει πει και γράψει ένας δικός σας, ο Δ. Λιαντίνης : "¨Έρωτας είναι η τέχνη του να φεύγεις". Τα όσα άλλα συνοδευτικά είναι για σας και όχι για μένα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Πάλι στιχάκια Κύριε Κυπριανέ; Επιχειρήματα δεν έχουμε; Κύριε Κυπριανέ… αυτό μας τον διάλογο θα τον αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας ή θα διστάσετε λόγο ανεπάρκειας επιχειρημάτων;
Kyprianos Christodoulides : Αν έγραφε στιχάκια ο μακαρίτης Λιαντίνης, τότε, ναι, στιχάκια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ δεν είμαι Λιαντίνης…
Kyprianos Christodoulides : Κύριε Καλόπουλε, δεν μπορώ να συνεχίσω, με πνίγουν τα δακρυγόνα και κινδυνεύω από καμιά "ξώφαλτση" μολότοφ ή από καμιά σπόντα των ΜΑΤ. Η μεταξύ μας συζήτηση θα αναρτηθεί αυτούσια χωρίς την "εξέδρα" των χούλιγκαν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Οκ, καληνύχτα κύριε Χριστοδουλίδη!
Kyprianos Christodoulides : Καληνύχτα κύριε Καλόπουλε.

(*) http://athriskos.gr/28279

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Επίσκεψη και επισκευή του κυρίου Μ. Καλόπουλου


Ο κ. Μ. Καλόπουλος εξηγεί την Καινή Διαθήκη και το εδάφιο του Λκ. ι΄ 1-9 Ευαγγελίου. Διαβάστε τί γράφει η παραπλεύρως φωτογραφία και σύντομα επισυνάπτω

 MK : "Όμως ... σε κανένα τόπο «θαυμάτων» δεν υποδέχονται τον Ιησού ως τον δάσκαλο των θεραπευτών ... που τους είχαν ήδη επισκευθεί ...! Γιατί ; ( ... ) Η απάντηση είναι απλή ... Τα 35 ζευγάρια δεν ήταν θεραπευτές που προηγήθηκαν ... αλλά οι απαραίτητοι «συνεργάτες» των «θαυμάτων» του Ιησού

ΚΧ : Όταν, κύριε Καλόπουλε, επισκεφθείτε με άλλο τρόπο, αυτά που διαβάζετε, και έχοντας έπειτα επισκεφθεί ομοίως όσα επιπόλαια και εγγράφως αποφασίζετε να δημοσιεύσετε, τότε μπορεί να γίνει κάτι, όσον αφορά στην αφελέστατη δική σας απάντηση στο επίσης δικό σας ερώτημα. Τα ορθογραφικά λάθη μπορεί να είναι άνευ σημασίας, όχι όμως όταν αυτά θίγουν σοβαρά θέματα, για τα οποία δεν γνωρίζετε απολύτως τίποτα και συνακόλουθα, είναι όλα λάθος. Προτιμότερον, λοιπόν, να επισκεφθείτε πρώτα και ίσως, τότε, να επισκευασθείτε.

Υστερόγραφο
Αφού "επισκεύθηκε" το σχόλιο με τη φωτογραφία, τα οποία κατέθεσα στη σελίδα του (facebook), ο κ. Καλόπουλος επισκεύασε με τη σειρά του το "επισκευθεί". Το έκανε "επισκεφθεί", τα υπόλοιπα τα άφησε ως έχουν. Φυσικά, αφαίρεσε και τη φωτογραφία και το σχόλιο που του άφησα. Φροντίζει να μη μιανθούν οι αναγνώστες του κι έτσι, θα με αφήσουν ήσυχο. Η "εξέδρα" των χουλιγκάνων θα περιμένει άλλη ευκαιρία.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Το θαύμα της κατασκευής νοητικά ανεπαρκών αναγνωστών με βιβλία τύπου "κόμικς για μεγάλους"


Θα παρακολουθείσετε, εφόσον έχετε χρόνο, μια συζήτηση, που έγινε στην ιστοσελίδα facebook του κυρίου Μ. Καλόπουλου. Στη συζήτηση μετείχε και η "εξέδρα" των χουλιγκάνων, τα σχόλια των οποίων έκρινε καλό ο γράφων να παραλείψει. Έμειναν εκείνα, που μπορούν να διαφωτίσουν τους, ή τον, ενδιαφερόμενο για το πώς κατασκευάζονται νοητικά ανεπαρκείς αναγνώστες. Η εποχή μας, εποχή όπου μεσουρανεί η εξελικτική θεωρία, έχει αυτό το ιστορικά μοναδικό θλιβερό προνόμιο, όπου άνθρωποι εντελώς άσχετοι και ακατάρτιστοι, αποφασίζουν να ασχοληθούν με θέματα ύψιστου ενδιαφέροντος, συγγράφοντας μάλιστα βιβλία σε στιλ κόμικς για μεγάλους.
Η παράθεση των σχολίων έγινε - πλαγία γραφή - καθώς εγράφη από τους σχολιαστές. Παρεμβάσεις, πλην ελαχίστων, δεν έγιναν

 Γιωργος Πετροπουλος Περιμένω με αγωνία να "πεταχτεί" ο Κυπριανος να λερωσει οπως γνωρίζει πολύ καλά άλλο ενα δημοσίευμα του κ. Καλοπουλου. Να δούμε τι άλλο θα γράψει παλι.

Kyprianos Christodoulides Τα λερωμένα μου, τα γραμμένα μου, και ο Μωυσής, αν έβοσκε, ας πούμε στον Ταΰγετο, τα πρόβατα, τον ήξερε όλο ! Σπιθαμή προς σπιθαμή !! Αλλά όχι, τους έφερε εκεί όπου αυτός ήξερε και οι άλλοι, που δεν ήταν βοσκοί και ποτέ δεν είχαν πατήσει, ας πούμε, στον Ταΰγετο - ήταν όλοι τω καιρώ εκείνω πρωτευουσιάνοι της Αιγύπτου - έμειναν χάσκοντες με το στόμα ανοικτό !!! Τα λερωμένα μου, τα γραμμένα μου, και ο βρομιάρης δεν φοβάται τη βρομιά, κύριε Πετρόπουλε. Η θάλασσα άνοιξε, έγινε στεριά, μετά έκλεισε, αλλά η πέτρα δεν ήταν δυνατό να βγάλει νερό !!!! Προσέχετε, θα λερωθείτε ... .

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (σ.σ. εφεξής ΜΚ) Παραδέχεστε λοιπόν ότι ο Μωυσής γνώριζε το βουνό.
Αν εσείς οδηγούσατε έναν διψασμένο λαό στο βουνό που γνωρίζατε… θα τον οδηγούσατε στην άνυδρη πλευρά του; Είστε σίγουρος ότι η Ερυθρά θάλασσα άνοιξε για να περάσει από μέσα της ο Μωυσής με τον λαό;
 

Kyprianos Christodoulides Για σαράντα χρόνια έβοσκε τα πρόβατα άλλων - ήταν περιουσία άλλων - στον μισό, ας πούμε, Ταΰγετο. Μετά, ο άλλος μισός έγινε δική του περιουσία. Έτσι, τον έμαθε όλο τον, ας πούμε, Ταΰγετο. Τι σού ήταν, βρε παιδάκι μου, αυτός ο Μωυσής ; Ο καλύτερος ορειβάτης-βοσκός του κόσμου !

Kyprianos Christodoulides
ΜΚ : Είστε σίγουρος ότι η Ερυθρά θάλασσα άνοιξε για να περάσει από μέσα της ο Μωυσής με τον λαό;
# Κυπ. Χρι : Εσείς είσαστε σίγουρος ότι δεν άνοιξε ; Και πόσο σίγουρο είναι αυτό το ... σίγουρο ;

ΜΚ : Αν εσείς οδηγούσατε έναν διψασμένο λαό στο βουνό που γνωρίζατε… θα τον οδηγούσατε στην άνυδρη πλευρά του;
# Κυπ. Χρι : Μέσα στις χιλιάδες που κουβάλαγε μαζί του ο Μωυσής δεν υπήρχε κανένας άλλος τσομπάνης, που να έβοσκε πρόβατα, τω καιρώ εκείνω, λέμε τώρα, στον Ταΰγετο ; Συνήθως, τα βοσκοτόπια που έχουν νερό στα βουνά δεν τα γνωρίζει μόνο ένας. Ένας δεν υπήρχε στις χιλιάδες που ξεκουβαλήθηκαν από την Αίγυπτο και τα πέριξ ; Μόνος περπατημένος τσομπάνης ήταν ο Μωυσής ; Ή μήπως υπήρξε συνωμοσία ; Παρένθεση, η συνωμοσιολογία ήταν γνωστή από εκείνα τα χρόνια. Το ανακάλυψε η μετανεωτερική Ιστορία ! Σκίζουμε !!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Προφανώς η αναφορά σας σε ορειβάτη Μωυσή υπογραμμίζει την διάθεση σας να εγκαταλείψετε κάθε ίχνος σοβαρής αντιμετώπισης. Ο λαός είχε πρόσβαση νερού στους πρόποδες κι αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν χρειάζονται ορειβατικές ικανότητες ούτε για τον λαό ούτε για τα πρόβατα του Μωυσή!  Δεν μπήκατε καθόλου στο κόπο να μας πείτε γιατί καθίζει τον λαό απέναντι μεν απ΄ το βουνό αλλά σε άνυδρο τόπο!

Kyprianos Christodoulides Μα, κύριε Καλόπουλε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που γράφετε ; Τουλάχιστον, η φωτοσύνθεση που συνοδεύει την ανάρτηση, κάθε άλλο από σοβαρή είναι. Η χρήση της λέξης "ορειβάτης" αναιρεί τη σοβαρότητα του θέματος και η φωτοσύνθεση όχι ;

Kyprianos Christodoulides
ΜΚ : Δεν μπήκατε καθόλου στο κόπο να μας πείτε γιατί καθίζει τον λαό απέναντι μεν απ΄ το βουνό αλλά σε άνυδρο τόπο!
# Κυπ. Χρι : Κι εσείς δεν μπαίνετε καθόλου στον κόπο να σκεφθείτε, έστω στο ελάχιστο, πώς μπορεί να ήταν ο τόπος εκείνος πριν από 4 χιλιάδες - δεν ξέρω ακριβώς - χρόνια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Τα δεδομένα (πραγματικά ή φανταστικά) είναι όλα της Βίβλου!

Kyprianos Christodoulides Κι εγώ, με βάση τα δεδομένα αυτά, γράφω τη δική μου (προφανώς) άποψη επί της δική σας ... Τι είναι η δική σας, μα την αλήθεια ; Αδιαπραγμάτευτη γνώμη ; άποψη ; θέση ; Πείτε μας τι ;

Kyprianos Christodoulides Time out .

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δεν είναι καν γνώμη μου είναι η αντιφατική σαλάτα της Βίβλου σας

Kyprianos Christodoulides Time out (δεν ακούστηκε το πρώτο σφύριγμα).

Παναγιώτης Λιαρμακόπουλος οταν τους στριμωχνεις ζητάνε time out...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δεν μπορεί να γνωρίζει που έβοσκε πρόβατα (αρά υπήρχαν νερά)… που είναι το πηγαδά της γυναίκας του… και να καθίζει τον λαό του σε απόσταση δίψας από τις δυνατότητες αυτές! Αυτά όλα μόνο στο μυαλό ενός μάγου θαυματοποιού γεννιούνται.

Παναγιώτης Λιαρμακόπουλος https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152986561964238... ξαναδεστο χριστοδουλιδη.. δε μπορει.. καποτε θα παρουν μπροστα καποια εγκεφαλικα κυταρα.

Γιωργος Πετροπουλος  Κ. Καλόπουλε, ο κύριος Χριστοφοριδης, τελικά το μόνο που καταφέρνει ειναι να γελοιοποιηθει και στη προσπάθεια του να αποδείξει τα θαύματα του καθε κτηνοβατη Μωυσή, δείχνει πόσο μισεί τον ελληνικό πολιτισμό, καθως υποστηρίζει μονο τα εβραϊκά τερτίπια. Άλλωστε το επώνυμο του, προσδίδει μια ταση περισσότερο σε βυζαντινος, παρα σε Έλληνας. Για αυτό χρησιμοποιεί και τη λατινική γραφή .Του ειναι μάλλον περισσότερο αρεστή και πιο οικεία.
Κύριε Κυπριανε, μπορείτε να πατε στο Ισραήλ να κάνετε τις ενστάσεις σας.Ετσι κι αλλιώς στο προφίλ σας δεν σας παρακολουθεί κάνεις, ουτε στην ιστοσελίδα σας και ο αξιότιμος κ. Καλοπουλος δε χρειάζεται συστάσεις από σκοτάδιστες σαν εσάς. Το μονο που έχετε καταφέρει, είναι να επιδιώκει κανεις να επισκέπτεται πιο συχνα τη σελίδα του Καλοπουλου για να διαβάσει καμιά απο τη κουταμαρα σας. Πραγματικά είστε αξιοθρηνιτος και λυπαμαι που έχετε επιλέξει την οδο της αυτοπροσδιορισης του περιγελου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ο Γιαχβέ μπορούσε να βγάλει νερό όπου ήθελε… τότε γιατί εξ αρχής δεν τους έδωσε αρκετό (για λόγους υγιεινής) ώστε να μην τους μαρκάρει σαν τα ζώα με την επώδυνη περιτομή;

Kyprianos Christodoulides Δεύτερο ημίχρονο. Το ενδιαφέρον του "ματς" είναι ότι η μια ομάδα δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άθλημα, και κατεβαίνει στο γήπεδο προκειμένου να δείξει τις ικανότητες ενός αδαούς και εντελώς άσχετου έναντι ενός, ας πούμε, επαγγελματία στο είδος (νοητέο σε πληθυντικό αριθμό).

Kyprianos Christodoulides  
ΜΚ : Αν ο Γιαχβέ μπορούσε να βγάλει νερό όπου ήθελε… τότε γιατί εξ αρχής δεν τους έδωσε αρκετό (για λόγους υγιεινής) ώστε να μην τους μαρκάρει σαν τα ζώα με την επώδυνη περιτομή;
#Κυπ. Χρι : Αφελές ερώτημα. Νεράκι υπάρχει και υπήρχε άφθονο.
Μη μου κρατάς κλειστή την πόρτα
Βρέχει ο Θεός και θα βραχώ
Άνοιξε αγάπη μου σαν πρώτα
Να μπω κι εγώ να ζεσταθώ

Στίχοι:
Νίκος Γκάτσος
Μουσική:
Δήμος Μούτσης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αυτό δεν είναι δεύτερο ημίχρονο αλλά… ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Τώρα που απαντάτε με στιχάκια… είναι σαν να σφυρίζετε αδιάφορος. Καταλάβαμε Κύριε Χριστοδουλίδη… δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε άλλο!

Γιωργος Πετροπουλος Κ. Χριστοδουλιδη, σας πληροφορώ πως περάσαμε και εμείς απο τις εκκλησιες, μας βάφτισαν οι γονείς μας επειδή ετσι το απαιτεί η εκκλησία, υπηρξα και εγω καποτε ο καλος-συνωνυμα χαχος χριστιανός, εγω βαφτίσει παιδιά φίλων μου,επειδή έτσι προστάζει η καλή φιλία, δίνοντας πολλά χρήματα στα καταστήματα- εκκλησιες του ιερατείο σας. Εχω κηδεψει το πατέρα μου σε αυτες πάλι με το "αζημίωτο" των καταστημάτων σας. Διαβασαμε πολλά χριστιανικά βιβλία, κάναμε πολλές προσευχές και πολλές φορές το σταυρό μας.Το μονο που κερδισα ηταν να ειμαι για πολλά χρόνια έρμαιο του φόβου ενος ανύπαρκτου θεου, καθως ετσι προσταζει η εβραϊκή μυθολογία. 10 εντολές που προκαλούν φόβο αν δε τις τηρείς. Φτιαχτηκαν όμως για ενα λαο αμορφωσιας, κτηνοβασιας και πανουργιας.Οι Έλληνες ηταν σοφοί και δεν ειχαν ανάγκη τις γνώμες ερποντων Εβραίων μισανθρωπων στη ψυχή.
Σας πληροφορώ πως εχω διαβάσει 4 φορές τη Βίβλο. 2 στα ελληνικά, 1 στα αγγλικά και 1 στα γερμανικά. Και τις 4 φορές τις ιδιες ανοησίες διάβασα. Εσείς απο αρχαία ελληνική γραμματεία τι έχετε διαβάσει; Γιατι ακόμα και οι εχθροί μας οι Γερμανοί, πίνουν νερό στο όνομα των προγόνων μας. Εσείς πως καταφέρνετε να βρίσκεστε παντα με τους οπαδούς των αντιπάλων μας;

 Παναγιώτης Λιαρμακόπουλος Σχόλιο χριστοδουλιδη .. απολαυστε επειχειρηματικοτητα υπερ γιαχβε ορμωμενος απο θρυσκευτικο παθος.. '' Δεύτερο ημίχρονο. Το ενδιαφέρον του "ματς" είναι ότι η μια ομάδα δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άθλημα, και κατεβαίνει στο γήπεδο προκειμένου να δείξει τις ικανότητες ενός αδαούς και εντελώς άσχετου έναντι ενός, ας πούμε, επαγγελματία στο είδος (νοητέο σε πληθυντικό αριθμό).'' Μετά θελουν να τους παρουμε στα σοβαρα ... ευτυχειτε...

Kyprianos Christodoulides Κύριε Καλόπουλε, το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα - χωρίς φάλτσα σφυρίγματα - είναι διότι η εξέδρα των αντιπάλων ομάδων παίρνει κάποτε φωτιά και τότε επεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Ας έχουμε και λίγο την αίσθηση του χιούμορ, κύριε Καλόπουλε, στα σοβαρά θέματα που θίγετε γράφοντας κόμικς για μεγάλα παιδιά. Οι φωτοσυνθέσεις είναι δικές σας και όχι δικές μου. Και αυτά που γράφετε, μόνο με αίσθηση χιούμορ - σοβαρού όμως - αντιμετωπίζονται.

Kyprianos Christodoulides Αν θέλει ο κ. Λιαρμακόπουλος να μιλήσουμε σοβαρά, χωρίς ένθεν κακείθεν χαρακτηρισμούς, ας σκεφθεί τούτο μόνο. Ότι καθόμαστε και συζητάμε για ένα θέμα, όπου από τη μια μεριά βρίσκεται ο άγιος Θεός και από την άλλη, ο ατελέστατος - συγκριτικά με τον Θεό - άνθρωπος.

Kyprianos Christodoulides Να συνεχίσω με τον κ. Πετρόπουλο και αυτά που γράφει. Ότι διάβασε σε τέσσερις γλώσσες την Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα. Και άλλοι την είχαν διαβάσει πολλές φορές, μάλιστα δε στο πρωτότυπο. Αλλά και από αυτούς βγήκαν μέγιστοι διαστροφείς, όπως ο Άρειος, ο Νεστόριος, ο Σεβήρος - οι παπικοί και οι προτεστάντες ακολούθησαν αφού τα αρχαία που έμαθαν ήταν από τους Άραβες. Αν τιμούσατε τους προγόνους και τους ονομάζατε πατέρες, διότι μετεστράφησαν από τα είδωλα στην ενυπόστατη αλήθεια του αγίου Θεού, τότε, διαβάζοντας τα κείμενα των Εβδομήντα και την Καινή Διαθήκη θα την καταλαβαίνατε, θα την εννοούσατε, και δεν θα γράφατε αυτά που γράφετε. Μείνατε στους προγόνους και αυτό έχει τις συνέπειές του.

Kyprianos Christodoulides  Καθόλου απίθανο να μην κατάλαβε, ο κ. Καλόπουλος, τι ήθελα να πω με τα στιχάκια. Ρώτησε "γιατί δεν τους έδωσε αρκετό νερό, ώστε να μην χρειάζονται το "μαρκάρισμα" σαν τα ζώα. Του απάντησα με στιχάκια, δηλαδή, με το "βρέχει ο θεός και θα βραχώ", θέλοντας με αυτό να του πω, ότι νεράκι υπήρχε και υπάρχει, αφού "βρέχει ο θεός". Το καταλάβατε τώρα κ. Καλόπουλε ;
  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Όχι… απ’ τη μια βρίσκεται ο θεός της φαντασίας του προαγωγού μάγου και δηλητηριαστή Αβραάμ, ο θεός του δόλιου σφαγέα Ιακώβ, του παιδεραστή Λωτ, και του μεγαλύτερου θεο-σφετεριστή και σφαγέα όλων των εποχών Μωυσή… ενώ απ την άλλη ο κοινός νους των Ελλήνων που πασχίζουν επιτέλους μετά από τόσους αιώνες, να απελευθερωθούν απ’ τις τρισάθλιες αυτές ιουδαϊκές παγιδο-"ιστοριες"…!!!

Kyprianos Christodoulides Κύριε Καλόπουλε, βάζετε στο σκαμνί και δικάζετε τον άγιο Θεό. Αυτό δεν σας τιμά καθόλου, αφού τιμάτε τους προγόνους ημών και, το θέλετε ή όχι, τον άγνωστο θεό που εκείνοι σέβονταν και τιμούσαν. Δείξτε, τουλάχιστον, συνέπεια προς εκείνους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αν νομίζετε ότι με τον βωμό αυτόν (αν υπήρχε) τιμούσαν τον Γιαχβέ απατάσθε οικτρά. Απλά, ανεξίθρησκοι όντες, έδιναν την ευκαιρία στους αλλόθρησκους (κυρίως ναυτικούς) να εξυπηρετήσουν τις δίκες τους λατρευτικές ανάγκες.

Renovatious Animortus Δεν δικάζεται κανείς θεός.. Μόνο η μνήμη κι η αρρωστημένη φαντασία απατεώνων που εκμεταλεύονται το θρησκευτικό συναίσθημα αδαών για να τους χειραγωγήσουν ώστε να κανουν με μεγαλύτερη ευκολία τις απάτες τους εις βάρους τους, ώστε να εξσφαλίσουν το ίδιον συμφέρον τους.. Είναι απαράδεκτο όμως στις μέρες για την νοημοσύνη μας και την αξιοπρέπειά μας, ακόμα να λειτουργούμε ως αδαείς ενώ η γνώση δεν είναι πέον μυστικη...

Kyprianos Christodoulides
ΜΚ : Αν νομίζετε ότι με τον βωμό αυτόν (αν υπήρχε) τιμούσαν τον Γιαχβέ απατάσθε οικτρά. Απλά, ανεξίθρησκοι όντες, έδιναν την ευκαιρία στους αλλόθρησκους να εξυπηρετήσουν τις δίκες τους λατρευτικές ανάγκες.
# Κυπ. Χρι : Και γιατί δεν κάνετε κι εσείς το ίδιο ; Μήπως ζείτε και ζούμε σε ισλαμικό κράτος, όπου κάθε άλλο πιστευμα διώκεται με αποκεφαλισμό ; Μήπως σας ζητά κανείς πιστοποιητικό θρησκευτικών φρονημάτων για να ανοίξετε μαγαζί ή να διοριστείτε στο Δημόσιο ; Ποιος λόγος υπάρχει να πνέετε μένεα κατά της Θρησκείας, που εδραιώθηκε επί αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και πλούτισε σε θεογνωσία τους επιγενόμενους με τον ελληνικό λόγο ;

Renovatious Animortus Την πλούτισε με το να καταστρέψει κι αυτός κι οι επιίγονοί του ότι ελληνικό βρέθηκε στον δρόμο του.. αγιότατος όντως... Άλλο θρησκευτικό συναίσθημα κι άλλο θρησκεία ως σύστημα δογματισμού και χειραγώγισης.. Όλες οι θρησκείες ειναι δηλητήριο για την νοημοσύνη και την ανθρώπινη ψυχή.. "Η θρησκεία είναι νεύρωση..." ΦΡΟΥΝΤ

Kyprianos Christodoulides
Renovatious Animortus Δεν δικάζεται κανείς θεός.. Μόνο η μνήμη κι η αρρωστημένη φαντασία απατεώνων ... κλπ
# Κυπ. Χρι : Η μνήμη δεν μπορεί να δικαστεί χωρίς την ανάμνηση. Άρρωστη μνήμη, άρρωστη δίκη, άρρωστη κρίση. Η μνήμη της Παλαιάς Διαθήκης κρίνεται από την ανάμνηση της Καινής Διαθήκης, κύριε Animortus.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κύριε Χριστοδουλίδη… που ζείτε; Τι στο καλό διαβάζετε; Ο χριστιανισμός εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία. Και προκάλεσε όλα τα δεινά που μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους! Κατέκτησε την Μεσόγειο και αφάνισε τον πολιτισμό της. Έκαψε συθέμελα ο,τιδήποτε βρήκε μπροστά του. Συνευρέθηκε ερωτικά και στήριξε κάθε μορφή εξουσίας (Ρώμη-Τουρκία). Ασέλγησε πάνω σε αναρίθμητους λαούς από την αμερικανική ήπειρο (Ινδιάνοι) μέχρι την Αυστραλία (Αβορίγινες). Πάντα όμως ο πραγματικός της εχθρός ήταν το κέντρο των στοχασμών και της περίσκεψης η Ελλάδα.

Kyprianos Christodoulides Κύριε Καλόπουλε και κύριε Animortus, η συζήτηση μαζί σας είναι αδιέξοδη για δυο λόγους. Ο πρώτος, που αφορά στον κ. Καλόπουλο, είναι ότι συγχέει την αίρεση με την αλήθεια. Ότι κάποιοι δηλώνουν Χριστιανοί (παπικοί, προτεστάντες, ακόμη και ορθόδοξοι) δεν σημαίνει ότι είναι επ΄ αληθεία Χριστιανοί. Ο δεύτερος λόγος, που αφορά στον κ. Animortus, είναι διότι έχει δάσκαλο τον Φρόιντ και από αυτόν περιμένει να μάθει, ή έμαθε, τα σχετικά περί θρησκείας. Ο γράφων αυτά τα διδάχθηκε από τα φοιτητικά του χρόνια και τα "πάλεψε" για πολλά χρόνια. Στο τέλος κατάλαβε που οδηγούσαν όλα αυτά του Φρόιντ. Το έγραψε, άλλωστε, και ο ίδιος : Τα άψυχα προηγούνται από τα έμψυχα. Παρέλειψε να μας πει - δεν τόλμησε να εξηγήσει καλύτερα - πώς τα άψυχα έγιναν έμψυχα. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση, το "ματς" τέλειωσε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κύριε Χριστοδουλίδη… η δίκη σας, η αγνή χριστιανική παράταξη (όποια και να είναι) δεν εξυμνεί τον Αβραάμ και τον Μωυσή; Δεν γιορτάζει την περιτομή του Ιησού; Δεν Γιορτάζει τον Ιερεμία και τον Ησαΐα και όλους του Εβραίους; Μήπως δεν γιορτάζει την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο με σουβλιστό αρνί κάθε Πάσχα; Μήπως γιορτάζετε την μνήμη της Υπατίας και των Ελλήνων που σφαγιάσθηκαν από την λαίλαπα του χριστιανισμού; Δεν έχετε τον Ιωάννη Χρυσόστομο σαν υπόδειγμα και άγιο παραστάτη της ελληνικής παιδείας; Μήπως … μήπως, μήπως... και δεν μας το λέτε;

Renovatious Animortus Πρωτα από όλα αγνοεις πως η "Καινη διαθήκη" γράφτηκε από Ρωμαίους ολιγαρχικούς τον 2ο αιώνα.. και δεύτερον το οτι είναι στην ουσία μία ρωμαική νεοπλατωνική και στωική αίρεση ιουδαικου προσανατολισμου.. Ότι όμορφο υπάρχει στην "Καινή Διαθηκη" είναι κλεμμμενο από Ομηρο, Πλάτωνα, προσωκρατικούς, στωικούς, πυθαγορικούς κ.α... Η Ιστορία έδειξε την μεγάλη ηθική υποκρισία των χριστιανών προεστών.. Διωγμοί αλλοθρησκων ή αντιφρονούντων, διαβολοποίηση της επιστήμης, της φύσης και της τέχνης, δοξολογία της δειλίας και της δουλείας, υμνολογία της αμάθειας και της δεισιδαιμονίας προς τιμήν της πίστης, καταστροφή του ελληνικού πνεύματος ως μιαρό, ανόητο και διαβολικό.. Ας μη συνεχισω άλλο.. Οι ιστορικές πηγές υπάρχουν.. Οποιος θέλει να μαθει ας τις επισκεφτεί.. μα πριν απ'όλα ας ανοίξει το μυαλό του απαλαγμένος απο συναισθηματικές εξαρτήσεις, μεροληψία και φόβο...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Το "ματς" τελείωσε επειδή αποχωρείτε… κι αυτό από εδώ και μπρος θα σας συμβαίνει ολοένα και συχνότερα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Χρυσόστομος για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας: «δαίμονες οἰκοῦσι τὸν τόπον» Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., Adversus Judaeos (orationes 1-8) Vol 48, pg 852, ln 1

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Κραυγή SOS από τους μοναχούς της μονής Εσφιγμένου: 'Κάτω τα χέρια από τη μονή' - Ακτιβιστής

 Αυτή είναι η ορθοδοξία τους ! Από αυτούς πηγαίνουν - και ψευδώς αγιάζονται - να πάρουν την ευλογία οι εκκλησιαζόμενοι τις Κυριακές. Οι ψευδώς αγιαζόμενοι "λούζονται" στην αίρεση, εφόσον δέχονται τη μνημόνευση αμνημόνευτων (αιρετικών) πατριαρχών, επισκόπων, μητροπολιτών και προεστώτων ναών.

Τα χειρότερα έρχονται.

Κραυγή SOS από τους μοναχούς της μονής Εσφιγμένου: 'Κάτω τα χέρια από τη μονή' - Ακτιβιστης

Νεοειδωλολατρίας ασυναρτησίες
 Θα μου πείτε, τί θέλεις και μας τα γράφεις αυτά ; Για να δείτε, απαντώ, ότι κάποια θέματα έχουν διαφορετική θέαση, από την περιορισμένου οπτικού πεδίου δική σας θέση, νεο-ειδωλολάτρες μου. Η σημερινή νεοειδωλολατρία πρεσβεύει σαν δόγμα - δεν το λέει - την αμφισβήτηση. Η τελευταία αφήνεται να εννοηθεί με το σχετικισμό (σημ. μη αποδεκτό φιλοσοφικό σύστημα) των προγόνων και το άγαλμα "τω αγνώστω θεώ". κυπριανός χ.


Κύριε Καλόπουλε, μην υποτιμάτε τόσο αδέξια ορισμένα θέματα, για τα οποία έχετε πλήρη άγνοια. Η περιτομή, όπως γράψατε και όπως λένε οι συνάδελφοι γιατροί, γινόταν για λόγους υγιεινής, για λόγους καθαριότητας δηλαδή. Ήταν, βέβαια, και το ορατό σημάδι εκλογής - υπό του Θεού - του περιτετμημένου ανθρώπου και λαού. Μέχρι εδώ όλα καλά. Υπάρχει όμως, όπως πάντα, και ένα ... αλλά.

Και τι λέει αυτό ; Ότι ο περιτετμημένος άνθρωπος, ή λαός, οφείλει να τηρεί καθαρό το μόριο όθεν προκύπτει μια νέα ύπαρξη, μια νέα ζωή. Άρα, η περιτομή είχε λόγο σωματικής υγιεινής, είχε όμως και λόγο κάποιας άλλου είδους υγιεινής. Το καθαρό ανδρικό μόριο όφειλε να μεταδίδει νέα και καθαρή ζωή. Όχι ακάθαρτη.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να καταλάβουμε εμείς, - οι άλλοι δεν το κατάλαβαν - αυτό που ειπώθηκε αργότερα, είχε όμως βάση τα παλαιά. Ο ν΄ Ψαλμός επί λέξει γράφει : «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο θεός» και ο ενανθρωπήσας Θεός και Λόγος του Θεού "διαζωγραφίζει" την περιτομή καρδίας με τη διδασκαλία του : «11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.» (Μτ. ιε΄). Το γεννητικό σύστημα του άρρενος μπορεί να δίνει ζωή, η οποία ούτως ή άλλως περατούται, χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής (καθαριότητα). Η καθαρότητα όμως δεν είναι το ίδιο με την καθαριότητα. Στο πνεύμα απευθύνεται η πρώτη, στη σάρκα η δεύτερη. Όποιος καταλαβαίνει τη διαφορά αυτή, θα καταλάβει ότι η τήρηση του νόμου της περιτομής - κανόνες υγιεινής - «καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω» δεν (είναι) γίνεται «εὔθετός εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.».

Θα μου πείτε, τί θέλεις και μας τα γράφεις αυτά ; Για να δείτε, απαντώ, ότι κάποια θέματα έχουν διαφορετική θέαση, από την περιορισμένου οπτικού πεδίου δική σας θέση.

Τα υπόλοιπα μπορεί ο αναγνώστης να τα διαβάσει πιέζοντας το δείκτη (mouse) πάνω στη φωτογραφία.
Ας το γράψω εδώ, για να υπάρχει συνεχής ροή στην ανάγνωση :

 MK : Για να πλυθεί το ανδρικό μόριο χρειάζεται μόλις ένα ποτήρι νερό. Αντίστοιχα η γυναίκα χρειάζεται μια ολόκληρη λεκάνη. Γιατί λοιπόν, αν ήταν για λογούς καθαριότητας, δεν διάταξε κάτι αντίστοιχο και για την γυναίκα;

ΚΧ : Πρώτα πλάσθηκε ο άνδρας και εκ του ανδρός η γυναίκα. Εκ του ανδρός η γυνή και εξ αυτής η ζωή, δηλαδή, η ζωή εκ της ζωής. Άρα, η καθαριότητα του ανδρός επάγεται και την καθαριότητα της γυναικός. Συνεπώς, προέχει η καθαριότητα του ανδρός.

Οι λόγοι καθαριότητας δεν αποκλείονται, δεν είναι όμως, θα έλεγα εν προκειμένω, πρωτεύοντες, επειδή προέχει η καθαρότητα. Περί της καθαριότητας ισχύει το : «ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου». Οίκος Θεού δεν είναι μόνο ο ναός, εντός του οποίου τελείται η θεία Λατρεία. Κατά τον απ. Παύλο : «19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;».

Για τους υπόλοιπους σχολιαστές : Δεν επανέρχομαι επεξηγηματικά σε ό,τι έγραψα. Ο έχων νουν νοσησάτω. Παρεμπιπτόντως, νομίζω, περί αυτών έγραψε ο Renovatius Animortus το «Καταφεύγουν στην ύβρη και στην συκοφαντία ένεκα έλλειψης επιχειρημάτων.. Κι όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, όποιος καταφεύγει στην Ύβρη είναι σαν να παραδέχεται τη ήττα του..». Μένουν κολλημένοι στους προγόνους - πατέρες για μένα - αλλά δεν ακολουθούν τα σοφά τους λόγια, δεν διδάσκονται τίποτα από αυτούς.

Την καλημέρα μου στον Renovatius Animortus, όπως και σε σας κύριε Καλόπουλε.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Τα ιερά βεβηλώνονται και "τα όμοια τοις ομοίοις ιώνται", μας ελευθερώνουν !


Συνέχεια ανάρτησης  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_95.html
Εκ μεταφοράς από το ιστολόγιο taxalia Θεσσαλονίκη

"Δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος άλλος θαμώνας ενοχλήθηκε απ’ τις παθιάρικες περιπτύξεις των δύο νεοσσών, πάντως κάτι τέτοιο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Κι εγώ, έπειτα από ένα χαμόγελο θυμηδίας (καθώς η εφηβική λαχτάρα τους είχε κάτι το παιδικό στη λαιμαργία και την αθωότητά της) απλώς έστρεψα αλλού το βλέμμα μ’ ένα αίσθημα συμπόνιας, καθώς κι αυτά τα έρμα δεν έβγαζαν το άχτι τους σε κοινή θέα από βίτσιο, αλλά κατά πάσαν πιθανότητα επειδή δεν είχαν κάποια καβάντζα να ξεμοναχιαστούν και να χορτάσουν ο ένας τον άλλο.

Ωστόσο, αν εγώ δώσω στον άντρα μου ένα σκαστό, φευγαλέο φιλί στον δρόμο, πέρα απ’ αυτούς που θα γυρίσουν να κοιτάξουν – άλλοι με περιέργεια, άλλοι με κατάπληξη, κάποιοι λίγοι με αδιαφορία και οι περισσότεροι με κάτι από μομφή – πολλοί είναι αυτοί που θα πουν ότι το φιλί μας είχε σκοπό να προκαλέσει. Ότι διατυμπανίζουμε την ομοφυλοφιλία μας. Και το πιο διαδεδομένο σχόλιο θα ήταν: «Δεν με νοιάζει τι κάνετε στο κρεβάτι σας, αλλά δεν είναι ανάγκη και να μας το τρίβετε στα μούτρα.» (Σε ελεύθερη απόδοση: με νοιάζει και με κόφτει. Κι επιπλέον, αν ένα κορίτσι φιλήσει το αγόρι του στον δρόμο, το κάνει για να σας τρίψει τον έρωτά του στα μούτρα, ή για να διαλαλήσει την ετεροφυλοφιλία του; Δεν νομίζω).

Ξέρω ότι ακόμα και ο τίτλος που συνειδητά επέλεξα να δώσω στο κειμενάκι μου, και τον οποίο χρησιμοποιώ πλέον όταν αναφέρομαι στον από δεκαετίας σύντροφό μου κι αφέντη της καρδιάς μου, ορισμένους θα τους ξενίσει, θα τους φανεί υπερβολικός ή και προκλητικός, κάτι που σημαίνει ότι στο μυαλό τους για να λέω “ο άντρας μου” θα έπρεπε αυτομάτως να είμαι γυναίκα, και δη παντρεμένη με τον περί ου ο λόγος (μη σου πω υποχρεωτικά και με θρησκευτικό γάμο).
Μόνο που εμένα ο σκοπός μου γι’ αυτές τις λιγοστές αράδες είναι απλός, και διόλου προκλητικός.
Θέλω απλώς να σας πω πως όταν φιλάω τον άντρα μου, να με συμπαθάτε, αλλά δεν σας σκέφτομαι καθόλου. Εκείνη τη στιγμή για μένα στον κόσμο όλο δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός απ’ το Κουτάβι, το πρόσωπό του στα χέρια μου, τα χείλη του στα δικά μου. Δεν έχω την παραμικρή διάθεση να σας προκαλέσω, να σας σοκάρω, ή να σας τρίψω το οτιδήποτε στα μούτρα, γιατί – πώς να σας το κάνω πιο λιανά χωρίς να ακουστεί σκληρό; – για μένα όσο διαρκεί το φιλί απλώς δεν υπάρχετε.

Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο πάθος, στην ίδια ένταση (αυτή τη μεταρσίωση του έρωτα, όπου τίποτα στο σύμπαν δεν σε αφορά – πολλώ δε μάλλον σε τέτοιο βαθμό ώστε να θέλεις να το σκανδαλίσεις) το έχετε νιώσει και πολλοί από εσάς, και με καταλαβαίνετε.
Μονάχα αυτό ζητώ: όπως άφησα το ζευγαράκι στο μπαρ να χαρεί τις πολύτιμες στιγμές του, δίχως ποτέ να σκεφτώ ότι το αγκάλιασμά τους με αφορούσε στο ελάχιστο, να μου παραχωρήσετε κι εσείς την ίδια ελευθερία.
Γιατί το ζητούμενο είναι η ευτυχία – κι αυτό για όλους μας είναι κάτι κοινό, κι αποδεκτό, και ιερό.
Αύγουστος Κορτώ"

κυπριανός χ.

Αύγουστος Κορτώ
"Γιατί το ζητούμενο είναι η ευτυχία – κι αυτό για όλους μας είναι κάτι κοινό, κι αποδεκτό, και ιερό."


Ας αφήσουμε τα άλλα και ας πάμε σε αυτό, από το οποίο προκύπτουν όλα τα άλλα. Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει "ιερό" - σημ. το γνωρίζει, αλλά το φέρνει στα μέτρα του - έξεστι γράφειν και λέγειν, αυτά που γράφει και αυτά που λέει και αυτά που κάνει.

Ο γάμος δεν είναι "η ευλογία της ευτυχίας" - κατά το "η μελωδία της ευτυχίας". Σπάνια έως ποτέ, δεν θα συναντήσει κανείς στα ιερά μας Γράμματα, τα δικά μας θέλω να πω, τη λέξη ευτυχία. Ότι γίνεται δεκτή κατά τα ανθρώπινα και τα κατά σύμβαση, είναι άλλο θέμα. Αυτή όμως καθ΄ εαυτή η λέξη "ιερό" είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ιερό Μυστήριο του γάμου. Θεσμός ο οποίος κατέρρευσε επειδή, λέει, το Σύνταγμα δεν προσδιορίζει το φύλο στη σύναψη γαμικής σχέσης !

Πάντως, στα μέχρι τούδε υπάρχοντα ιστορικά ντοκουμέντα, αφ΄ ότου ο άνθρωπος μπόρεσε και κατέγραψε τα πεπραγμένα του βίου του, ουδαμού αναφέρεται γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό, όμως δεν εκτιμάται δεόντως - ούτε και εκτιμήθηκε - καθώς άλλα μεταϊστορικά και μετανεωτερικά και προοδευτικά. Δεν ξέρουμε γιατί.

Όταν, λοιπόν, το ανίερο γίνεται ιερό, όταν ο φασισμός ενδύεται το ένδυμα της δημοκρατίας, όταν η ελευθερία χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα του ολοκληρωτισμού και πολλά άλλα όταν ..., τότε τι να περιμένει κανείς ; Οι λέξεις, ο λόγος, έχασαν το εννοιολογικό τους περιεχόμενο με τις διασταλτικές ερμηνείες που μας επιβάλλουν οι υποτακτικοί της παγκοσμιοποίησης, κι έτσι τα ιερά βεβηλώθηκαν.

Η Εκκλησία του "ενός και η αλήθεια" κατά τους Πατέρες των Ορθοδόξων. Μέρος Δεύτερο

Αντί προλόγου
Συνεορτασμός της εκκλησιαστικής αλήθειας με την πολιτική ψευτιά, ήταν ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε η καινοτομία του ημερολογίου, δεν γίνεται. Επομένως, τα πολιτικά "μυστήρια" δεν μπορούν να διεκδικούν την εγκυρότητα των εκκλησιαστικών. Είναι άκυρα.
κυπριανός χ.

Εκ μεταφοράς από το ιστολόγιο Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή
http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/11/blog-post_828.html

Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία»":
Πολύ ωραία τα λέγει ο κ. Χριστοδουλίδης, περί του Αρείου και του μεγάλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ! όμως και σήμερα ή μάλλον εδώ και 90 χρόνια μία << παρόμια >> διένεξη υπάρχει για το τι είναι η κρατική εκκλησία της Ελλάδος και οι κληρικοί της, και για το εάν έχουν μυστήρια, έχουν γραφή χιλιάδες σελίδων και έχει εκδοθεί πλειάδα βιβλίων από αντιοικουμενιστές νεοημερολογίτες, και από τους λεγόμενους Γ.Ο.Χ., είναι η κρατική εκκλησία ή όχι εκκλησία Χριστού; έχει μυστήρια ή όχι; Θεολόγοι και θεολογούντες το αναλύουν, το γυρίζουν, το τραβάν, το κοντύνουν επικαλούνται το ιερό πηδάλιο πάντα κατά την δική τους άποψη και θέση χωρίς όμως να βλέπουν και να λένε την ουσία όπως αυτή διατυπώνεται στην απόφαση της πανορθοδόξου συνόδου του 1583 που λέγει :
.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθέσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....
῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».
Τα ίδια επαναλαμβάνουν και οι υπόλοιπες 3 πανορθόδοξοι σύνοδοι που ακολούθησαν με τελευταία αυτήν του 1848
Ο δε Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός γράφει: «Φεύγετε καὶ ὑμεῖς ἀδελφοί, τὴν πρὸς τοὺς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων». Ἴδε ἐγώ Μᾶρκος ὁ ἁμαρτωλός λέγω ὑμῖν, ὅτι ...ὁ λατινοφρονῶν μετά τῶν Λατίνων κριθήσεται καί ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται» (P.G. 160, 1097D, 1100Α).
Ο ακοινώνητος έχει μυστήρια;
Και σήμερα μετά από 90 χρόνια από την αλλαγή του ημερολογίου και με όσα έχουν γίνει, ακόμα κάποιοι περιμένουν την σύνοδο των <>οικουμενιστών να καταδικάσει και να αποφανθεί εάν η νέο- ημερολογίτικη εκκλησία έχει μυστήρια !!!
Ώ της πλάνης και της υποκρισίας !!


Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας
"οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ράκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ"

Πολύ σοφά και λίαν επώδυνα όσα γράφει ο ανώνυμος αρθρογράφος. Και τι να γράψει κανείς ;

Αν η Ελλάδα που αναστήθηκε μετά την Επανάσταση του 1821 ήταν θεοσύστατο κράτος τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά το έφτιαξαν οι αντιμαχόμενοι παπικοί με τους αγγλικανούς κατόπιν συμφωνίας με την τσαρική Ρωσία : Οι αγγλικανοί πήραν προτεκτοράτο την Ελλάδα, οι Γάλλοι την Ρουμανία, οι Αυστρο-ουγγαροί την Βουλγαρία και οι Ρώσοι την Σερβία. Έτσι συμφωνήθηκε η απελευθέρωση των Βαλκανίων, αλλά η εξουσιαστική φαγωμάρα τους, για πλήρη κυριαρχία επί των απελευθερωμένων, δεν έλεγε να τους αφήσει ήσυχους. Και ακόμη δεν τους αφήνει.

Η πολιτική ραδιουργία, λοιπόν, έφτιαξε το νεοσύστατο κράτος, δεν έλειπε όμως και ο θρησκευτικός παράγοντας. Σ΄αυτόν υποτάχθηκε η Διοικούσα την Εκκλησία ιεραρχία και εκεί βρίσκετε ακόμη παγιδευμένη, ανίκανη να σταθεί στο ύψος του θεσμού, τον οποίο καλείται να φανερώσει, να του δώσει σάρκα και οστά.

Κόμματα έφτιαξε η πολιτική ραδιουργία, φατρίες έφτιαξε και η Διοικούσα Ιεραρχία, μετά το ημερολόγιο που της φόρεσε το πολιτικό ιερατείο. Άξιοι και ικανοί Ιεράρχες βρέθηκαν, ώστε να σταματήσει το κακό που μας βρήκε, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κάποτε τα ανθρώπινα υπερισχύουν των θείων και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα αυτό. Οι άγιοι της Εκκλησίας διδάσκουν και, πάντως, δεν τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι άγιος.

Και σημειώνω, αν κάποιος ήθελε με ρωτήσει, θα απαντούσα ότι κατά συνείδηση, αναγνωρίζω την αγιότητα και στον κοιμηθεντα Ματθαίο και στον επίσης κοιμηθέντα Χρυσόστομο.

Οι καιροί δεν μας παρέχουν την πολυτέλεια για σχολαστικές εν τω βάθει συζητήσεις περί του θέματος αυτού. Είναι ανώφελες. Σαφώς, όμως, οφείλουμε να υπευθυμίζουμε στην Διοικούσα την Εκκλησία καινοτόμο Ιεραρχία το καθήκον της : Να βγάλει από πάνω της το "επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ". Το μπάλωμα που πάνω της έραψε η μαχανορράφος διπλωματία της προοδευτικότητας και του Διαφωτισμού.

Ανάγκη ιματίων δεν έχει η Εκκλησία, αλλά και αν, έστω, έχει, αυτά δεν παλαιώνουν, ώστε να χρειάζονται "επίβλημα ράκους αγνάφου". Το σημαντικότερο δε, σε κλήρο δεν μπαίνουν. Το ημερολόγιο πρέπει να πάει εκεί όθεν ήλθε, να σκεπάσει τις πομπές άλλων.

Το Πρώτο Μέρος   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_58.html

Η Εκκλησία του "ενός και η αλήθεια" κατά τους Πατέρες των Ορθοδόξων. Μέρος Πρώτο

Εκ μεταφοράς από το ιστολόγιο  Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή
 http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/11/blog-post_131.html

«Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία»
 

Στα θέματα της πίστεως και της αγιοπνευματικής εκκλησιαστικής διοργανώσεως ουδεμία αξία ή σημασία έχουν αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ή ακόμη και παμψηφία, εάν έρχωνται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη εφαρμογή η αρχή: «Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία».  

Με βάση την αρχή αυτή διασφαλίσθηκε η Ορθοδοξία δια μέσου των αιώνων και συνετρίβησαν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Αρκεί να θυμηθούμε τι συνέβη κατά την επί δεκαετίες κυριαρχία των Αρειανών κατά τον Δ’ αιώνα, ότε η πλειονοψηφία ή και η παμψηφία πολυαρίθμων Συνόδων, που αποδείχθηκαν ληστρικές ή ψευδοσύνοδοι, ετάχθησαν υπέρ της αιρέσεως του Αρείου και εναντίον της Ορθοδοξίας. 

Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν υπετάχθησαν στις αποφάσεις αυτές των ψευδοσυνόδων, αλλά όρθωσαν το ανάστημά τους επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι ίσως η συγκλονιστικώτερη περίπτωση στην εκκλησιαστική ιστορία, που επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι «Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Εάν ο Μέγας Αθανάσιος συνεμορφώνετο με την αρχή της πλειονοψηφίας και υπετάσσετο εις τις αντικανονικές και αντορθόδοξες αποφάσεις της, θα επρόδιδε την ιδιότητά του, ως αληθινού ορθοδόξου Ιεράρχου και Επισκόπου, που έχει σαν ύψιστη αποστολή την προάσπιση μέχρι θανάτου της εμπιστευθείσης σε κάθε αληθινό επίσκοπο Ιεράς Παρακαταθήκης, της αποκαλυφθείσης από τον Εσταυρωμένο Θεό της Αγάπης, Αληθείας και τότε αντί της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα εορτάζετο ο θρίαμβος της Αιρέσεως και στη θέση του Μεγάλου Αθανασίου θα δοξολογείτο ο Άρειος!

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία»":

Ειλικρινά, πιστεύω ότι ο Μέγας Αθανάσιος είναι ένας εκ των μεγαλυτέρων αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος εισήγαγε τον όρο "ομοούσιος", αν και ουδαμού ανευρίσκεται στην Αγία Γραφή, όπως τον κατηγορούσε ο Άρειος και οι Αρειανοί. Εκείνοι είχαν υπέρ αυτών το "εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος και μορφήν δούλου λαβών". Ήταν συνεπείς στο γράμμα, τους έλειπε όμως το άγιον Πνεύμα.

Αυτά τα ολίγα.

Το Δεύτερο Μέρος    http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_25.html

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Το "ξήλωμα" της γλώσσας και ο δόκιμος δοκιμιογράφος

Έχουμε όμως κι αυτό, ότι βρισκόμαστε παγιδευμένοι στον εθνομηδενισμό, και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ http://kostasxan.blogspot.gr/2014/11/blog-post_624.html . Ας σημειώσουμε, λοιπόν, επιτροχάδην τα ακόλουθα :

κχ :
Αυτά τα δοκίμια πολιτικής "θεολογίας" και ανθρωπολογίας τα ξέρουμε. Χρόνια τώρα τα διαβάζουμε. Αλλά ο δόκιμος "δοκιμιογράφος" κάνει ένα σοβαρό, θεμελιακό θα έλεγα, λάθος. Ξεχνά ότι πρώτα οι "θεσμικοί φορείς" (sic) ξήλωσαν τη θρησκεία και ύστερα επιδόθηκαν μετά ζήλου στο ξεκαθάρισμα και της γλώσσας. Λοιπόν, να περιμένουμε να μας τα γράψει καλύτερα ή να καρτερούμε κάποιον άλλο ;


Τα όμοια τοις ομοίοις ιώνται και θα τους σώσουν


Διαβάστε κι αυτό, διαβάστε κι αυτό :

Πασίγνωστος Έλληνας συγγραφέας παντρεύτηκε τον αγαπημένο του. το ζευγάρι των δύο ανδρών γιορτάζει ακόμη το χαρμόσυνο γεγονός και ανταποδίδει τις ευχές !

Πριν από λίγο καιρό ο Αύγουστος Κορτώ παντρεύτηκε με τον αγαπημένο του. Όπως θα δείτε παρακάτω το ζευγάρι γιορτάζει ακόμη το χαρμόσυνο γεγονός!

"Και οι εορτασμοί συνεχίζονται στην πατρίδα. Όσοι μας γλυκάνατε με τις ευχές και την καλοσύνη σας, τη γλύκα όλου του κόσμου να 'χετε", έγραψε στο Facebok.

κχ
Σε λίγο θα αρχίσουμε να χτίζουμε ναούς (εκκλησιές) για του ρέκτες ... των ομοίων. Υπάρχει και η θεωρητική (ομοιπαθητική) τεκμηρίωση : "Τα όμοια τοις ομοίοις ιώνται", οπότε, η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, συν τις εκτρώσεις, θα είναι γεγονός.
Εκτός, αν δια νόμου απαγορευθεί "τα όμοια τοις ανομοίοις" να κάνουν παιδιά ! Επειδή τα νοσήματα θα αυγατέψουν και λεφτά δεν θα υπάρχουν για αντιμετώπιση αυτού του είδους των ασθενειών. Θα επιτρέπονται μόνο τα εκ των σωλήνων (καταψύξεως) προερχόμενα τέκνα. Σωθήκαμε !!!

- Chronis, σχολιαστής
Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα.

- κυπριανός χ
Ο δικός τους είναι άτρωτος, αθάνατος, αιώνιος, διατηρείται σε κλιβάνους λίαν χαμηλής θερμοκρασίας, όπου όσο μεγάλη κι αν είναι η θερμοκρασία, οι καταψυγμένοι "ψυχή τε και σώματι" δεν λιώνουν. Καίγονται αλλά δεν λιώνουν. Περίεργο ε ;;;;

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Οι νεοέλληνες διαφωτίζονται με "αστροπελέκια" της Εσπερίας


Το διαβάσαμε κι αυτό της φωτογραφίας. Αλλά, ευτυχώς, δεν αποβλακωθήκαμε ακόμη ολωσδιόλου.
κχ
Από Βικιπαιδεία : Ο Τόμας Πέιν (9 Φεβρουαρίου 1737 - 8 Ιουνίου 1809) ήταν Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός φυλλαδιογράφος, του οποίου τα κείμενα Κοινός Νους και Κρίση επηρέασαν σημαντικά την Αμερικανική Επανάσταση. Άλλα έργα του συνέβαλλαν στη φήμη του ως ενός από τους μεγαλύτερους πολιτικούς προπαγανδιστές στην Ιστορία, ήταν τα συγγράμματά του Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Rights of Man), στο οποίο υπερασπίζεται τη Γαλλική Επανάσταση και τις δημοκρατικές αρχές και Ο Aιώνας της Λογικής (Age of Reason), όπου αναλύει τη θέση της θρησκείας στην κοινωνία.

Με κάτι τέτοιους ο αγγλικανισμός κυριάρχησε και αποβλάκωσε τους Αμερικανούς. Δυστυχώς, όχι μόνο αυτούς. Που έβγαλαν από την κεφαλή τους το βασιλικό διάδημα-αρχή της Εκκλησίας, μη ξεχνάμε, είναι ο εκάστοτε εστεμμένος. Συνέπεια και σημερινή συνέχεια η κυριαρχία του σιωνισμού με τα ανθρώπινα δικαιώματα της ευθανασίας, της δια νόμου εκτέλεσης στο χειρουργικό τραπέζι (δωρεές οργάνων), των αντιρατσιστικών νόμων, τα gay prides, τους γάμους και τις υιοθεσίες ατόμων του ιδίου φύλου, τις καταργήσεις εθνών και κρατών και τα άπειρα υπέρ ελευθερίας εγκλήματα και φυσικά τα δάνεια. Είναι όμως και οι καταλήψεις πάσης θέσεως προς διαμόρφωση του σχεδίου της παγκόσμιας αποβλάκωσης. Πάντως, οι Έλληνες ακόμη αντέχουμε, δεν ξέρω τι γίνεται με τους νεοέλληνες.

Να τους χαιρόμαστε αυτούς τους τύπους, αυτά τα «αστρπελέκια» σαν τον κ. Τόμας Πέιν. Κάποτε νοσήλευσα έναν κηπουρό. Είχε πάθει τέτανο, αφού κλάδεψε μια τριανταφυλλιά. Λίγο έλλειψε να πεθάνει. Σας λέει τίποτα αυτή η ιατρική ιστορία κύριε Καλόπουλε και ομοϊδεάτες ;

Σημ. Η φωτογραφία από την ιστοσελίδα "facebook  Μ. Καλόπουλος"

Υστερόγραφο
Σχολιαστής έγραψε κάτι σχετικό με την ιστορία του άρρωστου με τον τέτανο, που απηύθυνα στον κ. Καλόπουλο :  "Οτι εκανες καλα το λειτουργημα σου μου λεει εμενα! Θα επρεπε να λεει κατι αλλο ;"
Οι σχολιαστές τύπου Like δεν φημίζονται για την ευστροφία τους, ας τους βοηθήσω λοιπόν.
Ο ασθενής έκοβε τραιντάφυλλα και κόντεψε να πεθάνει, ο κ. Μ. Καλόπουλος με τα γραπτά του, κόβει τα κλαδιά με τα τριαντάφυλλα και πάντως, ο γιατρός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. 

Προς τους κήρυκες της αγάπης και τους λάτρεις της αρχαίας προγονικής θρησκείαςΑφού δείτε το βίντεο, διαβάστε, αν έχετε χρόνο, και αυτά που ακολουθούν

 Kyprianos Christodoulides Αν η ελευθερία της έκφρασης - για σένα Thanasis T. Papasimakopoulos και άλλους - σημαίνει να κολλάς τα μυαλά σου με συνθήματα στους τοίχους ή να εκφράζεις τα ανθρωπιστικά σου αισθήματα γεμίζοντας όλο τον κόσμο με ισλαμιστές, δίνοντας λεφτά στους μεν και στους δε - σημ. πού βρίσκουν τα λεφτά οι μουντζούρηδες για τις μπογιές ; τους περισσεύουν ; και πού βρίσκουν τα λεφτά οι λαθρομετανάστες ; - τότε χάρισμά σου και πάψε να διαμαρτύρεσαι. Το μόνο που σου μένει είναι να ζητάς τον "μεγάλο αδελφό", με την ψήφο που σου δίνει, και όλα θα γίνουν μια χαρά χωρίς χριστιανούς φασίστες αυτοκράτορες.

George Stamos ΤΟ ΦΩΤΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ. ΕΔΩ ΤΟΣΑ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ ΜΙΛΑΝΕ ΔΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΣ! ΔΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ! ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΓΑΙΔΟΥΡΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ!
19 ώρες · Μου αρέσει! · 1

Kyprianos Christodoulides
(α) Πειράζει αυτούς που καταλαβαίνουν την ανθρώπινη λαλιά ενός γαϊδάρου, αλλά δεν εννοούν.
(β) Πειράζει αυτούς που καταλαβαίνουν και εννοούν, ως άνθρωποι, μόνο τα ανθρώπινα.
(γ) Δεν πειράζει αυτούς που καταλαβαίνουν και εννοούν, ως άνθρωποι, τα θεία. Ο Βαλαάμ δεν ήταν προφήτης. Ήταν της δεύτερης κατηγορίας, από τις τρείς που περιέγραψα. Θα μου πεις, τώρα, τι θέλει πάλι ένας γάΙδαρος και μιλά. Μα τι να γίνει ; πώς να το κάνουμε ;" ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς, νικᾶται φύσεως τάξις", τα παραδείγματα άφθονα και κατά την αρχαία προγονική θρησκεία.

Κύριε Καλόπουλε,
Όποιος καταλαβαίνει και εννοεί, ως άνθρωπος, τα θεία, θα εννοήσει και θα καταλάβει το βίντεο της ανάρτησης, παράλληλα όμως, θα νιώσει βαθύτατη θλίψη για επαινέτες τύπου Like, όπως ο George Stamos και πολλοί ακόμη. Τους Έλληνες μας έχει κατασπαράξει το Ισλάμ, λόγω των προφητών του, τύπου Βαλαάμ ή Μωάμεθ. Ένα μόνο θα σας ρωτήσω : Μήπως με τα βιβλία σας, χωρίς να το συνειδητοποιείται, φτιάχνετε  ανθρώπους-άγρια ζώα, ανίκανα να εννοήσουν τις φωνές-γραφές γαϊδάρων, αφού έτσι μας θέλουν τα Like των φίλων σας ;


αντωνης ραγκουσης (σχολιαστής) : Οι παράλληλες σκηνές που προβάλλετε στον κιν/φο λέγεται "ιδεολογικό μοντάζ" ... .

Kyprianos Christodoulides αντωνης ραγκουσης "Οι παράλληλες σκηνές που προβάλλονται στον κιν/φο λέγεται "ιδεολογικό μοντάζ" και πρώτος το εφάρμοσε ο μεγάλος Αιζενστάιν στο θωρηκτό ποτέμκιν. Χρειάζεται στις μέρες μας, μπάς και ταρακουνηθούμε."
Τότε, ας ταρακουνηθούμε.

Θέση, αντίθεση, σύνθεση, κατά τον σοφό μας πρόγονο. Αν λοιπόν συνθέσουμε το ιδεολογικό μοντάζ του βίντεο τι βγαίνει ; Γίνεται άνθρωποι όπως τα ζωάκια, που αυτά μας διδάσκουν την αγάπη, τη στοργή και οπωσδήποτε, τα υπεράνω φυλής και ράτσας. Ποιοι θα το κάνουν ; Ποιοι άλλοι ; Αυτοί που θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα, για να έχουν χειραγωγήσιμα ζωάκια και όχι σκεπτόμενους ανθρώπους. Που να είναι σε θέση να εννοούν, άρα και να αποκαλύπτουν, τα εγληματικά τους σχέδια. Τα ζωάκια μόνο φαγητό θέλουν, έλα όμως που έχουν και οίστρο, που τον ελεγχουμε εμείς, και όχι αυτά. Έτσι θα κάνουν, άλλοι θα μας ελέγχουν τον οίστρο, όπως στα ζωάκια. Κατάλαβες, τώρα, φίλε Αντώνη Ραγκούση ;

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Όταν η Αισθητική γίνεται αναισθησία

Κατ΄ αρχάς οφείλω να γράψω τούτο : Δεν γνωρίζω αν η φωτογραφία αυτής της Εικόνας, που βλέπετε, φιλοξενείται στο ιστολόγιο "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" ( www.agiooros.net). Πάντως, ο δεσμός που τίθεται παραπλεύρως της φωτογραφίας αυτής, όταν κανείς στη μηχανή αναζήτησης γράψει "εικόνες χριστού", θα συναντήσει αυτό το ανοσιούργημα με υπότιτλο "Εικόνες Χριστού Καθολικές". Παλαπλεύρως, ο δεσμός παραπέμπει στο αναφερθέν ιστολόγιο, όπου όμως αυτή δεν ανευρίσκεται στη σχετική με το θέμα σελίδα ( : "Από τη ζωή του Χριστού μας !! Διάφορες εικόνες .."). Στα τετραγωνίδια με την ένδειξη Click and discover Imagesshack δεν λειτουργεί κανένας δεσμός, ούτε υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικό με αυτή, δηλαδή, ότι είναι παπικής Αιθητικής προέλευσης ή έστω κάτι άλλο.

Τώρα, για ποιο λόγο το αναφερόμενο ιστολόγιο έκρινε καλό να συμπεριλάβει και αυτό το τερατούργημα της Αισθητικής, είναι άλλο θέμα, όχι ανεξήγητο. Το άγιον Όρος εδώ και χρόνια συνοδεύει τον οικουμενικό Βαρθολομαίο και τους προκατόχους του στον σιωνιστικό εκτροχιασμό της Ορθοδοξίας.
Περισσότερα σχόλια, ως προς τη φωτογραφία αυτή, δεν χρειάζονται. Άλλωστε, το μέγα ολίσθημα του ιστολογίου "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" είναι πασίδηλο. Αρκεί μόνο ο τίτλος της σελίδας : "Από της ζωή του Χριστού μας !! Διάφορες εικόνες". Τόση σύγχυση έχουν οι Διαχειριστές του ιστολογίου, ώστε δεν καταλαβαίνουν πως, άλλο να γράφεις "διάφορες φωτογραφίες Εικόνων" - προηγείται βεβαίως το "από τη ζωή του Χριστού" - και έτερο "Διάφορες εικόνες". Τι τα ήθελαν οι ευλογημένοι τα δυο θαυμαστικά (!!) ;

Υστερόγραφο
Ευχαριστώ την αναγνώστρια και σχολιάστρια κα. Ερατώ Μπέλλου για την πληροφορία.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Πιὸ ἀξιόπιστη κι ἀπ’ τὸ θαῦμα - Ἡ Ἁγία Γραφὴ

Διαβάστε ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρο :

 http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_341.html

" ... Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ζητοῦμε θαύματα, ποὺ καὶ ­σήμερα ἀσφαλῶς δὲν λείπουν, ἂς ἀγαπήσουμε πιὸ πολὺ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὸν μελετοῦμε καθημερινὰ καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸν ἐφαρμόζουμε στὴν καθημερινή μας ζωή. «Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴ σωματική μας δύναμη ἡ ὑλικὴ τροφή, αὐτὸ ἂς εἶναι γιὰ τὴν ψυχή μας ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πρόκειται γιὰ πνευματικὴ τροφή. Ἑδραιώνει τὴ σκέψη. Κάνει τὴν ψυχὴ ἰσχυρή, πιὸ ἀνθεκτική, πιὸ εὐσεβή. Δὲν τὴν ἀφήνει νὰ ­κατατρώγεται ἀπὸ τὰ ἄλογα πάθη. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ δίνει φτερὰ στὴν ψυχὴ καὶ τὴν κάνει νὰ φτάνει μέχρι καὶ τὸν οὐρανό», λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (ΕΠΕ 3, 22). Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο τονίζει: «Ἀδύνατον σωθῆναι ἄνευ τῆς τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεως». Αὐτό, ὅσο πιὸ σύντομα τὸ συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιὸ ἀσφαλὴς καὶ ἀπλανὴς θὰ εἶναι ἡ πορεία μας σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή."

Όταν διαβάζουμε τους μύθους και όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή
Νεώτερη επεξεργασία (23/11/2014)

Kyprianos Christodoulides Εκ μεταφοράς από τη σελίδα του κ. Μιχαήλ Καλόπουλου .

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κύριε Χριστοδουλίδη… ξανά θα σας μαλώσω, κι εσείς καταλήγετε σε άγονο και αδόκιμο συγκρητισμό; Το ένα είναι μυθολογική αλληγορία και όχι κυριολεξία, (εννοεί τους πρώτους καβαλάρηδες του Πηλίου), ενώ το άλλο είναι χάριν πίστης υποχρεωτικά αποδεκτό ως κυριολεκτικό γεγονός. Το επιβεβαιώνει ως τέτοιοι ο απόστολος Πέτρος (δεν το είδατε;). Τελικά δεν πιστεύετε στα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης; Από κάτι θέλετε να ξεφύγετε κύριε Χριστοδουλίδη, αλλά δεν τα καταφέρνετε. . Άλλωστε εδώ κρίνεται η Βίβλος που είναι σημερινή καταστροφική δύναμη και όχι ο ελληνικός μύθος που ανέκαθεν ήταν γονιμοποιός δύναμη πολιτισμού! Μόνο αν το παραδεχτείτε ως έχει θα σας παραδεχτώ ως χριστιανό, οποιασδήποτε παραλλαγής. Και… και… όλοι παραμένουμε ακόμα την απάντησή σας στην ερώτηση: «είναι ή όχι πνευματικός ή βιολογικός μας πατέρας ο Αβραάμ»;

Kyprianos Christodoulides Εκ μεταφοράς από τη σελίδα του κ. Μιχαήλ Καλόπουλου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Κύριε Χριστοδουλίδη, για τους Κένταυρους μας είπατε. Για τους Δράκοντες της Βίβλου τι έχετε να μας πείτε? - «Το κρασί τους φαρμάκι από δράκοντες...» (Δευτερονόμιον, 32: 33). - «Εσύ σύντριψες τα κεφάλια των δρακόντων μέσα στα νερά» (Ψαλμοί, 73: 13). - «Και θα κάνω την Ιερουσαλήμ σωρούς από πέτρες, φωλιά δρακόντων...» (Ιερεμίας, 9: 11)

Kyprianos Christodoulides
1) Για τον κύριο Καλόπουλο.
Το συμπέρασμα : « Τελικά δεν πιστεύετε στα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης; Από κάτι θέλετε να ξεφύγετε κύριε Χριστοδουλίδη, αλλά δεν τα καταφέρνετε», είναι δικό σας και όχι δικό μου. Αν θέλετε να σας πω την απερίφραστη γνώμη μου, αυτή είναι ότι, ναι, πιστεύω στα θαύματα.
Πάμε παρακάτω.
Ότι επιβεβαιώνει το θαύμα ο απ. Πέτρος, το γνωρίζω πολύ καλά και δεν έκρινα σκόπιμο να το αναφέρω, αφού ήδη το είχατε γράψει.
Ότι μου ζητάτε, τώρα, επαναλαμβάνω τώρα, να σας απαντήσω στο ερώτημα « είναι ή όχι πνευματικός ή βιολογικός μας πατέρας ο Αβραάμ », ενώ αρχικά με ρωτούσατε « είναι ή δεν είναι κληρονομιά και προπάτοράς μας ο Αβραάμ; », σας απαντώ ότι, ναι, πνευματικός πατέρας είναι. Δεν είναι όμως για όλους εκείνους που διακατέχονται από πνεύμα πλάνης, καθώς υπάρχει και αυτό.

Θα σας έγραφα περισσότερα, το βρίσκω όμως μάταιο, επειδή αυτά που γράφετε και αφορούν στην Αγία Γραφή, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα διαφορετικού στιλ κόμικς. Ένα κόμικς για μεγάλους, θα έλεγα, όπου δεν λείπουν - είναι σε μικρότερη έκταση - οι συνοδευτικές των κόμικς φωτοσυνθέσεις. Τέλος, όσον αφορά στα περί μυθολογικής αλληγορίας των Κενταύρων, θα ήθελα με τη σειρά μου να γνωρίζω, και να μας πείτε, δειγματοληπτικά έστω, ποιές και πόσες εξ αυτών, που αφορούν την προγονική θρησκεία, είναι χάριν πίστης ; Δηλαδή, υποχρεωτικά αποδεκτές ως κυριολεκτικό γεγονός. Φυσικά, εφόσον υπάρχουν.

 2) Και επειδή υπάρχουν, ας έλθουμε και στον άλλο ερωτώντα, τον κύριο Κυπριανού. Αλληγορίες μυθολογικές έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι οι περί γιγάντων και δρακόντων. Έναν μάλιστα δράκοντα εξόντωσε ο Προφήτης Δανιήλ και, υποθέτω, γνωρίζει τα σχετικά ο κ. Κυπριανού. Οι σχετικές αναφορές με χρήση της λέξης "δράκοντες" στα αναφερθέντα εδάφια Βιβλίων της Π. Διαθήκης αλληγορούν την δύναμη του κακού, της πλάνης, η οποία βεβαίως καθίσταται γεγονός, όταν ο άνθρωπος χάνει το θεό και συντάσσεται με το διάβολο (πνεύμα πλάνης).

- Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Άλλωστε εδώ κρίνεται η Βίβλος που είναι σημερινή καταστροφική δύναμη και όχι ο ελληνικός μύθος που ανέκαθεν ήταν γονιμοποιός δύναμη πολιτισμού!

- Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ : Η Βίβλος είναι καταστροφική σε δυο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν διαβάζεται εκ του πρωτοτύπου ερήμην της Καινής Διαθήκης. Δεύτερον, όταν διαβάζεται με την συνοδεία της Καινής σε παράφραση, από ανθρώπους που αγνοούν - όχι απαραίτητα - τη γλώσσα της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα.
Βεβαίως, δεν αρκεί μόνο η άριστη γνώση αυτής της γλώσσας. Χρειάζονται και πολλά άλλα, τα οποία δεν στερούνται μόνο οι συγγραφείς κριτικών βιβλίων με βάση την Βίβλο. Την στερούνται και οι σκιτσογράφοι περιοδικών ή βιβλίων κόμικς, που διακωμωδούν όσα βρίσκουν κατάλληλα για την τέχνη τους, έχοντας πλήρη άγνοια ζητημάτων που άπτονται των θρησκευτικών.

Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι ψυχίατροι και «ψυχοθεολόγοι» συμφωνούν. Οι μεν εγκαλούν τη θρησκεία για ψυχοπαθολογικά σύνδρομα, οι δε της αποδίδουν νοσήματα «νευροβιολογικής» φύσεως. Αμφότεροι ευθύνονται για την «σημερινή καταστροφική δύναμη της Βίβλου» (sic), ενώ, άλλοι, προτείνουν τη γονιμοποιό δύναμη των μύθων του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ανεξάρτητα αν, οι μύθοι αυτοί, είναι ανυπόστατοι και ακόμη βαθύτερα, αλληλοσυγκρουόμενοι και αυτοαναιρούμενοι.

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Psaroudakis Kostas Δηλαδή αν πιστέψω ότι ο Βαλαάμ μίλαγε με τον γάιδαρο του, αυτό θα είναι ένα βήμα προς την έξοδο από την πλάνη που βρίσκομαι;... ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ! 

K. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ : Εφόσον, κύριε Καλόπουλε, τίθεται ζήτημα πίστεως, οφείλετε να εξετάζεται, όλα αυτά που διακωμωδείτε, με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Είναι εντελώς απαράδεκτο σεις και οι ομοϊδεάτες σας να επικροτείτε, αλλά και να επιδοκιμάζετε, τον αυτόχειρα Δ. Λιαντίνη, του οποίου η πίστη τον οδήγησε εκεί όπου όλοι γνωρίζουμε, και από την άλλη να χρησιμοποιείτε πλήθος χλευαστικών, ακόμη δε και υβριστικών χαρακτηρισμών, κατά εκείνων που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς σας.
Αν μη τι άλλο, στον αντίλογο το δικό σας καταθέτουν το δικό τους λόγο για ένα πρόσωπο - και μια πίστη - αποδεκτό όχι μόνο από τους πατέρες μας, παλαιούς και νέους, αλλά και από εκατομμύρια ανθρώπων.

Δεν εξετάζω, φυσικά, σε τι βαθμό έφεραν την πίστη άθλιοι και τυχοδιώκτες αρχομανείς του πολιτικο-θρησκευτικού ιερατείου, ούτε και παραβλέπω, όπως εσείς και άλλοι, σε τι αποσκοπούν τα δήθεν έγκυρα επιστημονικά - νεωτερικά και μετανεωτερικά - ντοκουμέντα (ιστορικά).
Είναι γνωστό πώς καταλαμβάνονται και από ποιους κατέχονται οι πανεπιστημιακές έδρες και οι, από αυτές, εκπορευόμενες «διατριβές επί διδακτορία». Το ίδιο ισχύει για όλους όσους διαμορφώνουν γνώμη, είτε αυτή είναι στιλ κόμικς, τηλεοπτικών «πρωινάδικων», σινεμάδων κλπ., είτε έγκυρων περιοδικών, εφημερίδων και τα συναφή.
Οι σπόνσορες (χρηματοδότες) είναι γνωστοί πλέον. Να είμαστε αντικειμενικοί, ουδέτεροι, λένε οι χρηματοδότες. Δηλαδή, να γίνουμε κάτι σαν τον άγραφο δίσκο ενός κομπιούτερ, από τον οποίο σβήσαμε τα υπάρχοντα αρχεία. Είναι αυτό δυνατό; είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Καλόπουλε και ομοϊδεάτες ;

Βλέπε σχόλια

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Η φαλάκρα και οι νεοέλληνες αναγνώστες της Π. Διαθήκης

Η Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ελισσαίος και η φαλάκρα

Διαβάσαμε αυτό και ποιος ξέρει πόσα άλλα παρόμοια θα διαβάσουμε, ώστε να αποκτήσουμε και τη δική μας "σχολή της απομυθεύσεως" όπως οι προτεστάντες. Αλλοτριωμένοι από κάθε τι που έχει σχέση με τα θρησκευτικά απολαμβάνουμε το "λουτρό παλιγγενεσίας", που μας κάνουν οι θρασύτατοι οικουμενιστές με τους σύγχρονους αμέθυστους θεολόγους (νεο-ορθόδοξους). Έργο τους να μας οδηγούν βήμα-βήμα στην εμπειρία της ερωτικής θέωσης ! Η θεολογία της σχέσης, αφού απαλλαχθήκαμε από τη νευροβιολογική ασθένεια της θρησκείας, κατά τον π. Ι. Ρωμανίδη, είχε και αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που διαβάζετε στη φωτογραφία και οφείλεται στον κ. Μ. Καλόπουλο - εφεξής μκ. Μη μου πείτε ότι έχει άδικο ; Πέταξε το ράσο του Φρόιντ, με το οποίο οι νεο-ορθόδοξοι σκέπασαν τη θεολογία, και μας τα λέει "χύμα". Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος λόγος, στον αντίλογο που καταθέτει με τα βιβλία του, και είναι :

- κχ : Δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα κύριε Καλόπουλε, γι΄ αυτό σας συνιστώ να μην εκθέτετε την τεραστίων διαστάσεων άγνοια που έχετε. Διότι, καθώς εγράφετο και ελέγετο από τους Προφήτες, στην εποχή της Π. Διαθήκης, ήταν κατάρα εκ θεού η φαλάκρα :
«καὶ ἔσται
ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας κονιορτός, καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ σάκκον». Βλέπε Ησ. γ΄ 24.

Μτφ. «Και τότε αντί της άλλοτε ευχαρίστου ευωδίας των αρωμάτων, θα έχης κονιορτόν επάνω σου. Αντί της πολυτελούς ζώνης θα ζωσθής με σχοινί, αντί των χρυσών στολισμάτων της κεφαλής σου θα απόκτησης φαλάκραν εξ αιτίας των πονηρών έργων σου. Αντί του πολυτελούς χιτώνος του υφασμένου με πορφύραν θα ζωσθής χονδρόν τρίχινον σάκκον».

Αυτά τότε, στην εποχή της Π. Διαθήκης. Ωστόσο, η φαλάκρα, μάλιστα οι ξυρισμένες κεφαλές, είναι σήμερα της μόδας. Λέτε να μας περιμένει κάτι ; 
Σημείωση  εις το "ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις", για όσους δυσκολεύονται να καταλάβουν. Με αυτό υπονοούν οι Προφήτες τα κρανία των νεκρών, είναι σαν να τους λέει ο θεός : Θα σας κάνω όπως τα κρανία των σκελετών.

- μκ :  Κύριε Χριστοδουλίδη, απλά κάνετε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Άκου κατάρα εκ θεού η φαλάκρα! Τι σοι θεός είναι αυτός που τα βάζει με την ανθρωπινή βιολογία;! Δηλαδή, τα παιδάκια για σας, ήταν πράγματι άξια θανάτου Κύριε Χριστοδουλίδη μας; Δηλαδή αυτοί που έχουν λίγο φαλάκρα είναι λιγότερο καταραμένοι; Ποιος καθόριζε, πότε κάποιος ήταν ή όχι φαλακρός; Πόσο θεϊκό σας φαίνεται το: «θα απόκτησης φαλάκραν εξ αιτίας των πονηρών έργων σου»!!! Εγώ γνωρίζω αλήτες πολιτικούς που πουλάνε την πατρίδα μου και μεγάλο-παπάδες που είναι κατάρα για τον τόπο και παραμένουν πιο δασύτριχοι κι από γορίλες! Άρα,  φαλακρός και παπάς δεν συμβιβάζεται,  ή όχι;
Ερώτηση: Και μετά τι έγινε, μετά την παλαιά Διαθήκη ο θεός άλλαξε άποψη για την φαλάκρα, ή μήπως ισχύει ακόμα; Αν θυμάμαι καλά ο απόστολος Παύλος ήταν τελείως γουλί. Οι περισσότεροι απεικονισμένοι «άγιοι» επίσης.  Δηλαδή (για καμιά χιλιετία) έκανε φροντιστήριο πάνω στις ανθρώπινες αδυναμίες και όταν το ένα τρίτο του ήρθε στη γη, είπε να τα συμπληρώσει..! Εσείς που γνωρίζετε τόσο καλά τα θεολογικά, πολύ σας παρακαλώ, γράψτε μας, είναι ή όχι πνευματικός ή βιολογικός μας πατέρας ο Αβραάμ;

- κχ : Ας αφήσουμε τον Αβραάμ, είναι εκτός θέματος, και ας πάμε στα άλλα, για τα οποία δόθηκε απάντηση. Έγραψα ότι " ... καθώς ελέγετο  και εγράφετο από τους Προφήτες, στην εποχή της Π. Διαθήκης, ήταν κατάρα εκ θεού η φαλάκρα". Τι άλλο θέλετε να σας πω ; Αυτό ίσχυε τότε. Σήμερα μπορεί να γελάμε, αλλά τότε όχι. Πάντως, μη μου πείτε ότι, "ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας", δεν μας έχει ζώσει ο κουρνιαχτός.

- μκ :  Τι σοι θεός είναι αυτός που με τα τότε λόγια του σήμερα δικαιολογημένα γελάμε; Εσείς μου το γράφετε.  «Αυτό ίσχυε τότε. Σήμερα μπορεί να γελάμε, αλλά τότε όχι». Κύριε Χριστοδουλίδη και για τότε αλλά και για σήμερα εμείς επιτέλους γελάμε. Αυτός δεν είναι θεός είναι ανέκδοτο- συγγνώμη, αν προσβάλω την πίστη σας, για μας λέω.

- κχ :  Ουδέν πρόβλημα κύριε Καλόπουλε. Η αίσθηση του χιούμορ ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάνετε τον κόπο, αν σας περισσεύει χρόνος, και διαβάστε αυτά :

- μκ : Κύριε Χριστοδουλίδη βλέπω ότι γράφετε: «Το παπαδαριό της ακαδημαϊκής και της εκκλησιαστικής νεοορθοδοξίας είναι όλο βουτηγμένο στον λεγόμενο χριστιανομαρξισμό, ο οποίος πλαστογραφεί πληρέστερα κι από αυτόν ακόμη τον παπισμό τη Χριστιανοσύνη. Ένας Χρυσαυγίτης είναι ευκολότερο να γίνει Ορθόδοξος, παρά ένας νεοορθόδοξος να γίνει Ορθόδοξος». Τελικά σε ποια χριστιανική παράταξη ανήκετε, αν επιτρέπετε βέβαια η ερώτηση.

- κχ :  Η Ορθόδοξη πίστη δεν έχει παρατάξεις, η ενυπόστατη αλήθεια δεν έχει παρατάξεις. Η Χριστιανοσύνη δεν καταργεί τα έθνη, τα οδηγεί στην άμιλλα ώστε πάντες να γίνουν διδακτοί του Τριαδικού θεού. Μη βλέπετε πώς καταντήσαμε - μας κατάντησαν καλύτερα - είναι άλλο μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Καλόπουλε. Σημείωση για την επισυναπτόμενη φωτο. Δεν είναι τόσο για σας, όσο για όλους εκείνους που χάσκουν με αυτά που γράφω.

Σχετικό με αυτά που γράφω και τα κάτωθι

Ευχαριστώ για την ανάγνωση και τον σχολιαστή που έγραψε :  GyPetros Seirios, εσεις απεικονιζετσε σ'αυτην κυριε Δουλε του χριστου ; Αν ναι, τοτε ευτυχως δεν εχετε την καταρα της φαλακρας. 
Kyprianos Christodoulides, κατανοητό, αφού προέρχεσε από τον Σείριο ( : Βρίσκεται 8,57 έτη φωτός από την Γη και είναι ένα από τα κοντινότερα αστέρια). Πόσα γήινα έτη ζωής μου χρειάζονται για να φτάσω το δικό σας υψηλό διανοητικό επίπεδο, εγώ ο καημένος ;