Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Δαρβινιστής και "εκρηκτικός" ο Πάπας Φραγκίσκος


 Διαβάσαμε : Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014. Ο πάπας Φραγκίσκος αποδέχεται τις θεωρίες του Δαρβίνου και του big bang και παρακάτω,  «Όταν διαβάζουμε για τη Δημιουργία του κόσμου στη Γένεση, φανταζόμαστε το Θεό ως μάγο που με το μαγικό ραβδάκι του μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά δεν είναι έτσι», είπε ο Ποντίφικας. Ωστόσο, υποστήριξε πως «η Μεγάλη Έκρηξη, που θεωρείται σήμερα η προέλευση του κόσμου, δεν είναι ανακόλουθη με την παρουσία ενός Θεϊκού Δημιουργού» και πρόσθεσε: «Η εξέλιξη των ειδών προϋποθέτει την αρχική δημιουργία πλασμάτων που να εξελίσσονται». (*)

- κχ
Η είδηση δεν είναι νέα. Πάνε κάτι χρόνια τώρα που το δέχθηκαν οι παπικοί και ό,τι "αδειάζει" από τους αγγλικανούς (προτεστάντες) προσπαθούν να το αρπάξουν αυτοί. Όσο για εμάς, άλλους πήραν οι αγγλικανοί και άλλους οι παπικοί. Σερνόμαστε. Πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο.
Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτός, είναι και οι δικοί μας, τα αυτά φρονούντες, "μικροί πάπες". Κυριολεκτικό κατάντημα, όταν κανείς παρακάμπτει τις ιστορικές συγκυρίες της εποχής του Δαρβίνου και την προσπάθεια των Άγγλων ριζοσπαστών εκείνης της εποχής - στις τάξεις τους ανήκε ο Darwin - να ανατρέψουν το βρετανικό θρόνο και να κάνουν αυτό που έγινε στη γειτονική τους Γαλλία. Ο θρόνος ενέδωσε στις εισηγήσεις των Δαρβινιστών κι έτσι σώθηκε.
   Αναγκαία υπόμνηση
   Κεφαλή της αγγλικανικής εκκλησίας είναι ο εκάστοτε καθήμενος επί του βρετανικού Θρόνου. Συμβαίνει εδώ και χρόνια, να είναι γυναίκα. Ήταν και κατά το παρελθόν, όπου, τότε, ο βρετανικός λέων - λέαινα καλύτερα -  άρχισε να οικοδομεί την αρχιτεκτονική αυτοκρατορία της αποικιοκρατίας. Μήπως σας λέει τίποτα αυτό ; Αν όχι, «Διά το μη είναι άνδρας εν Ιερουσαλήμ εβασίλευσεν Δεββώρα η γυνή». (4 καὶ Δεββώρα γυνὴ προφῆτις γυνὴ Λαφιδώθ, αὕτη ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. Κριταί δ΄).

(*)  http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=199098

Δεν υπάρχουν σχόλια: