Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Κάτι που, ίσως, δεν γνωρίζουμε σχετικά με την Αργεντινή και τη χρεωκοπία της


Το απόσπασμα από  http://wander-argentina.com/jewish-argentina/  (Jewish Life in Argentina - Wander Argentina) αμετάφραστο με ημερομηνία Tuesday, October 7, 2014

Tragedy Strikes ( σ.σ. στην Αργεντινή )

The most shocking events to have affected Jewish life in Argentina took place in the early 1990s when the community was the target of the country’s two largest terrorist attacks of the last century.

On March 17, 1992 a suicide bomber drove a pickup truck loaded with explosives into the Israeli Embassy in Buenos Aires, completely destroying it and other buildings nearby. Overall, 29 people were killed and hundreds were injured. Islamic Jihad claimed responsibility for the bombing and stated that it was in retaliation for the assassination of Hezbollah Secretary General, Sayed Abbas al-Musawi. When evidence emerged in 1998 suggesting that Iran orchestrated the attack, arrest warrants were issued for six Iranian diplomats who promptly left Argentina.

 Then, two years later, in July 1994, a truck loaded with explosives drove into the seven-story AMIA building (Argentine Israelite Mutual Association), a focal point of the Jewish community in Buenos Aires. Eighty-five, mostly Jewish people died and around 300 were injured.

 Although the government and society at large demonstrated its support for the Jewish community in the aftermath of these events, no one has ever been held responsible for the crimes. Tehran continues to deny any Iranian involvement. A possible link has been established with Syrian millionaire, Monzer al-Kassar, an arms dealer known as the ‘Prince of Marbella’ who is serving a 30-year sentence in a US medium-security prison for his association with the Colombian militant group, FARC. In Argentina, he has only been charged with falsifying documents to obtain Argentine citizenship, which he says was facilitated by ‘unmentionable’ former Argentine President, Carlos Menem.

Jewish Life Today ( σ.σ. στην Αργεντινή)

Events like the terrorist bombings have had a galvanizing effect on the Jewish community. Today a powerful memorial sits at the former embassy site and the AMIA ( σ.σ. βλέπε ανωτέρω ) building has been rebuilt. While security has become a focal point at both buildings, the city’s synagogues, and Jewish community organizations, the events have led to improvements in the occasionally strained relationship between Jews and the population as a whole.
Anita Weinstein, Director of the Federation of Jewish Communities at ΑΜΙΑ says the community has shrunken in the last 50 years due to smaller family size and a higher level of assimilation than in the past.
Emigration to Israel is another factor. “Many ideologically-involved Argentines chose to go to Israel to help build the country,” says Weinstein.

After Argentina’s economic crisis of 2001, 25% of the Jewish middle class community fell into poverty, further motivating some to relocate. Since Argentina began diplomatic relations with Israel in 1949, an estimated 45,000 Jews have permanently relocated there.

 Despite Argentina’s shrinking Jewish population, Weinstein says, “Judaism can be felt and lived in so many ways and that is still the case today. Jews feel very strongly about having played a part in building the country.”

Σχόλιο
Και αυτά, μεν, ως προς την Αργεντινή, στην Ελλάδα όμως ; Ιδού το ερώτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: