Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνη δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου δεσπότου ἡμῶν Δωροθέου

Ο μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος επανήλθε εκ νέου, προκειμένου να δώσει οριστική λύση (σημ. στα δικαστήρια θα λάμψει η αλήθεια) στη διένεξη με τον αρχιμανδρίτη π. Ευθύμιο Χαραλαμπίδη. Ο τελευταίος διέκοψε την μνημόνευση του μ. Σύρου, Τήνου, κλπ., επικαλεσθείς, ως ώφειλε, λόγους Ορθοδόξου πίστεως και φρονήματος. Την αντεπίθεση του μ. Δωροθέου μπορείτε να την διαβάσετε στο δεσμό που ακολουθεί, όπως και το σχόλιο - εδώ με κάποιες, ποιμαντικής φύσεως, διορθώσεις.

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/10/blog-post_82.html

- Ο Σύρου Δωρόθεος
Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνην μιᾶς κοινωνίας, εἰς τήν ὁποίαν, ( ... ) τό φαινόμενον τῶν μικτῶν Γάμων εἶναι ἰδιαιτέρως συχνόν, καλούμεθα ἐν πλήρει συναισθήσει τῆς ἡμετέρας εὐθύνης νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ συμβίωσιν καί πρόοδόν της.

- κχ
Αν η Ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται βάσει του φαινομένου των μικτών γάμων, και "το φαινόμενο αυτό είναι ιδιατέρως συχνό" (sic), τούτο σημαίνει ότι έχει αποτύχει πλήρως στο έργο της. Και η αποτυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν προβάλλεται το συναίσθημα της ευθύνης και η εν αγάπη και αλήθεια συμβίωση των μελών της κοινωνίας.

Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, η αφοριστικά λεγόμενη "ποιμαντική" δεν αφορά στην Εκκλησία, αλλά στους ποιμένες αυτής. Οι οποίοι, φαίνεται, δεν βλέπουν τα ερείπια των γάμων, την απαξίωση του θεσμού, ούτε και το γεγονός της πλήρους κοινωνικής αποσάθρωσης. Ζούμε πλέον όλοι τον Δυτικό πολιτισμό της ελευθερίας και τον απελευθερωμένο από αναχρονιστικούς θεσμούς νέο κόσμο. Τον κόσμο της νέας εποχής και των νέων ημερολογιακών χρόνων (...), οι ρυθμοί του οποίου συντονίζονται βάσει των μικτών γάμων ή των μικτών βαπτίσεων. Σύντομα θα έχουμε την μικτή ιεροσύνη, και γιατί όχι, την μικτή εξομολόγηση και οπωσδήποτε, την μικτή θεία ευχαριστία από τους "χοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνην νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ συμβίωσιν καί πρόοδον".

Μετά ταύτα, δεν μένει είς ημάς τίποτα άλλο να πούμε εκτός από το "δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου δεσπότου ἡμῶν Δωροθέου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: