Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

« τὶ πρὸς ἡμᾶς, σὺ ὄψει »

Βλέπε http://apotixisi.blogspot.gr/2014/10/normal-0-false-false-false_12.html
Είναι η συνέχεια του http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/10/blog-post_16.html


Ιωάννης Καρδάσης :
Ο Πατέρας, όταν απέστειλε τον Υιόν στη γη, τον απέστειλε ως Θεόν ή ως άνθρωπον; Και ο Υιός υπάκουσε ή όχι; και όταν έπεμψε το άγιο Πνεύμα, ως Θεόν τον έπεμψε. Ποιός λοιπόν διατάζει και ποιός υπακούει; Οι άγιοι στην ΣΤ΄ Σύνοδο "δογμάτισαν απλανώς και ουχί αλαθήτως", άρα μπορούν να κάμουν και λάθη. Είναι λάθος ή όχι, ότι η ουσία του Πατέρα γέννησε τον ΥΙό (κατά την Α΄). και εάν δεν είναι λάθος, γιατί αφαιρέθηκε; Ανθρωπίνως ερωτώ.

κχ :  
Αν περιμένετε από εμένα, από άλλο, ή από εσάς τον ίδιο να λάβετε την απάντηση του "πώς", σχετικά με το Μυστήριο της υποστατικής ενώσεως των δυο φύσεων εν Χριστώ Ιησού, εγώ τουλάχιστον, δηλώνω αδυναμία. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, δεν γνωρίζω. Αν άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη, και την ικανότητα, δεν με αφορά. Δικό τους θέμα.

Ιωάννης Καρδάσης :
 Άλλο το ερώτημα, άλλη η απάντηση. Ο Μ. Βασίλειος λέγει, ότι το πρόσωπο του Πατέρα γέννησε τον Υιό και όχι η ουσία του. Που το ήξερε;  Του το σφύριξε στ' αυτί ο άνθρωπος Χριστός ή όχι;


κχ :Αν με τα ανωτέρω ερωτήματα αισθάνεστε ικανοποιημένος, ως προς το φιλοπερίεργο του ερευνητικού πνεύματος που σας διακρίνει, σας πληροφορώ ότι το πνεύμα σας είναι εντελώς στερημένο θείας Χάριτος. Είναι πνεύμα αντιλογίας, πλήρες κοσμικής σοφίας, προς εντυπωσιασμό όλων όσων δέχονται - ελλείψει αγιασμού - το φιλιόκβε.

Τα άγια τοις αγίοις, αγαπητέ κύριε, και τα πνευματικά τοις πνευματικοίς. Όσον, δε, αφορά στα δικά σας πνευματικά ερωτήματα, ισχύει το : τα αιρετικά τοις αιρετικοίς, όπως και το : τα ψευδοπνευματικά τοις ψευδοπνευματικοίς.

Για να εννοήσει κάποιος το φιλιόκβε, το οποίο δυστυχώς παρασύρει πολλούς, ώστε να αναδημοσιεύουν τα κατά καιρούς γραφόμενα από εσάς, χωρίς να υποβάλλονται στον κόπο να δείξουν πού τελικά οδηγούν οι ευλογοφανείς και ερευνητικοί, δήθεν, προβληματισμοί σας, ένα έχω να σας πω. Ότι το μυστήριο της υποστατικής ενώσεως του Κυρίου - παρένθεση, τα βρήκατε δύσκολα και με ένα "άλλο το ερώτημα, άλλη η απάντηση" το προσπεράσατε - εμείς οι Ορθόδοξοι δεν το ψάχνουμε. Τη δουλειά αυτή ανέλαβαν να την κάνουν οι αφώτιστοι εξουσιομανείς φωστήρες της Φραγκίας, προκαλώντας άπειρα δεινά στη Χριστιανοσύνη και αμέτρητες σφαγές μεταξύ των ανθρώπων.

Όταν λοιπόν θέτετε το ερώτημα : "Ο πατήρ απέστειλε τον υιό ως θεό ή ως άνθρωπο ;" είναι φανερό ότι απορρίπτετε το μυστήριο της εν Χριστώ Ιησού υποστατικής ένώσεως και όλη την περί αυτής Θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας. Η οποία εμφατικά τονίζει α) "μία ην η θεότης" του αγίου Τριαδικού Θεού, β) ο υιός είναι ίσος του πατρός κατά την θεότητα και ελλάσσων αυτού κατά την ανθρωπότητα και γ) άπειρον το θείον, η θεότητα, και ακατάληπτον.

Τούτα μόνο είχα να σας γράψω, καθόσον ο σχολιαστικός χώρος δεν προσφέρεται - άλλωστε δεν χρειάζεται, ούτε και είμαι ικανός - για κατάθεση θεολογικής διατριβής επί του θέματος. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό συν Θεώ να εννοήσουμε, χωρίς να σκαλίζουμε με τη συνδρομή των τεχνικών εργαλείων της επιστήμης την θεότητα, μας δόθηκε. Αν αυτό δεν είσαστε σε θέση να το καταλάβετε « τὶ πρὸς ἡμᾶς, σὺ ὄψει » (Μτ. κζ´ 4).

Δεν υπάρχουν σχόλια: