Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ο μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ και οι άνθρωποι του τίποτα

Ο οίκος με την επιγραφή "Ελλάς"

Ο μ. Σεραφείμ, και άλλοι, αποτελεί συνέχεια του Χριστόδουλου. Λέει αυτά που πρέπει να πει, αλλά ουδέν ποιεί, δεν κάνει απολύτως τίποτα, φέρνοντάς μας στο νου ταύτα :

3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
Κατά θεωρία, αυτά που έλεγαν οι Φαρισαίοι, ήταν σωστά. Δεν τολμούσαν όμως - όντας  φιλάργυροι  και φιλόδοξοι - τίποτα να πράξουν. Τα έργα, τα οποία επιβεβαιώνουν τη θεωρία, που επαληθεύουν το είναι - "είναι-ως-υπάρχειν" για την ακρίβεια - έχουν ως συνήθως κόστος και αυτό το κόστος δεν τολμά να επωμισθεί ουδείς εκ των θεσμικά τοποθετημένων φυλάκων. Οι φύλακες των Θερμοπυλών κάνουν το ίδιο ακριβώς που έκαναν οι Φαρισαίοι : λέγουσιν καὶ οὐ ποιοῦσιν.
Αυτοί όμως δεν είναι φιλάργυροι, έχουν μόνο την καλή φιλοδοξία να είμαστε Ορθόδοξοι με έναν θεό για όλους όσους αυτοπροσδιορίζονται μαρξιστές, βουδιστές, ισλαμιστές, εβραίοι, αγγλικανοί, ενδεχομένως και οι παπικοί, ορθόδοξοι.

Το λεγόμενο "πράξις θεωρίας επίβασι" παραμένει λόγος κενός - ή αργός με διαφορετική έννοια - και το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από αυτό που ακολουθεί :

26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

Ο οίκος που φέρει την επιγραφή "Ελλάς" έγινε μπάζα, κατά το κοινώς λεγόμενο, και με τα χαλάσματα, οι φύλακες των Θερμοπυλών προσβλέπουν με αισιοδοξία προς τη νέα Σιών και το ναό αυτής. Τον ετοιμάζουν άλλοι για λογαριασμό τους.
( Σε παρένθεση, πάλι επίκαιρο το Forget Church. Follow Jesus. Πολλά τα της Εκκλησίας δεινά, που μας έφερε. Ας την ξεχάσουμε και ας προσκολληθούμε, ή ακολουθήσουμε, τον άνθρωπο-φιλόσοφο Jesus και άλλους μεγάλους σαν αυτόν).

Όπως, κάποτε, η Ιερουσαλήμ έγινε πλίνθοι και κέραμοι, έγινε και η βασιλεύουσα Πόλις, η Κωνσταντινούπολη. Και αυτή που αναδύθηκε από τα ερείπια, ο οίκος με την επιγραφή "Ελλάς", ακολουθεί την ίδια προδιαγεγραμμένη τροχιά.

Έγραφε ένας παλαιοημερολογίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: