Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Προφάσεις εν αμαρτίαις το "παράδειγμα προς αποφυγή οι παλαιοημερολογίτες"

Διάβασα στο ιστολόγιο "Πατερική Παράδοση" (1) :

Πονηρή τακτική του μητροπολίτη Πειραιώς, χρησιμοποιεῖ τὰ ὀνόματα κάποιων Ἁγίων καὶ σεβαστῶν ὀνομάτων (2), χωρὶς νὰ ἐπεξηγεῖ, γιατί τὰ χρησιμοποιεῖ ( ... ) Γιατί ὁ Πειραιῶς ἀποκρύπτει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχή – ἕως τὸ 1995 περίπου, ποὺ ἐκοιμήθησαν οἱ Ἅγιοι αὐτοί – δὲν ἐγίνετο συζήτηση περὶ ἀποτειχίσεως, μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ γίνεται σήμερα, όπου λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος ( ... ) Τότε, κάθε σκέψη ἀντίδρασης διὰ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ Ἀποτειχίσεως, ἀνεστέλλετο, διότι ἔφερε στὴν μνήμη τὰ σχίσματα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν

kx
Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Θα μπορούσαν να είχαν αποτειχισθεί από καιρό - σημ. κχ. όσα επικαλούνται οι νυν εν καινοτομία αποτειχιζόμενοι τα έλεγαν και τα έγραφαν οι παλαιοημερολογίτες από το 1970 - αποφεύγοντας τα λάθη των υπερθετικά ακαινοτόμητων παλαιοημερολογιτών, που βάζουν μπροστά από το Δόγμα την εκκλησιολογία και την κανονολογία, όπως και οι οψίμως αποτειχιζόμενοι. Εντάξει, θα συμφωνήσω, αν πει κανείς ότι το ημερολογιακό δεν είναι δογματικό, όπως δεν ήταν και το "εικονολογικό", το οποίο όμως, όπως απέδειξε η συνέχεια, ήταν σαφέστατα δογματικό.

Οι κατήγοροι των παλαιοημερολογιτών, ειδικά ο μ. Σεραφείμ, προσκομίζουν σαν δικαιολογία της καινοτομίας το "ούτως ώστε να συμπίπτει η εαρινή Ισημερία του ημερολογίου με την εαρινήν Ισημερίαν της κτίσεως". Λαμπρά, πείτε μας όμως : Πόθεν προκύπτει ως ακριβής η εαρινή ισημερία της κτίσεως ; Μήπως βρέθηκε ποτέ εκείνος, που μας φώτισε σχετικά με το πότε ακριβώς άρχισε η κτίση - άρα και η ισημερία της - και δεν το μάθαμε ακόμη ; Είμαστε βέβαιοι ότι προσδιορίσαμε με επιτυχία την έναρξη της κτίσεως ; Διότι, εκτός αυτού, υπάρχει και το προηγούμενο με τον Μωϋσή, όταν "ο ήλιος εστάθη", μέχρις ότου οι Ισραηλίτες κατανικήσουν τους αντιπάλους τους σε διεξαγόμενη μάχη.

Θέλω με αυτό να πω ότι, εφ΄όσον είναι αστρονομικά αδύνατο να καθοριστεί η σύμπτωση της εαρινής ισημερίας με την ισημερία από κτίσως κόσμου, δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί ως προς την λάθος - αν το δεχτούμε - επιλογή των πατέρων της Εκκλησίας να θέσουν το όριο της εαρινής ισημερίας. Είναι αδιάφορο για την Εκκλησία, αν η ισημερία πέφτει ή ανεβαίνει βάσει των αστρονομικών εφημερίδων.

Και ακόμη, αν τα αφορώντα στη Θρησκεία, πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της Επιστήμης, προκειμένου αυτή να μας πει ποιο το αληθές και ποιο το αναληθές, ποιο το ακριβές και ποιο το ανακριβές, τότε μου φαίνεται θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και όλα τα έχοντα σχέση με τα θαύματα και όχι μόνο.

(1) http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_25.html
(2) Σημ. κχ : Ὁσίων Ἰουστίνου Πόποβιτς, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἰακώβου (Τσαλίκη), Ἀμφιλοχίου (Μακρῆ), Φιλοθέου (Ζερβάκου), Σοφίας τῆς έν Κλεισούρᾳ, Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου, Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ καί βεβαίως τοῦ μεγάλου ἁγίου θεολόγου τοῦ 20ου αἰ. Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦντος στήν ὑφήλιον καί πολλῶν ἄλλων (  http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_710.html )

Δεν υπάρχουν σχόλια: