Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Αντιαιρετικό Εγκόλπιο και μ. Σεραφείμ Πειραιώς κατά ΓΟΧ

Ιδού τι διαβάζει κανείς από το "αντιαιρετκό εγκόλπιο" (*) :

ΜητροπολίτΣεραφείμ Πειραιώς :
"Εν τη περιπτώσει των αυτοτιτλοφορουμένων ως Γ.Ο.Χ. προφάσει ευσέβειας και ένεκεν ζήλου ου κατ’ επίγνωσιν, ανηγορεύθη η ημερολογιακή διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου, κατά δέκα τρεις (13) ημέρας ούτως ώστε να συμπίπτει η εαρινή Ισημερία του ημερολογίου με την εαρινήν Ισημερίαν της κτίσεως, γεγονός, που δεν σημαίνει ότι προσέλαβεν η Εκκλησία το Γρηγοριανόν λεγόμενον ημερολόγιον διότι τότε θα είχεν εν χρήσει και το Πασχάλιόν του και θα συνεόρταζε το Πάσχα μετά των Δυτικών, ως δήθεν έκπτωσις και αποστασία ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας των Πρεσβυγενών πατριαρχείων, των αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ακόμη και εκείνων, που διατηρούν εις λειτουργικήν χρήσιν το μη διορθωθέν Ιουλιανόν ημερολόγιον με τραγικόν αποτέλεσμα να αποστούν του σώματος της Εκκλησίας και να εκπέσουν εις τον χώρον του περιπαίγματος του αλάστορος εχθρού"

κχ
Τα μπερδεμένα γραπτά, που έχει το άδειο κεφάλι του egolpion και το συγχυτικό του μητροπολίτη Πειραιώς, πρέπει κανείς να τα "σουλουπώσει", γιατί δεν βγαίνει νόημα. Ιδού πώς ώφειλαν να γράψουν αυτά τα ακαταλαβίστικα, που μπέρδεψαν και τον σχολιαστή sotirio.

«Εν τη περιπτώσει των αυτοτιτλοφορουμένων ως Γ.Ο.Χ. προφάσει ευσέβειας και ένεκεν ζήλου ου κατ’ επίγνωσιν, ανηγορεύθη η ημερολογιακή διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου κατά δέκα τρεις (13) ημέρας ως δήθεν έκπτωσις και αποστασία ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας των Πρεσβυγενών πατριαρχείων, των αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ακόμη και εκείνων, που διατηρούν εις λειτουργικήν χρήσιν το μη διορθωθέν Ιουλιανόν ημερολόγιον ( ... ) Σημείωση κχ. Παρέλειψαν εδώ την μνημόνευση επισκόπων δεχόμενων ή αρνούμενων τη διόρθωση, για να δέσει καλά το ανακάτεμμα τις καινοτομίας. Το δέσιμο, το ανακάτεμμα θέλω να πω, το αναλάβαμε εμείς.

(Τούτο εγένετο) ούτως ώστε να συμπίπτει η εαρινή Ισημερία του ημερολογίου με την εαρινήν Ισημερίαν της κτίσεως, γεγονός, που δεν σημαίνει ότι προσέλαβεν η Εκκλησία το Γρηγοριανόν λεγόμενον ημερολόγιον διότι τότε θα είχεν εν χρήσει και το Πασχάλιόν του και θα συνεόρταζε το Πάσχα μετά των Δυτικών (σημ. παρέλειψαν σκόπιμα και το "μετά Ιουδαίων")».

Αυτά έπρεπε να γράψουν οι άδειες κεφαλές, που δεν ξέρουν πού μπαίνουν τα κόμματα, πού οι τελείες, πού η επεξηγηματική πρόταση, ώστε να δένουν νοηματικά τα γραφόμενα. Αυτά, αν βέβαια ήθελαν απάντηση, την οποία δεν θέλουν, αφού την αποκλείει το "ανάστα ο θεός κρίνων τα ακαταλαβίστικα του egolpion και του μητροπολίτη".

Ωστόσο, κάτι θα τους γράψουμε. Μιας και θέλουν, λοιπόν, η εαρινή ισημερία να συμπίπτει με την ισημερία από κτίσεως κόσμου, πώς εξηγείται να γυρίζουν πίσω εορτολογικά μόνο κατά την περίοδο του Τριωδίου ; Πώς δέχονται το ειδωλολατρικό ημερολόγιο - επί βραχύ - του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα ; Πώς το δεχόταν τόσους αιώνες η Εκκλησία ; Χρονολογικά μεν συνεπείς είναι, εορτολογικά, δε, είναι "άστα να πάνε". Πάσχα μέσα στο Μάη ποτέ δεν έγινε, ποτέ δεν ακούστηκε ; Διότι, βλέπεις, έχουμε και τη λεπτομέρεια της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη πανσέληνο από την εαρινή ισημερία. Αλλά είναι και η νηστεία των αγίων Αποστόλων, είναι και το εκτός Κανόνων «(μη) δις του ενιαυτού μνείαν ποιείσθε του ιδίου παθήματος». Οι αποστολικοί Κανόνες το απαγορεύουν, οι διορθωτές του Ιουλίου Καίσαρα το επιτρέπουν ! Δυο φορές το χρόνο Χριστούγεννα, δυο φορές η Κοίμηση της Θεοτόκου, δυο φορές ο Ευαγγελισμός κλπ. Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος "μπάλωσε" την νηστεία των αγίων Αποστόλων, στο «μη δις του ενιαυτού μνείαν ποιείσθε του ιδίου παθήματος» δεν τα κατάφερε. Η λογική του μπακάλη : "τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πέντε το λαδόξυδο" δεν έπιασε.

Αυτά, ως προς τους «αυτοαναφορικούς μονολόγους» του γράφοντος

(*) http://egolpio.wordpress.com/2009/06/14/serafeim_palaiohmerologites/

Δεν υπάρχουν σχόλια: