Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Έγραφε ένας παλαιοημερολογίτης ...


... για το καθαρό συναίσθημα και το ακάθαρτο. Η αφορμή του δόθηκε από κάτι που διάβασε και ήταν προερχόμενο από έναν λόγιο Μοναχό. Να, λοιπόν τι έγραφε ο Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης : "Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί",  και διαβάστε τι έγραψε ένας παλαιοημερολογίτης :

Θα ήταν καλό και Ορθόδοξο, αν πρόσθετε :  Άλλο το κατά Θεόν συναίσθημα (αγάπη) και έτερο το εξ ενστίκτου ακάθαρτο ανθρώπινο. Τα βιολογικώς ανώτερα θηλαστικά δεν υστερούν. Αγάπης στοιχεία περιέχει κι αυτό, αλλά στερείται της, εκ Πνεύματος αγίου κατοικητηρίου, κάθαρσης. Υπερισχύουν τα ένστικτα - αποτέλεσμα της πτώσης των Πρωτοπλάστων, όσον αφορά στον άνθρωπο.

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ μονάδι, ἱεροκρυφίως.

Η κακοποίηση του φιλιόκβε καθιστά αδρανή τα ανωτέρω.
Και το απαραίτητο υστερόγραφο, προς ενημέρωση των απληροφόρητων και όσων θεωρούνται άτομα ιδεοληπτικά, ψυχαναγκαστικά κλπ.. Άτομα δηλαδή με "ειδικές ανάγκες" - σήμερα  ονομάζονται ειδικές ικανότητες  - στα σχέση έχοντα με τα Θρησκευτικά. Ο κοιμηθείς Μοναχός Θεόκλητος ήταν σφοδρός πολέμιος των παλαιοημερολογιτών, οι τελευταίοι δε, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη - όχι άποψη - της επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι εκτός εκκλησίας, αιρετικοί και σχισματικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: