Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Επιστολή Ι.Μ. Εσφιγμένου προς κ. Πρωθυπουργό της Ε...

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Επιστολή Ι.Μ. Εσφιγμένου προς κ. Πρωθυπουργό της Ε...: ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Δικαστικός επιμελητής μας ανακοίνωσε (Αρ. Απόφασης 1228/2014) ότι εντός τριημέρου θα πρέπει να εκκ...

Σχόλιο

Και πάλι τα γνωστά από τους εν επιγνώσει συνοδοιπόρους λόγω εθνικού συμφέροντος. Συμφέρον, που αφάνισε των Ελλήνων τας πόλεις στη Μικρά Ασία και καταπόντισε την Κύπρο.

 - Ερώτηση :
Αφού όλα τα Ελληνικά δικαστήρια δηλώνουν αναρμόδια να κρίνουν τις παράνομες διοικητικές αποφάσεις του Οικουμενικού και της Ιεράς Κοινότητας, γιατί συμβάλλουν και κόπτωνται στην εκτέλεση των αποφάσεων τους εναντίον μας;

- Απάντηση :
Επειδή τα ελληνικά δικαστήρια είναι αναρμόδια να κρίνουν τις νόμιμες διοικητικές αποφάσεις του οργανισμού των ηνωμένων θρησκειών - σιωνιστικής πρέλευσης - ο οποίος επί του παρόντος, ατύπως και ανεπίσημα, δίνει τις εντολές. Όποιος δεν υπακούει τον πνίγουν τα δάνεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμη κι αν εκτελέσει τα διατεταγμένα θα σωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: