Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Οι δυο φωνές και ο χρόνος

Ανώνυμος με την υπογραφή Unknown έγραφε :

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ. ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΠΟΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΣΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΩΝ


Επειδή η Ιστορία διδάσκει και το μέγα έλεος του αγίου Θεού δωρήθηκε ημίν, οι φίλοι και λάτρεις του ποιήσαντος τας ημέρας - ακόμη και για σας τους ημεροκλάστες - καθημερινώς προσεύχονται να μην βρεθούμε μπροστά στο Μαρτύριο :

 9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. 10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

 Η Ιστορία διδάσκει και πλήθος Μαρτύρων υπάρχει, ώστε άλλοι να μην χρειάζονται. Αν όμως είμαστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως και δεν τιμάμε όλους εκείνους, που έδωσαν το αίμα τους και στερέωσαν την πίστη και την Εκκλησία, τότε δεν μας μένει άλλο από το να επαναλάβουμε :

 3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· ... καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

 Εσείς διορθώσατε τις ημέρες, βάλατε κι άλλες 13, επειδή σας διεμήνυσε το εκ πλαστογραφίας άγιον πνεύμα του πάπα, όσα άκουσε εκ του πατρός και εκ του υιού. Και τι άκουσε ; Ότι σε λάθος χρόνο κάναμε τις Εορτές μας. Δικό σας λοιπόν το μαρτύριο.

 α) ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

 15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

 β) οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει

 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

 Και πόθεν ακούσει ; Όθεν ήκουσε και ο Υιός, διότι λέγει, ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. Το φιλιόκβε όμως λέει άλλα. Ότι το εκ πλαστογραφίας πνεύμα ακούει τα εκ του πατρός και (τα) εκ του υιού. Ακούει δύο φωνές, ο πάπας κάνει τη σύνθεση, ο κόσμος βρίσκεται σε αποσύνθεση και πάντως, ο χρόνος είναι εντάξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: