Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Με τα φτερά της πίστης

(Νεότερη επεξεργασία - Επίλογος -  18/8/2014)

Κάποιος ἀπό τούς ζηλωτές Πατέρες τοῦ ἁγ. Ὄρους, σέ συζήτησι πού εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε ὅτι τά δύο πτερά μέ τά ὁποῖα πετάει κάποιος εἶναι τό ἕνα ἡ πίστις καί τό ἄλλο τό ἡμερολόγιο. Προφανῶς ὁ συνομιλητής ἔκανε σύμπτηξι, καί στό ἕνα πτερό τῆς πίστεως ἐτοποθέτησε καί τά ἔργα, ὥστε νά μείνη ἐλεύθερο τό δεύτερο, γιά νά τοποθετήση ἐκεῖ τό ἡμερολόγιο.

Βλέπε : "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν",σελ. 241- 242, Ιερομόναχου Ευθυμίου Τρικαμηνά,  εκδόσεις Degiorgio, Τρίκαλα 2012,
διανέμεται δωρεάν.

κχ
Προφανώς, ο π. Ευθύμιος έχει το δικό του πουλί, στο ένα φτερό έχει την πίστη και στο άλλο έχει ... πάλι την πίστη. Δηλαδή, τα έργα της Το πουλί αυτό, και η πίστη του π. Ευθυμίου, είναι όπως το αεροπλάνο, που μπορεί να πετάξει και με το ένα φτερό. Δεν είναι όμως έμψυχο, είναι φτιαγμένο από σίδερα, κατασκευασμένο με την τετράγωνη λογική των φυσικών επιστημών. Δεν έχει ζωή, τί κι αν πετά ;

Δεν είναι όπως αυτό που ήθελε σύντομα και περιγραφικά να του πει ο Ζηλωτής πατέρας και συνομιλητής του. Αν καλώς εννοώ, το μεν ένα φτερό αφορά στην άχρονη θεωρία πίστεως των άνω, το άλλο στην έμπρακτη πίστη των κάτω, η οποία φέρει την πιστεύουσα έμψυχη ανθρώπινη ύπαρξη από τόπο σε τόπο, ημέρα την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Πίστεως θεωρία το ένα φτερό, πίστεως πράξη το άλλο. Με το ένα γεννιόμαστε, με το άλλο πορευόμαστε. Με ένα από αυτά να πετάξουμε δεν γίνεται και δύσκολη η επί γης πορεία, και μάλιστα "χωλαίνοντας επ΄ αμφοτέρας τας ιγνύς" : στο επέκεινα και στο ενθάδε.

Επίλογος

Μπορεί να κερδίσαμε το χρόνο με τις δεκατρείς μέρες, που είχαμε χάσει, καλύτεροι όμως στην πίστη δεν γίναμε. Ούτε πρόκειται να γίνουμε, όσο ο σιωνισμός κατατρώει τα σωθικά μας. Χριστιανικός σιωνισμός, όπως διαφαίνεται από τα πεπραγμένα των, επί του παρόντος, αδήλωτων οικουμενιστών δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει. Η Χριστιανοσύνη είναι το επί γης πολίτευμα όλων των "δεδιωγμένων ένεκεν δικαιοσύνης", ένεκεν αληθείας απλά, και αυτό είναι ασυμβίβαστο με τον σιωνισμό, στον οποίο κυριαρχεί το ψεύδος και η πολιτικοθρησκευτική δολιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: