Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Οι εν πίστει οικονόμοι της αδικίας

Από το ιστολόγιο "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1" και Ιωάννης Ν.

Ἀναγνώσαμε λοιπὸν καὶ σήμερα διὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ ἴδια, ὅτι οἱ παλαιοημερολογίτες εἶναι αἱρετικοὶ!!! (καὶ ὄχι σχισματικοί), ἀπεκόπηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, θεώρησαν τὶς 13 ἡμέρες δογματικὸ θέμα κ.λπ. σχόλια ποὺ ὅλοι γνωρίζετε! Ἒφ΄ ὅσον λοιπὸν ἡ «ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως», ἃς κάνουμε καὶ ἐμεῖς μιὰ μερικὴ ἐπανάληψη, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ καὶ νὰ παγιωθεῖ εἰς τὴν μνήμη τοὺς, κατὰ τὸν σοφὸ Πλάτωνα,  
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (1ο ΜΕΡΟΣ) 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (2ο ΜΕΡΟΣ) 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (3ο ΜΕΡΟΣ) 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (4ο ΜΕΡΟΣ) 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (5ο ΜΕΡΟΣ) 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ! (6ο ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)                  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! 
ΤΙ ΕΣΤΙ ΟΙ ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/08/blog-post_77.html

Σχόλιο κχ

«ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, 
καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν» 

 Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως". Λησμόνησε όμως ότι υπάρχουν και οι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι διδάχθηκαν στραβά γράμματα, παράδειγμα, ότι τα Μυστήρια των Ορθοδόξων υφίστανται μόλυνση. Η μόλυνση, έμαθαν, οφείλεται στην ανυπακοή τους προς την Εκκλησία, η οποία εδώ και εκατό χρόνια διοικείται από εκσυγχρονιστές βάσει των πορισμάτων της Αστρονομίας. Και της διπλωματίας οπωσδήποτε. Έμαθαν, ακόμη, ότι όλα είναι θέμα προαίρεσης, άλλο παράδειγμα το, "μέ ὅ,τι προαίρεσι προσέρχονται στά (νέα) Μυστήρια, τόση Χάρι παίρνουν", Αυτό τους το δίδαξαν οι νέοι αθλούμενοι στον μονήρη και ασκητικό βίο, το προηγούμενο οι πανεπιστημιακοί της ακαδημαϊκής θεολογίας.

 Αποτέλεσμα ήταν η προαίρεση να χαλάσει, αφού αυτά διαρκώς άκουγαν, διάβαζαν και επαναλάμβαναν. Ποτέ δεν έθεσαν προς τους διδασκάλους το απλό ερώτημα : Πώς είναι δυνατόν να μολύνονται τα ιερά Μυστήρια, αφού το Άγιον Πνεύμα είναι τελεσιουργός αυτών ; Είναι ποτέ δυνατό να μολύνεται το τίμιο Σώμα και Αίμα Χριστού ; Η απάντηση η οποία ποτέ δεν τους δόθηκε, αφού κανείς δεν ρώτησε, θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, η ακόλουθη : Τα ιερά Μυστήρια δεν μολύνονται, μολύνονται όμως όσοι κάνουν υπακοή στους εκσυγχρονιστές (ιεράρχες, ακαδημαϊκούς, ασκητεύοντες κλπ.) και την εκκλησία που πήγαν κι έφτιαξαν.

Τα Μυστήρια καλώς γίνονται, αυτοί όμως καίγονται. Με χαλασμένη την προαίρεση ό,τι σκεύος κι αν κρατήσεις δεν σώνεσαι. Επαναλαμβάνεις διαρκώς αυτά που σε έμαθαν και όχι άλλα.

 «10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν ...14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. » (Λκ. ις΄).

 Ο αναγνώστης καλείται να αποφασίσει και να απαντήσει : Ποιοι είναι οι "ἐν ἐλαχίστῳ" πιστοί και ποιοι οι "ἐν ἐλαχίστῳ" άδικοι ; Όσοι πιστοί κράτησαν την ελάχιστη τάξη - αταξία των Αστρονόμων - των Εορτών ή εκείνοι που διέπραξαν την ελάχιστη αδικία - τάξη των Αστρονόμων - διόρθωσης της Εκκλησίας ; Ποιοι είναι εν προκειμένω οι εν πίστει "οικονόμοι της αδικίας" ; Αυτοί που δεν υπάκουσαν, ή εκείνοι που προσαρμόστηκαν στις έξωθεν εντολές της νέας και σύγχρονης εκκλησίας ;

Επίλογος
"9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω· ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς". Φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας μας καλεί να κάνουμε ο Κύριος. Αυτοί όμως, οι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και έξωθεν καθοδηγούμενοι, δεν ήταν φίλοι, αποδείχθηκαν εταίροι, όπως ήταν ο Ιούδας και τον αποκάλεσε ο Κύριος : "50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἑταῖρε, ἐφ' ὃ πάρει;" (Μτ. κς΄) σε αντίθεση με το  "15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν." (Ιν. ιε΄)

Και για όσους δεν καταλαβαίνουν το «ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν». Ο πιστός εν Χριστώ είναι πιστός και εν δικαίω, άρα έχουμε : όποιος στα λίγα είναι δίκαιος, είναι και στα πολλά δίκαιος, και όποιος στα λίγα είναι άδικος, είναι και στα πολλά άδικος. Οι Παλαιοημερολογίτες στα λίγα - εορταστική τάξη - προτίμησαν να είναι δίκαιοι, άρα και στα πολλά. Αδίκησαν μόνο τους αστρονόμους της παπικής επιστήμης. Άλλωστε, μη ξεχνάμε, η επιστήμη ασκείται σήμερα εν αδίκω και ελάχιστα εν δικαίω : «ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη».
Επιστήμη χωριζομένη Θεολογίας κακουργία εστί, δικό μου αυτό, ή όπως λέμε "άποψη". Αυτονόητο, θεολογίες δεν υπάρχουν πολλές και ... αδελφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: