Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Η μπακαλίστικη λογική των πιστών της Καινοτομίας


Συνέχεια στο " Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ "
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_14.html

Παράδειγμα
Ο μπακάλης χρεώνει, ας πούμε, το ένα κιλό αλεύρι 10 δραχμές και το ένα κιλό πινέζες, πάλι 10 δραχμές. Αξιολογεί την αριθμητική μονάδα μέτρησης βάρους, όσο και το προς πώληση εμπόρευμα.

Ελπίζω, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η αριθμητική αξία στην, με απόλυτη ακρίβεια, μέτρηση των διαδρομών, που έχουν τα ουράνια σώματα, δεν μπορεί ποτέ να είναι η ίδια με την περιεχόμενη αξία σε κάτι " ὃ οὐκ ἐνδέχεται γίγνεσθαι" (ανένδεκτον) αριθμητικά μετρητό και προσδιορίσιμο.

Παρά ταύτα, εφόσον ζούμε, υπάρχουμε εντός του θαύματος της Δημιουργίας - Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος ... ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα· ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπο - καθόλου δεν μας υποβιβάζει, αν μένουμε συνεπείς, αλλά αστρονομικά ασυνεπείς, στα χρονικά περιθώρια τα οποία όρισε η Εκκλησία με το Εορτολόγιο. Θα μας πουν ανορθολογικούς, οπισθοδρομικούς ή αναχρονιστικούς ; Ας μας πουν, άλλωστε, οπισθοδρομικό και λίαν αναχρονιστικό είναι και το :

Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μὴ ὄντων πλάσας με, καὶ εἰκόνι σου θείᾳ τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν με ἐπιστρέψας εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθην, εἰς τὸ καθ' ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι.

Για τα κρίματά μας, που μόνο ο Κύριος γνωρίζει, οι πιστοί στην Καινοτομία δέχτηκαν ανεξέταστα την μπακαλίστικη λογική, που τους επέβαλαν ανάξιοι Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, και της Εκκλησίας, άξιοι όμως πρεσβευτές πάσης κακοδοξίας και υπερβολικά ολέθριας παραθρησκείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: