Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Άρα γε οι τοιούτοι είναι σχισματικοί, αιρετικοί, κ...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Άρα γε οι τοιούτοι είναι σχισματικοί, αιρετικοί, κ...: Η συνελθούσα σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει το 754 αποτελουμένη από Πατριάρχας Μητροπολίτας και Επισκόπους εξέδωκαν όρον ούτως έχοντα: «Ομοφ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: