Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Της ερήμου

- Γέροντα, έχω ανησυχία, έχω άγχος. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου κάθε μέρα φοβόμουν, συλλογιζόμουν, τόσες αρρώστιες, τόσα άλλα. Κάθε μέρα προσευχόμουν. Δόξα τω Θεώ μεγάλωσαν, ηρέμησα. Να όμως πάλι. Τώρα με τα μικρά εγγονάκια μου - έχω τέσσερα, δυο από κάθε παιδί - ξανάρχισα πάλι τα ίδια. Άγχος, έγνοιες, ανησυχία.

- Αδελφέ μου, σκέψου για μια στιγμή. Αν εσύ είχες άγχος και ανησυχία για τα παιδιά σου και τώρα για τα εγγονάκια σου, τί θα λέγαμε για τον άγιο Θεό ; Πόση ανησυχία, αν μπορούμε να το πούμε,  θα έχει για τόσα εκατομμύρια ανθρώπων. Παιδιά του, εγγονάκια του θα έλεγα, είμαστε όλοι. Γι΄ αυτό μας έδωσε τους αγγέλους, μας έδωσε τους αγίους, την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και αυτό τον ίδιο τον εαυτό του. Έγινε για μας άνθρωπος : "  9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν ". Τί λέγει ; Βλέπεις ; Ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν.

Καλήν ανησυχία έχεις, μη σταματάς να προσεύχεσαι.-

Αντίγραφο ευρεθέντος χειρογράφου σε ιερό Κελλίον της Καψάλας, Άγιον Όρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: