Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Οικουμενιστικά λάθη

Βλέπε και  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/06/blog-post_463.html

14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον (*) δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

(*) Η Έκδοση της Καινής Διαθήκης, έτος 1904, της κατά Χάλκην Θεολογικής Σχολής, γράφει "πεπειραμένον". Αντιθέτως, η Καινή Διαθήκη της διαδικτυακής ιστοσελίδας http://users.otenet.gr/~gmcr/ γράφει "πεπειρασμένον". Η έκδοση αυτή φέρεται "κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου". Ο οικουμενισμός θέλει τον "πεπειραμένον" να είναι "πεπειρασμένος". Οι θεολόγοι και οι φιλόλογοι καλούνται να βοηθήσουν τους μη έχοντας γνώσιν της διαφοράς.

Ο ιστότοπος μας πληροφορεί : Εάν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση για την σελίδα ή βρείτε κάποιο λάθος στα κείμενα μην διστάσετε να μου γράψετε (δίνει το ημέλ). Ευχαριστώ.

Δεν τους ενόχλησα, χαμένος κόπος.

Αντιγράφω - copy paste - το Εβ. δ΄ 14-15 της ιστοσελίδας http://users.otenet.gr/~gmcr/
14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.
Πάντως, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει "πεπειραμένον" - προς τιμήν της και η Αποστολική Διακονία χρησιμοποιεί το Βυζαντινό κώδικα - και όχι "πεπειρασμένον". Βλέπε ...

 http://books.google.gr/books?id=dOxyOK_7BXAC&pg=PA105&lpg=PA105&dq=%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%E1%BD%B3%CE%BD%CE%BF%CE%BD+%CE%B4%E1%BD%B2+%CE%BA%CE%B1%CF%84%E1%BD%B0+%CF%80%E1%BD%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B8%27+%E1%BD%81%CE%BC%CE%BF%CE%B9%E1%BD%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%89%CF%81%E1%BD%B6%CF%82+%E1%BC%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%E1%BD%B7%CE%B1%CF%82&source=bl&ots=YHXEv2ntky&sig=Xea7tVTe4aC1N9R4zcE9f1vUOQQ&hl=el&sa=X&ei=npahU57lK8O6ygOg44LICg&ved=0CCsQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false

... σελ. 105 - 106

Σημείωση
Για να ανοίξετε τον παραπάνω σύνδεσμο να τον αντιγράψετε και να τον στείλετε με ημέηλ στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, δηλ. με παραλήπτη εσάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: