Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Οι αιρέσεις γίνονται τώρα "λεκτικές δογματικές διαφορές"


Εγράφη ...

"Παρά τις διασαφήσεις λοιπόν αυτές οι Παπικοί εξακολουθούσαν πεισματικά να επιμένουν αμετακίνητοι στην πλάνη τους και να επαναλαμβάνουν την κακοδοξία αυτή σ’ όλες τις μεταγενέστερες παπικές Συνόδους μέχρι σήμερα.   Κατόπιν αυτών λυπούμεθα για την άστοχη, κατά την γνώμη μας, θεώρηση του εν λόγω θέματος, από τον κ. καθηγητή, η οποία πιστεύουμε ότι οφείλεται στην παραθεώρηση όλων των ανωτέρω ιστορικών στοιχείων" (*)

... και σχολιάζουμε :

Και, πρέπει ακόμη περισσότερο να λυπόμαστε, για το παπικό δόγμα της ασπόρου συλλήψεως της Θεοτόκου. Η εμμονή στην αίρεση και στην πλάνη έχει συνέπειες.

Μήπως το δόγμα της ασπόρου συλλήψεως - υπό των θεοπατόρων αυτής Ιωακείμ και Άννης - της υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο εντελώς απορρίπτουμε οι Ορθόδοξοι, είναι κι αυτό "πρόβλημα λεκτικής παρανοήσεως"; Ευσταθεί ο ισχυρισμός του κ. καθηγητή «Αυτή η αντίθεση των ελληνορθοδόξων δεν είναι απολύτως δικαιολογημένη» (sic); Διότι, λέμε τώρα εμείς, αν ήταν άσπορος η σύλληψη - υπό των θεοπατόρων αυτής Ιωακείμ και Άννης - της Θεοτόκου, τότε ποιος ο λόγος της ενσάρκου (εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου) θείας Ενανθρωπήσεως;

Κακώς, ο κύριος Π. Μπούμης, επιχειρεί να αμβλύνει τη φραγκολατινική κακοποίηση και στρέβλωση του Δόγματος, υποδηλώνοντας έμμεσα ότι έχουμε μόνο λεκτικές δογματικές διαφορές με τη σαφέστατα αιρετική Δύση. Η οποία, σημειωτέον, ανενδοίαστα και απροκάλυπτα άγεται και φέρεται από τους Σιωνιστές. Έτσι, όπως πάμε, θα φτάσουμε στο τέλος να λέμε κι εμείς "θείον δώρον" οι - όχι πια αιρέσεις, αλλά - δογματικές (: λεκτικές πλέον) διαφορές !!!

(*)  http://aktines.blogspot.gr/2014/05/filioque.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: