Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Η ψήφος που χρειαζόμαστε και η ψήφος που μας δίνουν


Διαβάσαμε, σε θρησκευτικό ιστολόγιο, τι είπε ο μητροπολίτης Μεσογαίας για τις εκλογές που έρχονται :
"Ἂν πάλι  σιωπήσουμε - δική μας σημείωση, λαός και κλήρος - τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται» (...) Τὸ μήνυμα ποὺ θὰ δώσουμε πρέπει νὰ εἶναι πνευματικό (...) Ἐμεῖς νὰ ψηφίζουμε κι Ἐκεῖνος - και πάλι. δική μας σημείωση - ο Θεός νὰ ἐκλέγει".

κχ
15 ... Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Ο Θεός, έχω τη γνώμη, και  ψηφίζει και εκλέγει ! Με ψήφο λευκή, επειδή λευκό είναι το φώς.

Φωτός, άρα, την ψήφο χρειαζόμαστε, όχι λευκό ή άλλο ψηφοδέλτιο, επί του οποίου η οπισθία επιφάνεια φέρει το όνομα του Αντίχριστου. Μόνο όποιος έχει καθαρούς νοητούς οφθαλμούς το βλέπει και το διαβάζει.

Η ψήφος του Φωτός εκλέγει όσους κατά Χάρι εκπέμπουν αυτό το Φως. Όχι εκείνους που "5 ...  καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον", για να μη βλέπουμε, για να ζούμε στο σκοτάδι.    

Σημείωση. Το προτασσόμενο εδάφιο είναι από την Αποκάλυψη Ιωάννου. Συχνά ακούμε ή διαβάζουμε ότι ζούμε αποκαλυπτικούς χρόνους, και αφορά " τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας ". Τι συνέβαινε τότε στην Πέργαμο, ο ενδιαφερόμενος ας διαβάσει το σχετικό εδάφιο της Αποκαλύψεως, το οποίο σαφώς γνωρίζει ο μητροπολίτης της πνευματικής ψήφου (sic).

Και για να τελειώνουμε με την αγέλη των ψηφοφόρων, έτσι όπως κατάντησε από τα μπαλκόνια και τους άμβωνες - αμφότερα επαναλαμβάνουν με στεντόρια φωνή  "15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν (...) οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα" - στη θέση του Καίσαρα σήμερα μπήκε η δημοκρατία -, είχαμε το εξαιρετικό δείγμα ψήφου με το διαγωνισμό της γιουροβίζιον. Ένας άνδρας με γένι, αλλά με όλα τα εμφανώς δυνάμενα χαρακτηριστικά γυναίκας, πήρε το βραβείο για την προτίμηση του μεταλλαγμένου φύλου του. Δευτερευόντως και για το άσμα.  Οι Έλληνες που μετείχαν στην ψηφοφορία του έδωσαν το Άριστα 12 ! Παρένθεση, για την εμφάνιση 6, για το τραγούδι 6, και άλλο ένα 6, προσθέτουμε, η ψήφος τους, η συμμετοχή τους.

Επί του παρόντος, μη εμφανισιακό παραμένει το εξ αντικειμένου υπάρχον ανατομικό όργανο, που μας δίνει η Φύση (*). Τούτο εξακολουθεί ακόμη να μένει κρυφό και όχι ορατό, προς κοινή τέρψη και απόλαυση όλων αυτών που ψηφίζουν, μετά ή άνευ πνευματικής ψήφου. Πηγαίνετε λοιπόν να ψηφίσετε, αφού προηγουμένως έχετε πάρει την ευλογία του πνευματικού σας, έχετε εξομολογηθεί και έχετε λάβει την υπόσχεση επίλυσης των οικονομικών σας δεινών από τους επίδοξους κυβερνήτες.

(*) Ούτε, ακόμη, και σ΄ αυτά τα ειδικά θέρετρα των γυμνιστών δεν βλέπουμε γυναίκες με το ανατομικό - πέραν πάσης αμφιβολίας - όργανο του άρρενος ! Δεν γνωρίζω αν έχω χάσει κάποια επεισόδια.

Υστερόγραφο
Το σχόλιο αφιερώνεται στον δημοσιογράφο κύριο Μάκη Βραχιολίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: