Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Οι καλοί "χριστιανοί"


Οι καλοί "χριστιανοί" σκέφτονται και πράττουν όπως ο καλός μας "οικουμενικός" και οι συν αυτώ. Είναι οι λόγοι του λεγόμενου "εθνικού" συμφέροντος, όπου το "εθνικό" είναι πλέον ανύπαρκτο. Υπάρχει μόνο το συμφέρον (*). Δυστυχώς, όχι το συμφέρον του έθνους - έγινε πλέον πολτός - αλλά το συμφέρον των διορισμένων κυβερνητών μας από το παγκόσμιο κέντρο εξουσίας των σιωνιστών. Την τσέπη τους μόνο φροντίζουν οι εδώ και την (πολιτική) αποκατάσταση των, κληρονομικώ δικαίω, διαδόχων τους.

Εν τω μεταξύ, ετοιμαζόμαστε πάλι να ψηφίσουμε ... .

(*) 49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.

Τότε, το εθνικό συμφέρον των Ιουδαίων απαιτούσε "ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται". Σήμερα, το έθνος των Ελλήνων απόληται και οι ακέφαλες κεφαλές των ιεραρχών μνείαν ποιούνται της εκ νεκρών εγέρσεως του Ζωοδότη, δηλώνοντας ξεδιάντροπα "έχουμε τον ίδιο θεό με τον ραββίνο Σνάϊερ", άγιο αποκαλούν το Κοράνι, αδελφές ονομάζουν τις αιρετικές εκκλησίες.

"Έχομεν επίγνωσιν του γεγονότος ότι ουδέν θέμα της εποχής μας δύναται να θεωρηθή ή επιλυθή άνευ αναφοράς εις το παγκόσμιον, καθώς και ότι οιαδήτις πόλωσις μεταξύ τοπικού και παγκοσμίου καταλήγει εις αλλοίωσιν του ορθοδόξου φρονήματος" (Ανακοίνωση-Μήνυμα της πανορθόδοξης Σύναξης Πατριαρχών στο Φανάρι, 06/03/2014). Αυτό είναι το νέο Δόγμα τους. Όταν όλοι είναι ψεύτες και εγκληματίες, θα πρέπει, για να μην αλλοιωθεί το ορθόδοξο φρόνημα, να γίνουμε κι εμείς το ίδιο, ψεύτες και εγκληματίες. Όταν η "ξετσιπωσιά" και η ασχήμια εισβάλλει στην εκκλησία, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Διαφορετικά, όταν δεν αναφερόμαστε στο παγκόσμιο και προτιμάμε το τοπικό, είμαστε de facto ακραίοι, δηλαδή πολωτικοί, και φίδι που μας έφαγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: