Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ο παραπεσών σπόρος

Διαβάσαμε :" Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μας όρθωσαν τό άνάστημά τους καί νομοθέτηοαν κατά ... " κλπ. Βλέπε  http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6749.html

κυπριανός χ

1)... κατά της ορθόδοξης αγωγής των παιδιών μας ...
2) κατά της επίσκεψης ιερέων στα σχολεία ...
3) κατά της οικογένειας ...
4) υπέρ των εκτρώσεων ...
5) υπέρ της εργάσιμης Κυριακής αργίας ...
6) υπέρ ανεγέρσεως (ανεγέρσεων) τζαμιού (τζαμιών) ... .

Μήπως παρέπεσε (*) κάτι άλλο εξίσου σημαντικό ; Διότι, ναι μεν έχουμε το νόμο υπέρ αμβλώσεων, έχουμε όμως και το νόμο υπέρ εικασίας, το γνωστό σε όλους νόμο της εικαζόμενης συναίνεσης δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά "νεκρούς". Όπου, θυμίζουμε, η ... έκτρωση των οργάνων είναι απόλυτα σύννομη βάσει του Συντάγματος. Εδώ τι γίνεται;

Μήπως πρέπει να περιμένουμε μια άλλη "Βουλή των 300", που θα διορθώσει αυτό το νόμο και θα κάνει δεκτό έναν άλλο ; Το νόμο της εκπεφρασμένης συναίνεσης και όχι της εικαζόμενης;

Σταματώ εδώ επειδή τα ερωτήματα - περίπτωση εκπεφρασμένης συναίνεσης - θα αρχίσουν να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

(*) 5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό (Λκ. η΄) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: