Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Καλή Ανάσταση, άγιον και ευλογημένο Πάσχα


Προς τους αναγνώστες, διαχειριστές ιστολογίων που με φιλοξένησαν είτε ως σχολιαστή, είτε αναδημοσίευσαν μερικά από τα περιεχόμενα του ιστολογίου αυτού, εύχομαι Καλή Ανάσταση, άγιο και ευλογημένο Πάσχα.

Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
...
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. 
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
 

κυπριανός χ

3 σχόλια:

Silver είπε...

Καλή και Ευλογημένη Ανάσταση αδελφέ μας Κυπριανέ!

Η Κυρία Θεοτόκος μας να σου χαρίζει έτη πολλά να συνεχίσης τον ευγενή αγώνας υπέρ της Φιλτάτης μας Ορθοδοξίας!

Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
Μόντρεαλ_Καναδά

cummulus είπε...

Ἡ Ἀνάσταση γιατρέ, θά μπλοκάρει τήν (παράλογη) λογική μας. Καλή μέθη Ἀναστάσεως!

Kyprianos Christodoulides είπε...

Υπάρχει καλύτερη, μεγαλύτερη, άκρατη μέθη αμέθυστος από αυτή ;

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. (Ιν. α΄)

Πλήρης χάριτος και αληθείας είναι αυτή η αμέθυστος μέθη.

Χριστός Ανέστη !