Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ησυχασμός και νάρκη


 Διαβάσαμε από αναθεωρητή του Μαρξισμού :

- Τι είπε όμως ο Μαρξ επί λέξει; «Η θρησκεία είναι ο ανασασμός της βασανιζόμενης ύπαρξής μας, η καρδιά ενός κόσμου χωρίς καρδιά, το πνεύμα της εποχής δίχως πνεύμα. Είναι το όπιο του λαού».

κυπριανός χ
Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο ερμηνεύσει ο αναγνώστης την ακροστιχίδα : "είναι το όπιο του λαού", δηλαδή ή το φάρμακο (ανακουφίζει) ή το δηλητήριο (ναρκώνει), γεγονός είναι ότι επικράτησε η γνώμη - κυρίως από τους αντίχριστους και τους εκκλησιομάχους - ότι η θρησκεία είναι ισοδύναμη της εξαρτησιογόνου, εθιστικής και φαρμακευτικά προκλητής νάρκης. Ήταν εντελώς άστοχος ο χαρακτηρισμός αυτός από τον Μαρξ, δικαιολογημένος όμως. Διότι ο Μαρξ ήταν ζυμωμένος με αιρετικές και αλλόθρησκες - αμιγώς ιουδαϊκές, ή έστω χριστιανικές πλην ιουδαΐζουσες - δοξασίες.

Το θέμα είναι ότι, αφού επικράτησε η άποψη : θρησκεία ίσον όπιο, γιατί κανείς δεν ανέτρεψε τον ισχυρισμό και στη θέση της θρησκείας να βάλει την πολιτική : Η πολιτική είναι το όπιο του λαού ; Διότι, μην μου πείτε ότι η πολιτική δεν ισοδυναμεί με πλήρη αποβλακωτική νάρκη ; Ουδείς σοβαρά σκεπτόμενος θα το αμφισβητούσε. Η πολιτική είναι αυτή που προκαλεί εγκεφαλική αποφλοίωση σε αντίθεση με την θρησκεία και το ησυχαστικό έθος των Μοναχών. Το οποίο κατασυκοφάντησαν οι Δυτικοί και το χαρακτήρισαν "ομφαλοσκοπία" ! Η νήψη όμως των Μοναχών - έστω, για τους κακεντρεχείς "νάρκη" - συνοδεύτηκε από όλα όσα σήμερα συγκροτούν την Ορθοδοξία, που δεν είναι άλλα από την, περί Θεού, αλήθεια και την πίστη που έχουμε οι Ορθόδοξοι.

Ποια σύγκριση, λοιπόν, μπορεί να γίνει μεταξύ της έξωθεν προκλητής και εθιστικής - από φάρμακα - νάρκης και αυτής των ησυχαζόντων Μοναχών ; Τι μας προσέφεραν οι μεν και τι οι δε ; Χρειάζεται μήπως πολλή σκέψη;

Η ομιλία του Ρώσου Προέδρου στην Δούμα (το ρωσικό Κοινοβούλιο) για τις εντάσεις με τις μειονότητες στην Ρωσία προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως.


(Συγκεκριμένα είπε) :

“Στην Ρωσία ζουν Ρώσοι. Οποιαδήποτε μειονότητα από οπουδήποτε , αν θέλει να ζει στην Ρωσία, να εργάζεται και να τρώει στην Ρωσία, θα πρέπει να μιλάει ρωσικά και θα πρέπει να σέβεται τους ρωσικούς νόμους. Αν επιθυμούν το νόμο της Σαρίας, τους συμβουλεύουμε να πάνε σε εκείνα τα μέρη που είναι νόμος του κράτους τους (εννοεί τη Σαρία).

Η Ρωσία δεν χρειάζεται μειονότητες. Oι μειονότητες χρειάζονται την Ρωσία και δεν θα τους χορηγήσουμε ειδικά προνόμια, ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους νόμους μας, έτσι ώστε να ταιριάζουν στις επιθυμίες τους, ανεξάρτητα πόσο δυνατά θα φωνάζουν περί διακρίσεων. Εμείς μαθαίνουμε καλύτερα από τις αυτοκτονίες στην Αμερική, την Αγγλία, την Ολλανδία και την Γαλλία, αν πρόκειται να επιζήσουμε ως ένα έθνος.

Τα Ρωσικά έθιμα και παραδόσεις δεν είναι συμβατά με την έλλειψη της κουλτούρας ή του πρωτόγονου τρόπου ζωής των περισσοτέρων μειονοτήτων.

Όταν αυτό το αξιότιμο Νομοθετικό Σώμα σκεφτεί να δημιουργήσει νέους νόμους (να νομοθετήσει), θα πρέπει να έχει υπόψη του το εθνικό συμφέρον πρώτα παρατηρώντας (σημειώνοντας) ότι οι μειονότητες δεν είναι Ρώσοι.

Οι πολιτικοί στη Δούμα (Κοινοβούλιο) επευφήμησαν όρθιοι τον Πούτιν για πέντελεπτά.

Ολυμπία
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Απολογητικό σχόλιο επί απολογητικού άρθρουΔιαβάσαμε :
Τὸ ἔργο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ὑπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὡς θεοΐδρυτος αὐτοτελὴς πνευματικὸς ὀργανισμὸς ὑφίσταται μέσα στὴν πολιτεία παράλληλα μὲ αὐτήν. Ἡ δὲ Θεολογία διὰ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναπτύξεως τῆς ὑπερφυσικῆς θείας ἀποκαλύψεως ἀποτελεῖ τὸ συμπλήρωμα τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν μὲ τὸ νὰ ἐκφέρει τὸν τελευταῖο περὶ τῶν ὄντων λόγο (...) Ἐπίσης πρέπει νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅτι κοιτίδα τῆς Θεολογίας, ἡ ὁποία δικαιοῦται νὰ ἀποκαλεῖται «ἐπιστήμη ἐπιστημῶν», εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἔδωσε καὶ δίνει ζωὴ στὴ Θεολογία. (...) Οἱ Πατέρες ἦσαν κατεξοχὴν πιστοί (...) Σταθερὸ δὲ ἀξίωμά τους ἦταν: «πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις».(*)

κυπριανός χ

Είμαι βέβαιος ότι το σχόλιο αυτό δεν θα δημοσιευθεί. Ωστόσο, θα υπάρξουν μερικοί, άγνωστο ποιοι θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα το διαβάσουν.

Δεν θα διαφωνούσα σε τίποτα με όσα αναφέρει το περιοδικό "ΣΩΤΗΡ". Απουσιάζει όμως το καταστάλαγμα, αν θέλετε νόημα, των ανωτέρω, τα οποία γράφτηκαν με αφορμή "τὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ". Το άρθρο επιγράφεται "Εκκλησία και Θεολογικές Σχολές".

Όπως σαφέστατα προκύπτει από το άρθρο, ο ρόλος της Θεολογίας και των συναρτημένων πανεπιστημιακών σχολών είναι "νὰ ἐκφέρει τὸν τελευταῖο περὶ τῶν ὄντων λόγο" και ο λόγος αυτός "πρέπει νὰ εἶναι πρωτίστως Ἀποστολικός καὶ Πατερικός", καθόσον Απόστολοι και Πατέρες "ἦσαν κατεξοχὴν πιστοί". Πάντα σύμφωνα με το άρθρο.

Με άλλα λόγια, στόχος και σκοπός της Θεολογίας, της Εκκλησίας και των πανεπιστημιακών παραρτημάτων ή σχολών, είναι να καλλιεργούν την καθ΄ ημάς πίστη και το φρόνημα αυτής κατά τα πρότυπα ( : «πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις» ) των Αποστόλων και των Πατέρων.

Η πίστη αυτή, εφόσον ισχύει το αξίωμα «πράξις θεωρίας επίβασις», σημαίνει ότι είναι "1 ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων" (Εβ. ια΄). Αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Συμβαίνει όμως τον τελευταίο καιρό - αιώνα για να είμαι ακριβής - η πίστη να είναι μεν "ελπιζομένων υπόστασις", έπαψε όμως να είναι "πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων". Επειδή ο έλεγχος είναι συχνά επώδυνος για τους ελεγχόμενους. Οπότε, απουσιάζοντος του ελέγχου, η ζημιά έγινε, η χαραμάδα άνοιξε, και οι νυν πανεπιστημιακοί αποφαίνονται «Τὸ Πανεπιστήμιο  δὲν εἶναι τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι ἐλεύθερο, δημόσιο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τὶς ἀκαδημαϊκὲς ἀνάγκες».

Τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπληρώνουμε τώρα εμείς, είναι πάντα ανοικτά - σχήμα λόγου βέβαια - σε έλεγχο. Διότι, έτσι, δικαιολογούν την ελευθερία των ακαδημαϊκών, και οπωσδήποτε δημοκρατικών, αναγκών τις οποίες, υποτίθεται, προασπίζουν. Η θεολογία των ημερών μας (ποια απ΄ όλες;) δεν είναι το ίδιο. Ασκεί δια των εκπροσώπων της Εκκλησίας επιλεκτικό έλεγχο, ή για να είμαστε ακριβείς, δεν ασκεί καθόλου. Ό,τι εντέλλονται τα ξένα σιωνιστικά κέντρα αυτό κάνει.

(*)  http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/04/blog-post_2408.html

Υστερόγραφο
Το ιστολόγιο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ δημοσίευσε το σχόλιο και τους ευχαριστώ. Είχαμε όμως και ένα σχόλιο, όπου Ανώνυμος (4 : 07) έψεγε όσους είναι αντίθετοι με την ίδρυση τμήματος ισλαμικών σπουδών στο ΑΠΘ. Ιδού το σχόλιο και οι απαντήσεις :

- "Όλοι εσείς, που δεν θέλετε ισλαμική σχολή, αναρωτηθήκατε ποτέ τι συνέπειες έχει να σπουδάζουν σε Ιράν και Σαουδική Αραβία οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης, αντί να φοιτούν σε μια σχολή ανάλογη ελληνικού ΑΕΙ με πρόγραμμα σπουδών, που θα περιλαμβάνει και μαθήματα σχετικά με την ορθόδοξη θεολογία και ελληνική Ιστορία και πολιτισμό, και θα συμβάλλει στην άρση αμοιβαίων παρεξηγήσεων;"

κυπριανός χ
Και όλοι εσείς, που θέλετε την ίδρυση τμήματος ισλαμικών σπουδών στο ΑΠΘ, μήπως βλέπετε πώς αίρονται οι παρεξηγήσεις, που έχουν μεταξύ τους οι πιστοί του Ισλάμ;

Τι θέλετε να το κάνουμε, να γίνουμε κι εδώ Καμπούλ, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Αίγυπτος ; Ή μήπως πρέπει να αποκτήσουμε έναν τύπο σαν τον Φετουλάχ Γκιουλέν ; Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος δεν μας φτάνει; Χαμένος πήγε ο κόπος των προκατόχων, ή ακόμη και αυτός του εκδημήσαντος Αμερικής Ιακώβου - άλλως Ciaκωβος ;

Πέραν αυτών, μη ξεχάσουμε και το γνωστό μας ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που αγωνίζονται να μας κάνουν "Αμερική των Βαλκανίων". Δεν μας είπαν όμως, ποιοι θα είναι οι Ινδιάνοι. Αυτό το ξέχασαν, άφησαν τους Άραβες να πετσοκόβονται, να αλληλοσφάζονται, και μεταξύ αυτών, να "τρώνε" μερικούς πιστούς του "αγαπάτε αλλήλους".

"Somebody must do the dirty job", οι σιωνιστές ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όταν δεν επαρκούν οι τζιχαντιστές, τη δουλειά την κάνουν οι αντιεξουσιαστές και λοιποί αναρχοαυτόνομοι-τσιράκια των ΜΚΟ. Όραμα των σιωνιστών η ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο (Φ. Ντοστογιέφσκι) με αποκεφαλισμούς των απίστων και σε άλλους (...) εμπρησμοί και λεηλασίες !

Όχι, δεν θα σώσει η ομορφιά τον κόσμο. Η αλήθεια θα τον σώσει και τίποτα άλλο εκτός από την Αλήθεια. Αυτή είναι ο εφιάλτης των δυτικοθρεμένων σιωνιστών.

Σχόλιο από Λ.Ν
Σε ποια "άρση αμοιβαίων παρεξηγήσεων" θα συμβάλλει η ίδρυση τμήματος "ισλαμικών σπουδών"; Υποτίθεται ότι οι περιώνυμοι "διαθρησκειακοί διάλογοι" εξυπηρετούν τον εν θέματι ιερό σκοπό με...επιτυχία! Η πραγματικότητα βέβαια διαψεύδει πανηγυρικά τα περί "αμοιβαίων παρεξηγήσεων", που παραπέμπουν στην ξύλινη οικουμενιστική και πολυπολιτισμική γλώσσα! Μια βόλτα, ανώνυμε των 4:07 π.μ.στη Σαουδική Αραβία, θα σας προσγειώσει ανωμάλως και...καταλλήλως! Μετά σπεύσατε στον κο Σταμούλη και τους λοιπούς για...συμπαράσταση...!

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Τα φλέγοντα ζητήματα πίστεως


Ένα σχόλιο στο ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" περί Φλεγόντων Ζητημάτων δια την εν αγίω Πνεύματι και Χριστώ  ( : εν πνεύματι και αληθεία : «Ἀλλ' ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», Ιν. δ' 23 ) ένωση των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Αν σας μένει χρόνος δείτε στην ιστοσελίδα http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/04/blog-post_21.html πώς τίθεται το θέμα.

Η αφορμή, "Κρυφό Σχολειό" :
Χρειαζόμαστε "ένα συγκεκριμένο τρόπο διαλόγου, που θα εξασφαλίσει, κατά δύναμιν, την μη παρεκτροπή του, από διάλογο ορθοδοξίας σε διάλογο "γρονθοκοπίας"

Το σχόλιο, κυπριανός χ.

Χριστός Ανέστη

Είμαι εξ εκείνων που ψήφισαν "Όλα". Να συζητηθούν όλα, αφού προηγουμένως ταξινομηθούν κατά προτεραιότητα.

Το πρόβλημα που υπάρχει και υπήρχε ανέκαθεν - γράφω τη γνώμη μου - ήταν, αφ΄ ενός η ελλειπής γνώση των πιστών στα θρησκευτικά ή θεολογικά ζητήματα και, αφ΄ ετέρου, η φιλοδοξία ιεραρχών να αναδειχθούν σαν ορθοτόμοι της αληθείας και χειραγωγοί των πιστών. Υπέθεταν, μιλώντας γενικότερα, ότι το ποίμνιο δεν είχε ικανές γνώσεις. Αυτό, όμως, δεν ίσχυε και δεν ισχύει σαν γενικός κανόνας.

Θέματα που αφορούν, δι΄ εμέ, στα θρησκευτικά απαιτούν αληθή ταπείνωση. Η οποία - πάντα τη γνώμη μου καταθέτω - δεν είναι τόσο εύκολο να φαλκιδευθεί, σε αντίθεση με αυτό που σήμερα γίνεται με την αγάπη και την αγαπολογία. Εύκολα μπορεί κανείς να την υποδυθεί, όχι όμως και την ταπείνωση, από την οποία, σημειωτέον, αναβλύζει η αγάπη. Η αγάπη δεν κάνει ταπεινό τον άνθρωπο. Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο της αγάπης, και αυτό είναι το ζητούμενο στους δύσκολους καιρούς μας.

Συνηγορητικό αυτού, ότι δηλαδή η αληθής, η όντως ταπείνωση, κάνει προσιτή την θεία Χάρη, και εξ Αυτής την αγάπη, είναι ο λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου προς την Ελισσάβετ : "46 Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 47 καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ". Επίσης, το εξίσου σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το μόνο στο οποίο υστερεί ο διάβολος είναι στην αρετή της ταπείνωσης. Οσοδήποτε και αν προσπαθήσει, δεν τα καταφέρνει. Το μαρτυρούν, άλλωστε, τα υπ΄αυτού υποκινούμενα όργανα - είναι άνθρωποι και όχι ούφο - με τα έργα τους : Σιωνισμός, οικουμενισμός, παγκοσμιοποίηση, όπου πρυτανεύει η αγάπη και κυριαρχούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των επιλεκτικά ανακαλυπτόμενων μειοψηφιών.

Η αγάπη, ο άγιος Θεός, προσεγγίζει τους ταπεινούς και με αυτή, με την ταπείνωση, γνωστοποιείται στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη του Θεού μόνο δια της ταπεινώσεως γίνεται προσιτή στον άνθρωπο.

Αν λοιπόν υπάρχει αυτή, φυσικά και άλλες προϋποθέσεις, τότε μπορούμε να θέσουμε - κατά προτεραιότητα - τα ζητήματα αυτά προς συζήτηση. Ελπίζω και εύχομαι στο χώρο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών οι κατάλληλοι άνθρωποι να βρεθούν. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Οι καλοί "χριστιανοί"


Οι καλοί "χριστιανοί" σκέφτονται και πράττουν όπως ο καλός μας "οικουμενικός" και οι συν αυτώ. Είναι οι λόγοι του λεγόμενου "εθνικού" συμφέροντος, όπου το "εθνικό" είναι πλέον ανύπαρκτο. Υπάρχει μόνο το συμφέρον (*). Δυστυχώς, όχι το συμφέρον του έθνους - έγινε πλέον πολτός - αλλά το συμφέρον των διορισμένων κυβερνητών μας από το παγκόσμιο κέντρο εξουσίας των σιωνιστών. Την τσέπη τους μόνο φροντίζουν οι εδώ και την (πολιτική) αποκατάσταση των, κληρονομικώ δικαίω, διαδόχων τους.

Εν τω μεταξύ, ετοιμαζόμαστε πάλι να ψηφίσουμε ... .

(*) 49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.

Τότε, το εθνικό συμφέρον των Ιουδαίων απαιτούσε "ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται". Σήμερα, το έθνος των Ελλήνων απόληται και οι ακέφαλες κεφαλές των ιεραρχών μνείαν ποιούνται της εκ νεκρών εγέρσεως του Ζωοδότη, δηλώνοντας ξεδιάντροπα "έχουμε τον ίδιο θεό με τον ραββίνο Σνάϊερ", άγιο αποκαλούν το Κοράνι, αδελφές ονομάζουν τις αιρετικές εκκλησίες.

"Έχομεν επίγνωσιν του γεγονότος ότι ουδέν θέμα της εποχής μας δύναται να θεωρηθή ή επιλυθή άνευ αναφοράς εις το παγκόσμιον, καθώς και ότι οιαδήτις πόλωσις μεταξύ τοπικού και παγκοσμίου καταλήγει εις αλλοίωσιν του ορθοδόξου φρονήματος" (Ανακοίνωση-Μήνυμα της πανορθόδοξης Σύναξης Πατριαρχών στο Φανάρι, 06/03/2014). Αυτό είναι το νέο Δόγμα τους. Όταν όλοι είναι ψεύτες και εγκληματίες, θα πρέπει, για να μην αλλοιωθεί το ορθόδοξο φρόνημα, να γίνουμε κι εμείς το ίδιο, ψεύτες και εγκληματίες. Όταν η "ξετσιπωσιά" και η ασχήμια εισβάλλει στην εκκλησία, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Διαφορετικά, όταν δεν αναφερόμαστε στο παγκόσμιο και προτιμάμε το τοπικό, είμαστε de facto ακραίοι, δηλαδή πολωτικοί, και φίδι που μας έφαγε.

Αναστάσιμον Μήνυμα της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ Ελλάδος

 
Παντ τ πληρματι τς κκλησας

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρειὅτι Χριστὸςἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»! «Αὕτη  ἡμέρα ἥν ἐποίησεν  Κύριοςἀγαλ­λιασώ­μεθα καὶ εὐφρανθῶ­μεν ἐν αὐτῇ»!
 
 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
          Κατὰ τὴν ἁγίαν Λαμπρὰν καὶ Φωτοφόρον σημερινὴν ἑορτήν χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν πληροῖ τὰς καρδίας πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶνὥστε νὰ συνενώνουν τὰς δοξολογίας αὐτῶν μετὰ τῶν ἐν Οὐρανοῖς Ἁγίων Ἀγγέλωνἀλλὰ καὶ μεθ’ ὅλης τῆς κτίσεωςεἰς ὑμνωδίαν ἄπαυστον καὶ εὐχαριστίαν ἄφατον!
           λαφυραγώγησις τοῦ ᾅδου καὶ  Νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶνπροοιμιάζει τὴν κλητὴν καὶ ἁγίαν Ἡμέραντὴν βασιλίδα καὶ κυρίανἙορτῶν ἙορτήΠανήγυρις ΠανηγύρεωνΠάσχα Κυρίου Πάσχα!...
* * *
          Ὅμως, τί προηγήθη τῆς Χαρᾶς ταύτης; Τὸ Μυστήριον τοῦ Σταυροῦ: «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ Χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»!
          Ὁ Κύριος ἡμῶν ἠπείγετο ἵνα τελειώσῃ τὸ Ἔργον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν καὶ προέλεγε συχνάκις τὸ θεῖον Αὐτοῦ Πάθος, τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ἔνδοξον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ. Ἐπορεύθη πρὸς τὸ Πάθος «ἑκουσίᾳ βουλῇ», πιὼν τὸ «Ποτήριον» τοῦ θανάτου ἐν ὑπακοῇ, διὰ νὰ λυτρώσῃ ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον ἐκ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου. Ἐξέπνευσεν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἀληθῶς καὶ ἐγνώρισε τὴν «φθορὰν» τοῦ θανάτου, ἤτοι ἐχωρίσθη ἡ ἡνωμένη ὑποστατικῶς μετὰ τῆς Θεότητος Ψυχὴ Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἡνωμένου ἐπίσης ὑποστατικῶς μετὰ τῆς Θεότητος Σώματος Αὐτοῦ, κατασκηνώσας οὕτως ἐν τῷ θεοδέγμονι Τάφῳ «ἐπ’ ἐλπίδι».
          Διότι, δὲν ἐγκατελείφθη ἡ Ψυχή Του εἰς ᾅδην, οὐδὲ ἡ Σάρξ Του εἶδε διαφθοράν. Τὸ μὲν Δεσποτικὸν Σῶμα ὕπνωσε μικρὸν ἐντὸς τοῦ Τάφου, χωρὶς νὰ πάθῃ διαφθορὰν καὶ διάλυσιν, ἡ δὲ Ψυχὴ Αὐτοῦ μετέβη εἰς ἅδην διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους αὐτοῦ!
          Ἡ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ζωοποίησις τοῦ Σώματος Αὐτοῦ διὰ τῆς ἐπανόδου τῆς Ἀχράντου Αὐτοῦ Ψυχῆς, ἤτοι ἡ Ἀνάστασις Αὐτοῦ, δὲν ἔγινεν ὡς κατόρθωμα διὰ τὸν Ἑαυτόν Του, ἀλλὰ διὰ νὰ παραπεμφθῇ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν «εἰς ὅλην τοῦ ἀνθρώπου τὴν φύσιν» (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).
* * *
          Διὸ καὶ ἡ κοινὴ εὐφροσύνη τῶν θείων Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς Σωτηρίας ἡμῶν, εἶναι κοινὴ εὐφροσύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μεταδιδομένη εἰς ἕκαστον τίμιον Μέλος Αὐτῆς.
          Ἅπαντες οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας «σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον», διὰ τὴν «νέκρωσιν τοῦ θανάτου», διὰ τὴν «καθαίρεσιν» τοῦ ἅδου καὶ διὰ τὴν ἀπαρχὴν τῆς «ἄλλης βιοτῆς», ἤτοι τῆς αἰωνίου.
          Αἱ ὠδῖνες τοῦ θανάτου ἐλύθησαν, ὁ θάνατος δὲν χωρίζει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἀπερχόμεθα πλέον εἰς τὸν σκοτεινὸν ἅδην, ἀλλ’ εἰς οὐρανίους καὶ φωτεινὰς μονάς, εἰς αἰώνιον διαμονὴν πλήρη παντὸς ἀγαθοῦ!
* * *
          Ἀλλ’ ὅμως, βιοῦμεν ταῦτα πάντα ἀπ’ ἐντεῦθεν ὡς ἀρραβῶνα αἰωνίου κληρονομίας; Πιστεύομεν ὀρθοδόξως καὶ ἀκαινοτομήτως καὶ φυλάσσομεν τὰς ἁγίας Ἐντολάς, ὥστε νὰ ἀξιωθῶμεν τῶν ἀναστασίμων δωρεῶν;
          Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν προτρέπεται ἕκαστον ἡμῶν, ὡς εἰς τὸν φίλον Αὐτοῦ Δίκαιον Ἁβραάμ: «εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος»! Ὁ δὲ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἀναφωνεῖ εἰς πάντα πιστόν: «ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου»!...
          Ἡ Χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ βίωσις τῆς ἀναστασίμου Ἐλπίδος, ἀποτελεῖ συνάρτησιν τῆς ὀρθῆς ἡμῶν Πίστεως (Ὀρθοδοξίας) καὶ τῆς ἐμπράκτου ἀποδείξεως καὶ ἐπαληθεύσεως αὐτῆς εἰς τὴν ζωὴν ἡμῶν  (Ὀρθοπραξίας). Ἀναλόγως τῆς Μετανοίας ἡμῶν, τῆς νίκης ἐπὶ τῶν παθῶν, τῆς καθάρσεως ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀπελευθερώσεως ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ πονηροῦ, τῆς ἀξίας καὶ συχνῆς μεθέξεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, λαμβάνομεν τὴν Χάριν καὶ Χαρὰν τῆς νίκης τῆς Ἀναστάσεως ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου.
          Ἐκ τοῦ κενοῦ Μνημείου ἐξεπήγασεν Ἐλπὶς καὶ Χαρά, καὶ πηγάζει ἀείποτε Εἰρήνη,  Συμφιλίωσις, Ἕνωσις ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, Κοινωνία ζωῆς, πρόγευσις τῶν Ἐπουρανίων!
* * *
 Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
          Μόλις προσφάτως, ὁ Κύριος ἡμῶν ἠξίωσεν ἡμᾶς ὅπως γευθῶμεν μίαν πρώτην Ἀνάστασιν, διὰ μέσου τῆς δωρεᾶς τῆς Ἑνώσεως ἐν τῇ Γνησίᾳ ἡμῶν Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Ἀδελφῶν ἄχρι τοῦδε κεχωρισμένων, ἐκ τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τῆς Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης, ἐν ἐλπίδι καταισχύνης τῆς οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως καὶ ἀποστασίας εἰς τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς χρόνους ἡμῶν. Εἴθε ἡ ἀναστάσιμος ἐμπειρία αὕτη νὰ εὐλογηθῇ καὶ νὰ διευρυνθῇ ἔτι περισσότερον, οὐδεὶς δὲ νὰ ἐμμείνῃ δέσμιος εἰς τὸν ᾅδην τῶν ἐμπαθειῶν τοῦ κόσμου τούτου τῆς φθορᾶς, τῆς διαιρέσεως, τῆς ἀπομονώσεως καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως.
          Ἡ ἀναστάσιμος ἡμῶν Ἐλπὶς εἴθε νὰ καταυγάζῃ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν καὶ νὰ ὁδηγῇ τὰ διαβήματα πάντων ἡμῶν εἰς τὸν ἀσφαλῆ λιμένα τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας, εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2014
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος
†  Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ  
Τὰ Μέλη
†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Δι­αυ­λε­ί­ας ΑΚΑΚΙΟΣ
†  Ὁ Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ Δη­μη­τρι­ά­δος ΜΑΞΙΜΟΣ
†  Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
†  Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
†  Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ
†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
†  Ὁ Ἔτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
†  Ὁ Χρι­στι­α­νου­πό­λε­ως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
†  Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ
†  Ὁ Πόρ­τλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ
†  Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
†  Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
†  Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

†  Ὁ Φωτικῆς ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
 
Αναδημοσίευση από http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

Όλα χάνονται με την ψήφο


Σε πολιτικό ιστολόγιο διαβάσαμε ότι οι εδώ διορισμένοι από την παγκόσμια εξουσία, της αταξίας και ασυναρτησίας, μεθοδεύουν τεχνάσματα, ώστε οι ψηφοφόροι να απέχουν των εκλογών. Εύλογο είναι, κατά τον αρθρογράφο, η αποχή να μετρήσει προς δικό τους όφελος. Όπως γίνεται πάντα, συμπληρώνουμε τώρα εμείς. Ιδού τι γράφει : "Γνωρίζουν ότι η κάλπη των ευρωεκλογών θα καταγράψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου τους. Αυτός είναι ο λόγος που από την πρώτη στιγμή αναζήτησαν στην αποχή μια σανίδα σχετικής σωτηρίας, τη ψευδαίσθηση της μη συντριβής. Η κατασκευή αποχής ήταν για τα κυβερνητικά ανδρείλελα η μόνη διέξοδος" (*).Υπάρχει όμως  ένα αλλά και τούτο είναι  ότι :   Όλα χάνονται με την ψήφο.

Αντί ο αρθρογράφος να συστήσει πλήρη αποχή - τι θα γινόταν άραγε αν η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 5-10% ; - εξακολουθεί το γνωστό παραμύθι της μαζικής (λαϊκής) συμμετοχής στην απάτη της ψήφου, της κάλπης και των λοιπών τεχνασμάτων του σιωνισμού. Μαζική συμμετοχή στις εκλογές σημαίνει μαζική έγκριση των σιωνιστών, δηλαδή, της παγκοσμιοποίησης και του οικουμενισμού. Με απλά λόγια της ομογενοποίησης εθνών και κρατών, υπό τη σιδηρά σιωνιστική ράβδο ... του ολοκαυτώματος.

Κατά τα λοιπά, ο συντάκτης του άρθρου ποτέ δεν παραλείπει λάβρως να επιτίθεται κατά της νέας (καπιταλιστικής) αυτοκρατορίας των τραπεζιτών και γενικότερα "του διεθνούς Συστήματος". Ουδέποτε κατονόμασε τους αρχιτέκτονες, που κρύβονται πίσω από την απάτη των εκλογών.

Ας μας πει, τέλος πάντων, τι καλό είδε μετά από τόσα χρόνια που ψηφίζει. Θα του το πούμε εμείς : Ό,τι κερδίσαμε με ιδρώτα και αίμα, μας το παίρνουν πίσω. Χάσαμε ακόμη κι αυτό τον τόπο που μας γέννησε. Μη το ξεχνάμε, με ψήφο, με κάλπη, με εκλογές, των προοδευτικών και λοιπών - λαϊκών πάντα - δημοκρατικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, υπολαβών ανώνυμος σχολιαστής, επεσήμαινε ότι "όποιος απέχει από τις εκλογές, είναι άξιος της μοίρας του", για να λάβει την ακόλουθη απάντηση :

Επειδή η μοίρα μας είναι πολύ καλή (1η σημ. μοίρα δεν έχουμε, Θεό έχουμε) και γι΄ αυτό σφοδρά ενοχλούνται οι εξουσιαστές των ανθρώπων (2η σημ. αγέλη μας έκαναν), προσπαθούν να μας χαλάσουν. Δεν είναι καινούριο, από τότε που σταθήκαμε στα πόδια μας αυτό κάνουν. Με το πολιτικό αφιόνι της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κάλπης και της ψήφου, κυριολεκτικά μας έχουν "ξεχαρβαλώσει". Και μόνο, αρκεί να δει κανείς ότι το ψηφολαγνικό "ντόπινγκ", αρχίζει ευθύς μετά την καταμέτρηση της εκάστοτε περατωθείσας εκλογικής αναμέτρησης.

Τη μοίρα μας προτιμάμε, αυτή απολαμβάνουμε. Εμπρός, λοιπον, η αγέλη στο μαντρί της κάλπης και στο αυτάκι καρφιτσωμένο το τσιπάκι (3η σημ. γράψατε λάθος, το ψηφοδέλτιο θέλω να πω).

(*)  http://kostasxan.blogspot.gr/2014/04/blog-post_523.html

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ο παραπεσών σπόρος

Διαβάσαμε :" Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μας όρθωσαν τό άνάστημά τους καί νομοθέτηοαν κατά ... " κλπ. Βλέπε  http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6749.html

κυπριανός χ

1)... κατά της ορθόδοξης αγωγής των παιδιών μας ...
2) κατά της επίσκεψης ιερέων στα σχολεία ...
3) κατά της οικογένειας ...
4) υπέρ των εκτρώσεων ...
5) υπέρ της εργάσιμης Κυριακής αργίας ...
6) υπέρ ανεγέρσεως (ανεγέρσεων) τζαμιού (τζαμιών) ... .

Μήπως παρέπεσε (*) κάτι άλλο εξίσου σημαντικό ; Διότι, ναι μεν έχουμε το νόμο υπέρ αμβλώσεων, έχουμε όμως και το νόμο υπέρ εικασίας, το γνωστό σε όλους νόμο της εικαζόμενης συναίνεσης δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά "νεκρούς". Όπου, θυμίζουμε, η ... έκτρωση των οργάνων είναι απόλυτα σύννομη βάσει του Συντάγματος. Εδώ τι γίνεται;

Μήπως πρέπει να περιμένουμε μια άλλη "Βουλή των 300", που θα διορθώσει αυτό το νόμο και θα κάνει δεκτό έναν άλλο ; Το νόμο της εκπεφρασμένης συναίνεσης και όχι της εικαζόμενης;

Σταματώ εδώ επειδή τα ερωτήματα - περίπτωση εκπεφρασμένης συναίνεσης - θα αρχίσουν να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

(*) 5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό (Λκ. η΄) .

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Καλή Ανάσταση, άγιον και ευλογημένο Πάσχα


Προς τους αναγνώστες, διαχειριστές ιστολογίων που με φιλοξένησαν είτε ως σχολιαστή, είτε αναδημοσίευσαν μερικά από τα περιεχόμενα του ιστολογίου αυτού, εύχομαι Καλή Ανάσταση, άγιο και ευλογημένο Πάσχα.

Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
...
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. 
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
 

κυπριανός χ

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

« ... ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας»

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας»

Ένας αμφισβητίας και περιεργαζόμενος τα θρησκευτικά γράμματα, με ρώτησε κάποτε τι θέλει να πει αυτό το "σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας". Σκέφτηκα για λίγο και του απάντησα ως εξής :

Η έκφραση αυτή είναι ποιητική - οι ποιητικές εκφράσεις κάτι συμβολίζουν - συνάμα δε, είναι και πραγματική. Δηλαδή, εξ αντικειμένου γενόμενη. Και είναι μεν ποιητική, δηλώνοντας με αυτό το "εν ύδασι την γην κρεμάσας", το απερίγραπτα θαυμαστό γεγονός να κρέμεται όλη η γη από το νερό ! Είναι δε αντικειμενική δηλώνοντας ότι, πράγματι, κάποτε η γη κρεμάστηκε κυριολεκτικά από το νερό. Και πότε αυτό έγινε ; Με τον, επί Νώε, Κατακλυσμό.

Αυτή ήταν η απάντηση και ειλικρινά, δεν γνωρίζω αν έχουν κάποια "πατερική", όπως συνηθίζεται σήμερα να λέγεται, τεκμηρίωση. Η δική μου ολιγομάθεια, περιοριζόμενη αποκλειστικά στα θρησκευτικά γράμματα, αυτά τα λίγα με δίδαξε. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσουν οι καλώς γνωρίζοντες τα θεολογικά. Θα τους ήμουν υποχρεωμένος και θα τους ευχαριστούσα. Δεν γνωρίζω αν έπεισα τον αμφισβητία, πάντως, έφυγε σκεπτικός.

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

"Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα"

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: H ολετήρια δυναμική της μικρόνοιας

Αφού διβάσετε πρώτα τι γράφεται στον παραπάνω δεσμό, έπειτα ρίξτε μια ματιά και στο σχόλιο.

Ευτυχώς που υπάρχουν οι φιλόσοφοι, ώστε να μην κινδυνεύουμε. Τελείως ηλίθιοι δεν μπορεί ποτέ να γίνουμε! Ωστόσο, έχουμε και τους δασκάλους της πολιτικής φιλοσοφίας, είναι δε απίθανο, οι μικρόνοες κυβερνήτες μας, να μην μελέτησαν μερικά από τα πονήματά τους. Αποδείχθηκαν όμως ανίκανοι ως προς την ανάγνωση, άρα και την μελέτη, σχετικά με τις εισηγήσεις ή τις προτάσεις τους.

Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ό,τι έγραφαν οι δάσκαλοι της πολιτικής φιλοσοφίας, αυτό να ζούμε σήμερα. Θέλω να πω, αυτό ήταν το καταστάλαγμα των διδαχών τους. Διότι, μη μου πείτε, οι δάσκαλοι του γνωστικού αντικειμένου που λέγεται "πολιτική φιλοσοφία", είναι αμέτοχοι όσων έγιναν και βιώνουμε. Μήπως κανένας από αυτούς δίδαξε ποτέ, ή έγραψε, ότι η μαζική αποχή από την ψήφο θα μπορούσε να είναι η αρχή για ένα εντελώς διαφορετικό ξεκίνημα; Για μια αρχή με συνέπεια στο πρόταγμα του Συντάγματος, Τουλάχιστον ο γράφων ποτέ δεν το συνάντησε. Το αντίθετο μάλιστα, ο νυν λοιδορούμενος κυβερνήτης είχε αποσπάσει διθυράμβους από βραβευθέντα μάλιστα με Νόμπελ ποιητή μας. Τότε όμως δεν φυσούσε ο "μαΐστρος του πελάγου", που έφερε την (πολιτική) άνοιξη στους Άραβες και σε μας τα Μνημόνια.

Πράγματι, οι ηλίθιοι είναι πιο επικίνδυνοι από τους κακοποιούς. Οι δεύτεροι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τι γίνεται όμως με τους άλλους, τους πρώτους, τους φιλόσοφους στα πολιτικά και τους πολιτικά φιλοσοφημένους - με γερές πλάτες - ουδείς γνωρίζει. Παίρνουν άριστα στον γραπτό ή προφορικό λόγο και με αυτόν ναρκώνουν τους αναγνώστες.

Οι ψηφοφόροι περιμένουν οπωσδήποτε τις εκλογές και το σιντί του γείτονα κόλλησε : "Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα", επαναλαμβάνει.

Υστερόγραφο (15/04/2014)
Οι ηλίθιοι είναι δυνάμει (θεωρητικά) κακοποιοί, οι δε κακοποιοί κατά πράξιν (ενεργεία, έμπρακτα δηλαδή) εγκληματίες. Οι δυνάμει κακοποιοί (ηλίθιοι) διαστρέφουν το πνεύμα και τα έργα τους, αποκαλύπτουν το φθοροποιό, ή κακοποιό, πνεύμα που τους κατέχει.

Παράδειγμα
"Οποιαδήποτε πόλωσις μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου οδηγεί σε αλλοίωση του ορθόδοξου φρονήματος".
Πώς κρίνεται a priori "πόλωσις", δηλαδή ακραία, η διαφορετική γνώμη μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού ; Όταν όλοι καλούνται να γίνουν ψεύτες και εγκληματίες - η παγκοσμιοποίηση (: το "παγκόσμιο", κατά την ανωτέρω αφοριστική ρήση) με αυτό τον τρόπο εμπεδώνεται - και κάποιοι το αρνούνται μετά λόγου γνώσεως, είναι ακραίοι ; Είναι "πολωτικοί" ; Ποιος θα μας απαντήσει ; Οι δάσκαλοι της πολιτικής φιλοσοφίας γιατί παθαίνουν γλωσσοδέτη ;

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Καιρός να αναθεωρήσουμε το νέο δόγμα του εγκεφαλικού θανάτου


Στο ιστολόγιο "ανεξάρτητος διπλωματικός παρατηρητής" , είχαμε την είδηση ότι ένας ασθενής, ευρισκόμενος σε αφασία (κώμα) άκουγε τους γιατρούς, που ζητούσαν τη συγκατάθεση των συγγενών για να του πάρουν τα όργανα. Ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Οι συγγενείς δεν συγκατένευσαν, ο ασθενής επέζησε, και τώρα άσκησε μήνυση κατά των γιατρών. Αυτά, στο νοσοκομείο Sahlgrenska Hospital του Gothenburg, Σουηδία μεριά. (*)

Παρ΄ ότι η είδηση δεν είναι επαρκής από άποψη ιατρικών πληροφοριών, η αξία της έγκειται στο, όταν "14 μέλη της οικογένειάς του τον επισκέφθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο, οι γιατροί έθεσαν το θέμα της δωρεάς οργάνων", όπως αναφέρει η είδηση. Να συμπληρώσω, ο ισχυρισμός του ασθενή, πως άκουγε τους γιατρούς να λένε "ότι δεν θα επιβιώσει και να συζητούν για τη δωρεά των οργάνων του", σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, δεν θα μπορέσει να τεκμηριώσει αντικειμενικά την ενοχή των γιατρών για πρώιμη και πρόωρη διάγνωση, που αποδείχθηκε εντελώς λάθος και παρ΄ ολίγον δολοφονική. Η μαρτυρία αυτών των 14 μελών είναι που έχει αξία.

Ούτως ή άλλως, με την καθιερωμένη ήδη νομοθεσία, οι μεταμοσχεύσεις δεν παύουν να είναι ένας ωραιοποιημένος όλεθρος (φόνος δια δόλου) αφού δεν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις σωστής διάγνωσης. Στην προκειμένη περίπτωση των φερόμενων "εγκεφαλικά νεκρών" ενισχυτικός της διάγνωσης παράγοντας είναι ο χρόνος - βλέπε περίπτωση του Μίκαελ Σουμάχερ. Όπου τώρα, μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες, αρχίζει να δείχνει συμπτώματα ότι συνέρχεται από το κώμα, κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα.

Όσοι είχαν την κακή κατάληξη της δωρεάς οργάνων θα μπορούσαν να ζουν, άλλος σε άλλη κατάσταση. Μπορεί να είχαν πεθάνει αρκετοί, όχι όμως από το χειρουργικό νυστέρι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οι αγαπητοί ιατροί και συνάδελφοι-θιασώτες της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων, όπου η διάγνωση, άρα και η αφαίρεση των οργάνων, πρέπει να τίθεται επειγόντως, θα ήταν σκόπιμο να αναθεωρήσουν το νέο ιατρικό δόγμα του εγκεφαλικού "θανάτου". Είναι άλλωστε και όρος εξόχως αντιεπιστημονικός. Τα αντικειμενικά facts της ζωής αυτών των ασθενών είναι απαράδεκτο να μην λαμβάνονται υπόψη. Οι ενεργείς βιολογικές τους δραστηριότητες τι είναι ; Ευρήματα ζωής ή facts θανάτου ;

(*)   http://indobserver.blogspot.gr/2014/04/blog-post_8003.html

Θεωρητικά φασίστες, πρακτικά δημοκράτες

Στο ιστολόγιο  sotosblog.com/ δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο "από το ημίφως στο σκοτάδι", όπου και γίνεται μια ανάλυση για το πώς φθάσαμε από τη δημοκρατία, στον προβληματισμό με τη Χρυσή Αυγή (αποκαλύψεις Μπαλτάκου κλπ.). Διαβάζουμε : "Τίποτε δεν λειτουργεί ευνοϊκότερα για τη Χρυσή Αυγή από τα πρόσφατα πρόσθετα αλλεπάλληλα πλήγματα στη δημοκρατία από κυβέρνηση και Δικαιοσύνη –ακριβώς αυτά τα κάτι τέτοια είναι που προετοιμάζουν το έδαφος, ώστε να μπορεί να ελπίζει η Χρυσή Αυγή ότι πολύ ευκολότερα θα καταλύσει πλήρως τη δημοκρατία μια μέρα.". Παρατυχών δε νυκτόβιος σχολιαστής έγραφε τα κατωτέρω :

Ο κύριος sotosblog.com/ θα πρέπει να μας δώσει την απάντηση, την οποία ήδη έχει κι εμείς δεν τη γνωρίζουμε. Από αυτά που γράφει, είναι πρόδηλο ότι, την έχει στο τσεπάκι. Να μας πει λοιπόν τούτο. Αν η δημοκρατία, τυπου τρικομματικής, δικομματικής, μονοκομματικής Παπαδήμα κλπ., γεννά την τυραννία τύπου Χρυσής Αυγής (παρένθεση, ακόμη δεν την είδαμε), τότε τι είδους δημοκρατία είναι αυτή ; Όταν η "μήτρα" της Δημοκρατίας βγάζει το "τέρας" της Απολυταρχίας, κάτι δεν πάει καλά με τη μάνα, τον πατέρα, την κληρονομικότηα, γενικότερα τα γονίδια. Φυσικά, δεν ισχύει αυτό μόνο για μας. Ισχύει και για τους διδασκάλους μας, τη δημοκρατική Δύση. Ανήκομεν εις την Δύσιν, δεν είχε αναφωνήσει ο εθνάρχης ;

Συμπέρασμα. Όλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης Μεταπολίτευσης των προοδευτικών και λοιπών δυνάμεων, ήταν χρόνια δυνάμει (= θεωρητικά) φασιστικά και έργω (= πρακτικά) δημοκρατικά. Η κληρονομικότητα και τα γονίδια κάποιους πρόγονους (μεταπολιτευτικούς) δεν έχουν ; Φυσικά και έχουν. Οπότε, αφού τα πρακτικά και δημοκρατικά ! έργα εξαντλήθηκαν - το ψέμα έχει κοντά ποδάρια -, το μόνο που απέμεινε είναι η φασιστική θεωρία και αυτήν βιώνουμε σήμερα. Ο πρακτικά δημοκράτης, αλλά θεωρητικά φασίστας, αργά-γρήγορα θα ξεσκεπαστεί, όπως ξεσκεπάστηκε και, μη ξεχνάμε, με ψήφο και εκλογές.

Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τις αναλύσεις με τη Χρυσή Αυγή. Αντί να μιλάμε γιά "αυγό του φιδιού", προτιμότερο να ψάξουμε για τη μάνα και τον πατέρα του αυγού. Αυτούς πρέπει να πατήσουμε.

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Εκ του αιρετικού και παραθρησκευτικού γραφείου της μητρόπολης Πειραιώς


Διαβάσαμε,
"- Βλέποντας κανείς την εσωτερική διαμάχη των δώδεκα περίπου αλληλοκαθαιρουμένων και αλληλοϋβριζομένων ζηλωτικών παρατάξεων (σ.σ. των Παλαιοημερολογιτών) και την διαρκώς αυξανομένη μεταξύ τους απομάκρυνση, αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα, ότι το κίνημα αυτό δεν είχε την ευλογία του Θεού και δεν έφερε τους προσδοκώμενους καρπούς, για τους λόγους που θα αναπτύξουμε με συντομία παρά κάτω" .

- κυπριανός χ
Τα ανωτέρω υπογράφουν ο υπεύθυνος αρχιμανδρίτης π. Παύλος Δημητρακόπουλος και ο Γραμματέας θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος. Τους ακολουθούμε και γράφουμε :

Βλέποντας κανείς την εσωτερική διαμάχη των προτεσταντών και την διαρκώς αυξανομένη μεταξύ τους απομάκρυνση, αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα, ότι το κίνημα αυτό δεν είχε την ευλογία του Θεού και δεν έφερε τους προσδοκώμενους καρπούς, για τους λόγους που θα αναπτύξουμε ευθύς αμέσως... Κατά την ευδοκία και ευλογία του αγίου προκαθημένου πάπα Φραγκίσκου, της εκκλησίας του παλαιφάτου πατριαρχείου Ρώμης, η ημετέρα ταπεινότης, μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, δηλώνει δια του υπευθύνου αρχιμανδρίτου και του γραμματέως της ταύτα...

Γραφείο αιρέσεων και παραθρησκείας

- Πως εξηγείται άλλωστε να κάνουμε διάλογο με τους αιρετικούς και τους εκπροσώπους των δαιμονικών θρησκειών και να μην κάνουμε διάλογο με τους αδελφούς μας ορθοδόξους, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις πολυπληθείς παλαιοημερολογίτικες ομάδες;

κυπριανός χ 
Σταθερά τους ακολουθούμε και, άλλωστε, γράφουμε :

Τώρα αποκαλούνται "αδελφές ομάδες" (σημ. οι Παλαιοημερολογίτες) ! Πάντως, το γραφείο που εξέδωσε τον "Σύντομο σχολιασμό", επιγράφεται "Γραφείο επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών". Πού βάζουν αυτές τις "αδελφές ομάδες" οι συντάκτες και ο υπογράφων το σχόλιο ; Στις παραθρησκείες ή στις αιρέσεις ;

Αν δεν το γνωρίζει - συντάκτες και υπογράφων είναι ένας - αποτελεί εξαπτέρυγο παναίρεσης και πανθρησκείας, του το λέμε εμείς. Αμφότεροι τυγχάνουν ατυχή θύματα του ιουδαιοχριστιανισμού, δηλαδή μιας παραφυάδας του αρχετυπικού σιωνισμού, η οποία συστηματικά διαστρέφει την Χριστιανοσύνη, αρχής γενόμενης - σχήμα λόγου - από την αυτού αγιότητα πάπα Βενέδικτου, του παραιτηθέντα, και του νυν αντικαταστάτη πάπα Φραγκίσκου. Προηγήθηκαν πολλοί άλλοι.

Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ να κρατήσει για τον εαυτό του τα αιρετικά και τα παραθρησκευτικά γραφεία. Να τα κρατήσει, επίσης, και για το ακατήχητο (σκόπιμα) ποίμνιο. Που δεν έμαθε ποτέ - πώς άλλωστε; - ότι όποιος κοινωνεί με ακοινώνητους και μνημονεύει αμνημόνευτους είναι ψευδοποιμένας. Δεν μνημονεύει τον οικουμενικό Βαρθολομαίο ; Και με τον Ιγνάτιο Δημητριάδος δεν κοινωνεί ; Μέλος του ΠΣΕ δεν είναι ; Ω, ναι, δεν έχουν καταδικαστεί από Σύνοδο ! Καλή υπομονή ας έχουμε και όλα θα αποκατασταθούν, όταν με το καλό κυριαρχήσει ο ιουδαιοχριστιανισμός του πάπα, των προτεσταντών και πάνω από πάντας ο σιωνισμός. Η νέα αγία και μεγάλη οικουμενική σύνοδος έρχεται.

Αντισιωνιστής ο μητροπολίτης Πειραιώς, αλλά και αντιοικουμενιστής. Είναι ο παράφωνος ψάλτης, αλλά καλό είναι να τον έχουμε (άλλοι όχι εμείς) εκεί όπου βρίσκεται. Θέλουμε (θέλουν) ανθρώπους με τη φωνή του Ιακώβ, αλλά με τα χέρια του Ησαύ.  Δεν ακούν φωνές οι κουφοί, τα χέρια όμως δεν είναι το ίδιο. Το ποίμνιο απαιτεί εκτόνωση, όχι να τρέχει στα γήπεδα ή να κάνει άλλα πράγματα, μη αρμόζοντα στην "άνευ όρων και ορίων" αγάπη. Φωνές θέλει να ακούει (δεν ακούει) και χέρια να το συγκρατούν χρειάζονται.  Χωρίς ψήφο δεν γίνεται τίποτα, άλλωστε.

39 ... Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.(Ιν. θ΄)

Και ακόμη,

9 καὶ εἶπε· πορεύθητι καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ τούτῳ· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· 10 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. (Ησ. στ΄)

Τρείς Σύνοδοι καταδίκασαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έρχεται τώρα ο Πειραιώς Σεραφείμ, με τις σοφίες των αριθμολόγων, χρονολόγων και άλλων, να μας πει ότι οι Παλαιοημερολογίτες έσχισαν την Εκκλησία ! Αυτές τις Συνόδους δεν τις αναγνωρίζει ο μητροπολίτης. Τη μόνη που δέχεται είναι εκείνη που καταδίκασε (τέλη του ιθ'  αιώνα) τον εθνοφυλετισμό. Αυτη έμαθε μόνο, αυτή διδάσκουν τα πανεπιστήμια της (παπικής) ιουδαιοχριστιανικής αίρεσης και παραθρησκείας. Αυτή κομμάτιασε τους προτεστάντες, αυτή κομμάτιασε κι εμάς.Ο σιωνισμός παραμένει ακερμάτιστος.

Αποβλακώσεως παραδείγματα


Διαβάσαμε,
Α. "Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένη ανάγκη της κοινωνίας μας ...  προτείνει την ίδρυση ειδικού τμήματος μουσουλμανικών σπουδών"

κυπριανός χ
1) Ανάγκη (συγκεκριμένη) της κοινωνίας (μας) είναι οι γάμοι των ατόμων ειδικής ερωτικής προτίμησης. Τι θα κάνει γι΄ αυτό το υπό ίδρυση νέο τμήμα μουσουλμανικών σπουδών; Θα περιοριστεί μόνο στο "μουσουλμανικών" ή θα ανοίξει τους ήδη ανοικτούς ορίζοντες της "άνευ όρων και ορίων" αγάπης ;

2) Ανάγκη (συγκεκριμένη) της κοινωνίας (μας) είναι και οι υιοθεσίες από άτομα ειδικής ερωτικής προτίμησης. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού τι απάντηση θα δίνουν στο ερώτημα άλλων μικρών παιδιών, τα οποία δεν προέρχονται από ειδικές προτιμήσεις ; Όταν τη μαμά τη λένε Περικλή και τον μπαμπά Θρασύβουλο τι θα γίνει τότε ; Αν θέλετε αλλάξτε τα ονόματα, εφόσον έχουμε γένους θηλυκού μαμά και  μπαμπά. Θα υπάρξουν, βέβαια, και εκείνα που θα μάθουν να λένε ότι "μπαμπάς" είναι ο σωλήνας και "μαμά" ... η γιαγιά, η θεία, ή κάποια άλλη.

Τι θα κάνει το υπό ίδρυση νέο τμήμα μουσουλμανικών σπουδών ; Θα περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο "μουσουλμανικών", ή θα διευρύνει τους ήδη ανοικτούς ορίζοντες της "άνευ όρων και ορίων" αγάπης ;

3) Μη ξεχνάμε, έχουμε και την παιδοφιλία, που άρχισαν δειλά να τη νομιμοποιούν. Εδώ όχι ακόμη. Προηγήθηκαν τα "μαθητικά συμβούλια", άρα έχουμε και τα δικαιώματα των μαθητών. Ποιος θα είναι ο ρόλος του τμήματος θεολογίας του ΑΠΘ ; Αυτό τι είναι, διάχυτο και ασαφές ή συγκεκριμένο; Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά  και αφήνουμε άλλα ( : τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση, δωρεές οργάνων, γονιδιακές παρεμβάσεις και ό,τι άλλο σκεφθούν οι ευφάνταστοι ερευνητές ).

Και ακόμη διαβάσαμε,

Β. "Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το Ελληνικό Σύνταγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά, το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ προχωρεί με συναίσθηση ακαδημαϊκής εντιμότητας και ευθύνης".

κυπριανός χ
Φυσικά, δεν νομίζουμε ότι η "συναίσθηση εντιμότητας και ευθύνης" των καθηγητών του   τμήματος θεολογίας του ΑΠΘ, θα μείνει αυστηρά προσηλωμένη μόνο στο ζήτημα των "μουσουλμανικών σπουδών". Θα υπάρξουν και άλλοι τομείς, που θα κληθεί να προσφέρει τα συναισθήματα αυτά ή μήπως θα δηλώσει αναρμόδιο ; Αν, για παράδειγμα, μιλώντας τώρα γενικότερα, κληθούν οι σεβαστοί καθηγητές να επιλέξουν μεταξύ της απίστευτης δυτικής - οικουμενικών διαστάσεων δυστυχώς - ψευδολογίας και μιας ενδεχόμενης νέας αναμέτρησης, προς αντιμετώπιση του πλήθους των ανίερων εγκλημάτων που κρύβουν τα φραστικά ωραιολογήματα, τι θα κάνουν ; Θα μας ζητήσουν, μαζί με άλλους, να  υπερασπίσουμε τι ; Τη δημοκρατία τους ; την ελευθερία τους ; ή τον αμείλικτο φασισμό τους, που έκανε, "βάσει της hellenic νομοθεσίας" (sic), κουρέλι το ελληνικό Σύνταγμα ; Δημοκρατία δεν είναι αυτή του "κάνε ό,τι σου λέω, για να μη γίνεις Σερβία, Συρία ή Ουκρανία". Αυτό είναι αδίστατκτος γκανγκστερισμός, εγκληματικός καθωσπρεπισμός, νομιμοφανής εξανδραποδισμός.

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

«No Twitter? No EU!». Μία δεν πιάνουν οι σφαγές μπροστά στα κοινωνικά δίκτυα

http://aristidisdikaios.blogspot.gr/2014/04/no-twitter-no-eu.html

Ο γερο-Ιωάννης-Κλαύδιος, γνωστός ΕΟΚικος σκύλος, υποψήφιος για Κομισιονάριος, τράβηξε τ’ αυτί του Ερντογάν. Προσέξτε το μείζον θέμα που ανακάλυψε ο Κομιστής:Το είπε σαφώς ο Ζαν-Κλοντ στον Ταγίπ: «No Twitter? No EU!».

Καταλάβατε ρε παλιοΤουρκαλάδες απολίτιστοι; Ρε παλιοΜεμέτια οπισθοδρομικά; Το μήνυμα είναι σαφές:

Μπορείτε να βασίζετε τη ύπαρξή σας στις σφαγές, στις εθνοκαθάρσεις, στον ιμπεριαλισμό, αλλά κανείς δεν ενοχλείται. Μπορείτε να κατέχετε τη μισή Κύπρο και να λιγουρεύεστε και την υπόλοιπη, αλλά δεν πειράζει! Μπορείτε να μην αναγνωρίζετε την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δεν τρέχει κάτι! Μπορείτε να στέλνετε καραβιές λάθρο και πρέζας στας Ευρώπας, αλλά δεν συμβαίνει τίποτε! Μπορείτε να έχετε λευκά κελιά και να σφάζετε αντιφρονούντες, αλλά δεν θα κλάψουμε κιόλας! Μπορείτε να κάνετε προβοκάτσιες, να εκπαιδεύετε τρομοκράτες, να χρηματοδοτείτε φανατικούς, αλλά πέρα βρέχει!

Όλα αυτά τους συμμορίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους ενοχλούν, ίσα-ίσα τα ενθαρρύνουν κιόλας.

Ενώ ο αποκλεισμός των κοινωνικών ρουφιάνων (δικτύων) είναι απαράδεκτος! Είναι λόγος δικού σας αποκλεισμού από τις φάρμες των καπιταλιστικών γουρουνιών. Είναι αιτία αποπομπής σας από τα κλαμπ των φονιάδων.

Τόσο απλά.

Η πτώσις των αντιοικουμενιστών
Είδαμε το παραπάνω βίντεο, ακούσαμε τον π. Νικόλαο Μανώλη και σχολιάζουμε το δικό του
 "Όχι", άλλως "εμπάργκο", στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας !

Αυτό το εμπάργκο, σόφισμα ή θεολογικός νεολογισμός, λέγεται "αποτείχιση από την αποστολική διακονία" ! Εμείς το λέμε αυτό, εκείνος δεν το είπε, "ο φόβος φυλάει τα έρμα".

Τι άλλο θα ακούσουμε, θεέ μου; Ότι θα αρχίσουν να κάνουν εμπάργκο - αποτειχίζονται - στη μία (δεν είναι αυτή η μία) διακονία της εκκλησίας ; Ότι θα κάνουν εμπάργκο στην αγία (δεν είναι αυτή η αγία) διακονία της εκκλησίας; Ότι θα κάνουν εμπάργκο στην καθολική (δεν είναι αυτή η καθολική) διακονία της εκκλησίας; Τι απ΄ όλα αυτά έχει σειρά;

Πάντως, στην εκκλησία δεν θα κάνουν εμπάργκο. Θα κόψουν τη συναλλαγή με την αποστολική, τη μία, την αγία, την καθολική διακονία, όχι όμως και με την εκκλησία αυτής της διακονίας. Όχι στην αποτείχιση. Θα παραμείνουν, μη βλέποντας ότι τα σοφίσματα και οι νεολογισμοί έριξαν τα τείχη ! Αν δεν το ξέρει ο π. Ν. Μανώλης θα του το πούμε εμείς. Εκεί όπου βρίσκεται δεν υπάρχουν τείχη, καλύτερα να βγεί στην έρημο - υπάρχουν πολλοί άλλοι συνηγμένοι - γιατί τον βλέπω σε λίγο να ψάχνει πέτρα για να βαρέσει το κεφάλι του.

Ερευνητέο αν αυτή η εκκλησία εξακολουθεί να είναι Εκκλησία, αφού πλέον τη διακονούν αποστολικοί αγιογράφοι ρηξικέλευθης θεολογικής θεματολογίας, αποστολικοί συγγραφείς θεολογικής φαντασίας, και ομιλητές άφθαστης θεολογικής ανοησίας.

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Όλοι οι άνθρωποι του Πολέμου

Το άρθρο είναι μεγάλο, σας συνιστώ όμως να το διαβάσετε.

κχ.

 Ξυπνήστε ρε ! ____ Το Πρώτο Ελεύθερο Δημοκρατικό Μπλογκ της Χώρας: ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: Του Λεωνίδα Χ. Αποσκίτη*  Ένα παλιότερο άρθρο που παραμένει επίκαιρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι οποίες ξεκίνησαν με τ...

Πολτισμός δια της ψήφουΔιαβάσαμε (*) :

 " Οι 50άρηδες και κάτω φοβούνται πως δεν θα φτάσουν στα 80, οι 40άρηδες και κάτω πως δεν θα φτάσουν στα 50, οι 30άρηδες και κάτω πως δεν θα φτάσουν στα 40 και τα παιδιά φοβούνται πως δεν θα φτάσουν πουθενά... "

κχ
Όχι, κάποια θα φτάσουν κάπου και ήδη, μερικοί περιμένουν. Η ώρα της κάλπης πλησιάζει ! Θα φτάσουν στην Ψήφο !! Σε λίγο, ψήφο στα δεκαοκτώ και κάτω.

Διαβάσαμε (*) :

" Αν έπρεπε να ανησυχήσουμε σοβαρά και να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η αληθινή φρίκη, θα έπρεπε να ψάξουμε στο κάδο απορριμάτων των ... κλπ., κλπ. "
κχ
Το ψάχνουμε, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν το βρίσκουμε. Όλα έγιναν με την Ψήφο, ή μήπως οι διάσημοι πανεπιστημιακοί μας μένουν έξω ; Στα χρόνια τα δικά μου όλοι οι πανεπιστημιακοί ήταν "βασιλόφρονες". Μετά διχάστηκαν σε "καραμανλόφρονες" , "  παπά - Ανδρεόφρονες" και αναμίξ  ... προοδευτικόφρονες.  Αριστεροί με Δεξιές τσέπες, Δεξιοί με Αριστερές. Το μυαλό, Κέντρο στην τσέπη αμφοτέρων. Και υπεράνω όλων η Ψήφος. Ποιοι ρυθμίζουν τα της ψήφου ; Εδώ μας θέλω.

(*)  http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/04/blog-post_1241.html

Η Ρωσία στέλνει αυστηρή προειδοποίηση για το καθεστώς των στενών του Βοσπόρου


Διαβάσαμε (*) :
  
Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μοντρέ, υπάρχουν κριτήρια απολύτως σαφή που περιορίζουν την παρουσία πολεμικών πλοίων των ξένων κρατών, που δεν βρίσκονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας από πλευράς χωρητικότητας και δεν βρέχονται από τα νερά της (**). Η Σύμβαση Montreux  περιορίζει την παρουσία πολεμικών πλοίων των ξένων κρατών από πλευράς χωρητικότητας. Το αμερικανικό Πεντάγωνο σημειώνει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πολεμικών πλοίων έχει ως στόχο την προστασία των συμμάχων του NATO στην περιοχή.

kx
Προστασία ; Από ποιούς ;; Από το Ιράν ; Τους Σύρους ; Τους αντικαθεστωτικούς του Ιράκ ; Από τη Βόρεια Κορέα ή από την Κίνα ; Μάλλον, θα μας απαντήσουν, από κανέναν από αυτούς. Οι σύμμαχοι, και το ΝΑΤΟ, μας προστατεύουν από τα ούφο, από τους εξωγήινους. Κατά πληροφορίες από έγκυρες πηγές του αμερικανικού Πενταγώνου, που προτιμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους - ευνόητοι οι λόγοι - υπάρχει ηυξημένη εξωγήινη δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό πάνω από τη Μαύρη ( τι σύμπτωση, θεέ μου ) Θάλασσα ( κι άλλη σύμπτωση ). Ας είναι καλά το ΝΑΤΟ, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι και ασφαλείς.

(*)  http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/04/blog-post_18.html
(**) Τώρα καταλάβαμε γιατί οι Δυτικοί δεν ήθελαν την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία και ακόμη, θα καταλάβουμε γιατί ουδείς από τους εκλεγμένους δικούς μας αχυράνθρωπους, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την ενσωμάτωση αυτή. Η Κύπρος είναι ξεχωριστή περίπτωση, όπως και το Κόσοβο, άφησε δε, ότι είμαστε μπλεγμένοι με τα οικονομικά και τους τυράννους ΕΚΤ και ΔΝΤ. Όποιος δεν καθήσει φρόνιμα στα αυγά του, θα τον καθήσουν οι "χρωματιστές - κατά Β. Πούτιν - επαναστάσεις" και θα τα σπάσουν. Σπόνσορας, για τη δημοκρατία, την ψήφο, την ελευθερία, οι γνωστές μας ΜΚΟ και οι λάθρο.

 Υστερόγραφο
Αλήθεια, που τα βρίσκουν όλα αυτά τα ευρώ ή δολλάρια, οι καημένοι οι γονείς, και αναγκάζονται, οι φιλόστοργοι γονείς, να βάζουν τα παιδάκια τους σε σκυλοπνίχτες με θάλασσες φουρτουνιασμένες ; Τι απεγνωσμένη, θεέ μου, είναι αυτή η αγάπη τους ;

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Μνήμη επισκόπου και Μνημόνια εταίρων

Απορώ και διερωτώμαι : Έχουν άραγε καμιά σχέση η Μνήμη-αναφορά ονόματος, επισκόπου και τα Μνημόνια των  εταίρων μας ; "ἑταῖρε, ἐφ᾿ ᾧ πάρει;" ήταν η απάντηση του Ιησού, στο χαιρετισμό "χαῖρε, ῥαββί,"του Ιούδα, όταν πήγαν να τον συλλάβουν. "Φίλε, πώς απ΄ εδώ ;", θα το μεταφράζαμε, αν και η λέξη "φίλος" έχει εντελώς διαφορετική σημασία στο ιερό Κείμενο της Αγίας Γραφής.

Λοιπόν, η απορία μένει : Έχουν καμιά σχέση τα Μνημόνια με τη Μνήμη επισκόπου της σημερινής - όχι και τόσο - ιεραρχίας ; Ποιος θα μας δώσει την απάντηση ;

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Σωφρονίζειν δια φόνου


Νεώτερη επεξεργασία : Βλέπε Σχόλια

Ο αλβανός ιλία καρέλι ήταν ένας έγκλειστος βαρυποινίτης φυλακών, ή σωφρονιστικού καταστήματος, καταδικασμένος για φόνο και άλλες κακουργηματικές πράξεις. Εντός της φυλακής, ή σωφρονιστικού καταστήματος,  έσφαξε ένα φύλακα - σωφρονιστικό υπάλληλο - με λαμαρίνα. Την είχε κάνει μαχαίρι και του έκοψε το λαιμό. Αιτία ; Δεν τον άφησαν να πάει να δει την άρρωστη , και ετοιμοθάνατη, αλβανίδα μάνα του. Δεν είναι τολμηρό να υποθέσουμε, μετά από τόσους φόνους που είχε κάνει, ότι η ασθενής μάνα του ιλία καρέλι γλύτωσε. Δεν πήγε από το χέρι του γιού της, άλλος την πλήρωσε ( σημ. βλέπε την κινηματογραφική ταινία του γιλμάζ γκιουνέι "Το κοπάδι" ).

Μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή για σωφρονισμό, και εκεί τον βρήκε ο θάνατος. Ο ιατροδικαστής είπε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από κακώσεις συνεπεία βασανισμού, οι αρμόδιοι φορείς δήλωσαν ότι θα ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση, θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, επειδή «πρόκειται για βάναυσες, απάνθρωπες και αποτρόπαιες πράξεις κρατικών υπαλλήλων που προσβάλλουν την έννοια του κράτους δικαίου και την οφειλόμενη προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τέτοιες συμπεριφορές βγαλμένες από τα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας λαμβάνουν την απάντησή τους από την ελληνική Δικαιοσύνη και την Πολιτεία» (sic).

Ο έγκλειστος προς σωφρονισμό, καταδικασμένος για φόνο, ιλία καρέλι, κηδεύτηκε με τιμές ήρωα στην πατρίδα του. Στην Ελλάδα αρχίζει η έρευνα γι΄ αυτούς που ευθύνονται. Οφείλουμε να αποδείξουμε διεθνώς ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπογραφές που έχουμε βάλει, «ο νόμος θα εφαρμοστεί υποδειγματικά και κατά παντός υπευθύνου» (sic).

Δεν ξέρω όμως κατά πόσον στους νόμους υπάρχει σχετική πρόβλεψη, όταν ένας εγκληματίας κρατούμενος προς επανένταξη και σωφρονισμό, καταδικασμένος για φόνο, ή φόνους, και άλλες κακουργηματικές πράξεις, παραδίδει μαθήματα σωφρονισμού δια φόνου. Διότι, φαίνεται, αυτό έμαθε ο φυλακισμένος του καταστήματος - οι φυλακές λέγονται πλέον καταστήματα - και έσφαξε τον υπάλληλο των φυλακών. Δεν γνωρίζω, επίσης, ποιες συμπεριφορές είναι «βγαλμένες από τα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας» (sic) ; Αυτή του φονιά ή αυτή των φυλάκων ; Και τέλος, δεν γνωρίζω τι προβλέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα και οι δικοί μας που τα υπέγραψαν, όταν το δικαίωμα του "σωφρονίζειν δια φόνου" σε προστατεύει, αν είσαι κρατούμενος και φονιάς εντός φυλακής, αλλά σε καταδικάζει, όταν είσαι φύλακας και υπάλληλος ενός αδίστακτου εγκληματία.

Τι είδους Δίκαιο, και οι συναφείς Νόμοι, είναι αυτό που έχουμε και πώς πρακτικά εφαρμόζεται (δικαιοσύνη) χάριν της κοινωνικής επανένταξης στυγερών δολοφόνων ; Ποιο δικαίωμα παραδίδουν οι προς κοινωνική επανένταξη εγκληματίες, όταν σφάζουν τους φύλακες, και ποιο οι υπάλληλοι των σωφρονιστικών φυλακών, όταν μας απαλλάσσουν από δάσκαλους και μαθήματα όπως αυτό του ιλία καρέλι ; Τι είδους «υποδειγματικοί νόμοι» δικάζουν τους φονιάδες και θα καταδικάσουν - είναι βέβαιο - τους φύλακες ;